2013 május 6. 00:00
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Új Széchenyi Terv keretében megjelent egyes KEOP-4., -5. és -6. prioritásba tartozó konstrukciók pályázati felhívásainak B1. A pályázók körének meghatározása c. fejezetét jogszabályváltozás miatt az alábbiak szerint értelmezi:

A pályázati felhívások B1. pontja szerint jelen konstrukciók esetében konzorciumok nem pályázhattak. A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet szerint a konstrukció egyes kedvezményezettjei/pályázói esetében jogszabály alapján történő jogutódlás, vagy részleges jogutódlás következett be, amelynek következtében az egyéb pályázati feltételek teljesítése érdekében elengedhetetlen konzorcium létrehozása (pl. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, vagy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság bevonásával).

A jogszabály alapján történő jogutódlással érintett esetekre – ide értve a fent fel nem sorolt, de jogszabály változása vagy új jogszabály előírása alapján jogutódlással érintett eseteket is – tekintettel a pályázati felhívás B1. fejezet vonatkozó rendelkezésétől az egyéb jogszabályi és pályázati feltételek teljesítése érdekében eltekintünk, indokolt esetben létrehozható konzorcium.

Jelen közlemény az alábbi KEOP pályázati felhívásokat érinti:

- KEOP-4.2.0/A Helyi hő- és hűtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal,
- KEOP-4.2.0/B Helyi hő- és hűtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal,
-
KEOP-4.4.0 Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő és villamosenergia-, valamint biometán termelés,
- KEOP-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva
- KEOP-4.10.0/A  Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal,
- KEOP-4.10.0/B Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal,
- KEOP-4.10.0/C Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés,
- KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság fokozás,
- KEOP-5.3.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása korszerűsítése,
- KEOP-5.3.0/B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva,
- KEOP-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása korszerűsítése,
- KEOP-5.5.0/B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva,
- KEOP-6.2.0/A Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek.

 

Kapcsolódó pályázatok