A 2007-2013-as operatív programokhoz kapcsolódó jelentések ezen az oldalon találhatók.

Az Európai Tanács 1083/2006/EK rendeletének 29. cikk (2) és (3) bekezdése alapján az Európai Unió tagállamainak, így Magyarországnak is Stratégiai Jelentést kell benyújtania 2009-ben és 2012-ben, amely információkat tartalmaz az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap általi társfinanszírozásból részesülő programok hozzájárulásáról :

- a kohéziós politikai célkitűzések végrehajtásához,
- a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokban részletezett prioritások végrehajtásához,
- a versenyképesség és a munkahelyteremtés előmozdítására vonatkozó célkitűzés, valamint a növekedésről és a foglalkoztatásról szóló integrált iránymutatásokban foglalt célkitűzések teljesítésének megvalósításához.

A jelentés információt tartalmaz továbbá az általános társadalmi-gazdasági helyzetről és tendenciákról, az NSRK eddigi és várható eredményeiről, az egyeztetett prioritások és a stratégiák végrehajtásában történt előrehaladásról és kihívásokról valamint jó gyakorlatokról.


  • Éves végrehajtási jelentések polgároknak szóló összefoglalói

    A végrehajtási jelentések polgároknak szóló összefoglalójának közreadásával a cél az, hogy a támogatási intézményrendszeri zsargont nem ismerő, ám a 2014-2020 közötti programozási időszak fejlesztéseit, forrásfelhasználását a közéleti érdeklődés szintjén nyomon követő honfitársaink is rövid, közérthető összefoglalót kapjanak a közpénzek életüket, személyes sorsukat is alapvetően befolyásoló  felhasználásáról.

    Részletek
  • Éves végrehajtási jelentések

    Az uniós szabályozás előírja, hogy 2016-tól 2023-ig bezárólag a tagállamok éves jelentést nyújtsanak be az Európai Bizottságnak az egyes fejlesztési programok előző pénzügyi évben történt végrehajtásáról.

    Részletek