A teljes 2007-2013-as programozási időszak projektjeinek adott területi egységre szűrt lekérdezését teszi lehetővé. A rendszer által készített összefoglalók az EMIR napi frissítésű aktuális adatbázisának adatait dolgozzák fel táblázatos formában.

 

JELENTÉSKÉSZÍTŐ

1. Bemutatkozás

Örömünkre szolgál Önöket tájékoztatni arról, hogy a WELT 2000 Kft fejlesztésében megvalósult a JELEK® (angolul: REQUEST®) interaktív térinformációs web-alkalmazás, melyet az Első Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT I.) és az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Operatív Programjaiból támogatott projektek térképes lekérdezésére és megjelenítésre alakítottunk ki.

Az alkalmazás neve:

JELEK®

JELENTÉSKÉSZÍTŐ ÉS LEKÉRDEZŐ KERETRENDSZER®

Az alkalmazás angol neve:

REQUEST®

REPORTS AND QUERIES SYSTEM TOOL®

A JELEK® rendszer statisztikai alapadatai a MATÉRIA ® magyar közigazgatási térinformatikai adatbázisból származnak, amely a Központi Statisztikai Hivatal T-STAR adatbázisából, népszámlálási adatokból és a Belügyminisztérium választási adatbázisából válogatott integrált adatokat tartalmazza.

A JELEK® rendszer egy MapInfo alapú fejlesztés, ami a CARTOGRAPHIA Kft., a Központi Statisztikai Hivatal és a VARINEX Zrt. közös terméke.

A JELEK® rendszer összefoglaló jelentései az Egységes Monitoring és Információs Rendszer (EMIR®) napi frissítésű aktuális adatbázisa alapján készülnek. Az EMIR a WELT 2000 Kft. által kifejlesztett menedzsment és monitoring információs rendszer, melyet az NFT I. és az ÚMFT operatív programjaiból támogatott projektek nyilvántartása és monitorozása céljából a munkavégzés – a pályázatkezelés lebonyolításához kapcsolódó feladatok elvégzése – során, napi rendszerességgel töltenek az EMIR-felhasználó szervezetek.

2. Az alkalmazás célja

A cél egy, az NFT I. és az ÚMFT pályázatainak elemzésére és megjelenítésre, jelentések készítésére szolgáló, heterogén adatbázis- illetve alkalmazási környezetben működő informatikai rendszer kialakítása volt. Az infrastruktúra része az a keretrendszer, amelynek feladata, hogy a jelentések adattartalmát ezen keresztül lehessen meghatározni, valamint a jelentéskategóriákat, jelentéseket, jelentéselemeket dinamikusan lehessen létrehozni, módosítani. Gyakorlatilag bármilyen jelentés/séma előállítható a keretrendszer segítségével, fejlesztői beavatkozás nélkül.

3. A jelentések merítési bázisa

Jelenleg (e dokumentum készítése napján) a JELEK® rendszer számos különböző struktúrájú jelentést és lekérdezést tud elkészíteni az NFT I. és az ÚMFT által támogatott 74 398 darab beérkezett pályázatot, és a beérkezett projekteken keresztül eddig több mint 6 404 milliárd forint igényelt támogatást tartalmazó adatbázisából, ahol a megítélt támogatásból már közel 1 197 milliárd forintot fizettek ki a nyertes pályázóknak.

4. A rendszer fő tulajdonságai

Jelenleg a következő projektjelentés típusok generálhatók a JELEK® rendszer segítségével: bármely kiválasztott regionális szinten (az országos szintű megjelenítéstől kezdve az egyes kistelepülésekig) értelmezve, bármely kiválasztott OP, vagy pályázati kiírás tekintetében, az NFT I, vagy az ÚMFT vonatkozásában:

 1. Projektjelentések – az összes pályázó típus esetében;
 2. Projektjelentések – önkormányzati pályázók esetében;
 3. Projektjelentések – vállalkozói pályázók esetében;
 4. Projektjelentések – non-profit szervezetű pályázók esetében.

A JELEK® rendszer jelentéseiben az adatok csak azon NFT I. és ÚMFT pályázatokra vonatkoznak, ahol rögzítésre került a beruházás helyszíne. (A lekérdezések a technikai segítségnyújtás projekteket nem tartalmazzák, illetve a támogatott és a szerződéssel rendelkező projektek adatai között nem szerepelnek a támogató döntés, illetve a szerződéskötés után visszalépett, visszavont projektek.)

 • A JELEK® egy szabadon elérhető és folyamatosan frissülő rendszer, amely az EMIR napi frissítésű adatbázisából táplálkozik.
 • A lekérdezett projekt-adatok az EMIR rendszerrel mutatnak összhangot.
 • Interaktív alkalmazás, ami lehetőséget nyújt képek és más dokumentumok feltöltésére annak érdekében, hogy az NFT I. és az ÚMFT projektekről részletesebb, pontosabb képet adjon.
 • A szabadon kombinálható szűrők segítségével készített lekérdezések kinyomtathatók, illetve PDF formátumban is elmenthetők.
 • Miután az egyes lekérdezésekben nagyszámú projekt adatai jelenhetnek meg, ezért a lekérdezés projektlistái lapozható (táblázatos) oldalakon jelennek meg.

