Az IH-k feladatai

Az IH-k által ellátandó feladatokat alapvetően a 1303/2013/EU rendelet határozza meg, ezen túl a vonatkozó hazai jogszabály (272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) szerint az IH az alábbi feladatokat látja el:

 

 • lkészíti az éves fejlesztési keretet (a szakpolitikai felelőssel együttműködve)
 • elkészíti a felhívásokat (szakpolitikai felelőssel együttműködve)
 • kialakítja a program irányítási és kontrollrendszerét
 • javaslatot tesz közreműködő szervezet kijelölésére
 • javaslatot tesz az alapok alapját végrehajtó szervezet kijelölésére
 • felügyeli a közreműködő szervezet tevékenységét
 • nyomon követi a programok és a támogatott projektek előrehaladását
 • közreműködik az értékelési terv elkészítésében, az egységes kommunikációs stratégia kidolgozásában
 • közreműködik a partnerségi egyeztetési folyamatokban és a tájékoztatási és kommunikációs feladatok ellátásában
 • felelős a csalás elleni politika végrehajtásáért
 • elkészíti az éves összefoglalót és a vezetői nyilatkozatot
 • felelős az első szintű ellenőrzések ellátásáért (verfikáció).