A 2007-2013-as operatív programokhoz kapcsolódó jelentések ezen az oldalon találhatók.

Az Európai Tanács 1083/2006/EK rendeletének 29. cikk (2) és (3) bekezdése alapján az Európai Unió tagállamainak, így Magyarországnak is Stratégiai Jelentést kell benyújtania 2009-ben és 2012-ben, amely információkat tartalmaz az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap általi társfinanszírozásból részesülő programok hozzájárulásáról :

- a kohéziós politikai célkitűzések végrehajtásához,
- a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokban részletezett prioritások végrehajtásához,
- a versenyképesség és a munkahelyteremtés előmozdítására vonatkozó célkitűzés, valamint a növekedésről és a foglalkoztatásról szóló integrált iránymutatásokban foglalt célkitűzések teljesítésének megvalósításához.

A jelentés információt tartalmaz továbbá az általános társadalmi-gazdasági helyzetről és tendenciákról, az NSRK eddigi és várható eredményeiről, az egyeztetett prioritások és a stratégiák végrehajtásában történt előrehaladásról és kihívásokról valamint jó gyakorlatokról.