5. Továbbfejlesztési tervek

A JELEK® rendszer továbbfejlesztési tervei már napirenden vannak. A továbbfejlesztési specifikáció szerint a közeljövőben új funkciók fognak megjelenni a rendszerben annak az alapokat is érintő változtatásnak köszönhetően, hogy bevezetjük a Pitney Bowes MapInfo Professional 2008 alapú térinformációs alkalmazást, illetve annak alkalmazás szerverét a MapXtreme rendszert, illetve kibővítjük a Flash animációs eszközök körét is, annak érdekében, hogy pontosabb legyen a térképes területválasztás és helymeghatározás. A továbbfejlesztési irányok az alábbiakban foglalhatók össze:

 • dinamikus térképkészítés, amely segítségével a felhasználók maguk állíthatják össze tematikus térképeiket előre definiált építőelemek és térképrétegek segítségével
 • komplexebb térképkezelés: kicsinyítés-nagyítás, mozgatás, távolságmérés, keresés, térképrétegek ki/bekapcsolása, színezés, árnyalás, testre szabott térképek mentése, stb.
 • nagyobb térképréteg választék: régiók, megyék, kistérségek, település határok, település belterületek, vízrajz, úthálózat, városi kerületek, városi úthálózat, stb.
 • többféle tematikus térkép: kördiagram, oszlop diagram, területi színezés, jelek mérete, stb.
 • folyamatosan bővülő szűrési lehetőségek: pályázat státusza (beérkezett db, Ft; támogatott db, Ft; stb.), gazdasági forma, kkv kód, stb.
 • többnyelvűség (a rendszer nyelvesítésének képessége jelenleg is adott)
 • GYÍK (a GYÍK jelenleg is elérhető lehetőség, ami szükség esetén aktiválható)
 • interfész kialakítása a ROPTÉR rendszerrel
 • interfész kialakítása műholdas térképrendszerekkel (Google maps)

6. A rendszer működése képekben

A JELEK® rendszerben elkészített jelentéseket egy web-böngészőn keresztül lehet megtekinteni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. kép: A JELEK® rendszer kezdőlapja

A lap bal oldali részén egy nyitható-zárható faszerkezetben jelennek meg a kategorizált jelentések, alatta pedig a szűrések beállítására szolgáló űrlapelemek.

A jobb oldali részen pedig a területi szűrés beállítására, illetve területi statisztikai információk megjelenítésre szolgáló, Adobe Flash alapú interaktív dinamikus térkép látható, valamint itt jelenik meg az elkészített jelentés is. Felette található egy navigációs sáv, amely megkönnyíti a jelentés-hierarchiában való közlekedést, illetve a különböző funkciók ikonjai.

A térkép alapállapotban inaktív, csak egy konkrét jelentés kiválasztása után használható.

 

6.1 Jelentések kiválasztása

A jelentés kategória kijelölése után egy konkrét jelentés kiválasztásakor az alábbi részek aktiválódnak a rendszerben:

 • a Jelentés-elemek gomb,
 • a Szűrések gomb, és
 • a dinamikus térképfelület.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. kép: Jelentés kiválasztása

6.2 Jelentés-elemek kijelölése

A jelentés kiválasztása után megjelennek az ahhoz tartozó jelentéselemek. Az egyes elemek mellett található jelölőnégyzetekkel lehet kijelölni, hogy szerepeljenek-e az elkészíteni kívánt jelentésben. A jelentéselemek mellett látható a típusuk is:

táblázat
diagram (jelenleg nincs implementálva)
térkép (jelenleg nincs implementálva)
szöveg

6.3 Szűrési beállítások

Ebben a szakaszban a szűrési feltételeket lehet beállítani (a területi szűrés kivételével, amelyet az interaktív térképen lehet elvégezni). A megjelenő kombinált listákból ki lehet választani az operatív programot és a támogatási konstrukciót is, egymásnak megfelelően. Ha a szűrési feltételek beállítása megtörtént, el lehet készíteni a jelentést.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. kép: Szűrési lehetőségek

 

6.4 Területi szűrés

Az interaktív térkép szolgál a területi szűrés elvégzésére. Az egyes területi egységekre kattintva mindig beljebb lehet kerülni a területi hierarchiában, visszafelé lépkedni pedig a navigációs sáv segítségével lehet.

Az interaktív térkép négy fő részből épül fel:

- lista:

a listából a területi egységek megnevezése szerint lehet választani, a választás a térképre is érvényes, a listában (és a térképen) mindig a kiválasztott egységen belül lévő területi egységek, a lista fejlécében pedig típusuk látható.

- területválasztó térkép:

az egyes területi egységekre kattintva kiválasztható a kívánt területi egység.

- statisztikai blokk és helymeghatározó térkép:

a kiválasztott területi egységről látható néhány statisztikai információ, valamint egy kisebb méretű térképen látható a területi egység elhelyezkedése Magyarországon belül.

- navigációs sáv:

mindig látható a kiválasztott területi egység, valamint a befoglaló területi egységek megnevezései, ezekre kattintva bármikor vissza lehet térni a hierarchiában magasabban lévő egységekhez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. kép: Területi szűrés

A települési szűrés speciális, mivel itt már nem bontható tovább a hierarchia. A kiválasztott település a befoglaló kistérségen és a területi listán belül piros színnel van kiemelve.

 

6.5 A jelentés elkészítése

Az egyes szűrőparaméterek beállítása után a „Jelentés elkészítése” gombra kattintva elkészíthető a jelentés. A futtatás időtartama alatt egy várakoztató képernyő látható.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. kép: Jelentéskészítés – várakoztató képernyő

Az elkészült jelentés minden esetben tartalmaz egy térképvázlatot a kiválasztott területi egységről, valamint egy rövid leírást az alkalmazott módszertanról.