Az INTERREG együttműködés egy az Európai Unió négy Közösségi Kezdeményezése közül. Az INTERREG kezdeményezéseket – szemben a regionális és egyéb strukturális programokkal – az Európai Bizottság javasolja a Tagállamoknak, mint az egész európai térség fejlesztése és kohéziója szempontjából alapvetően fontos együttműködési területeket.

Az Európai Unió meghatároz egy pénzkeretet, valamint a kezdeményezések átfogó céljait és prioritásait, amely alapján az előre definiált határmenti és makro-térségeket alkotó EU Tagállamok (az érintett szomszédos nem EU tagállamok támogatásával) közös, részletes javaslatot nyújtanak be az Európai Bizottsághoz (Közösségi Kezdeményezési Programok, CIP). A programok szabályszerű végrehajtásáért és a kezdeményezések céljainak elérésért a Tagállamok által programonként kinevezett közös Irányító Hatóságok felelősek.

Szemben a nemzeti és a regionális programokkal, az INTERREG együttműködés önálló adminisztratív struktúrákkal, önálló jogrendszerrel nem rendelkező területeken jön létre. A határon átnyúló karaktere alapján az adott feladatra (programra) kinevezett intézmények külön megállapodásokban rögzített szabályok szerint járnak el.

Az INTERREG kezdeményezés 3 alapvető - és egymástól elsősorban az együttműködési területében különböző formája:

Határmenti együttműködés - INTERREG IIIA

Az INTERREG IIIA programban két, egyes esetekben három ország határmenti megyéi működnek együtt a határon átnyúló gazdasági és szociális kapcsolatok fejlesztése érdekében.
A beavatkozás fő területei: kis- és középvállalatok együttműködése, helyi gazdaságfejlesztési kapcsolatok, város- és vidékfejlesztés, emberi erőforrás fejlesztés, környezetvédelem, megújuló energia, közlekedési, információs és vízügyi együttműködés, jogi és közigazgatási együttműködés stb.

Transznacionális együttműködés - INTERREG IIIB

Az INTERREG IIIB az országok feletti, úgy nevezett transznacionális együttműködések létrejöttét támogatja, mégpedig az európai térség területi integrációjának elősegítése érdekében. Ehhez Európát 13 makro-térségre osztották fől, amelyek közül Magyarország a Közép-Európát és a Balkánt magába foglaló térség programjaiban vesz részt.
A beavatkozás fő területei: transznacionális fejlesztési stratégiák kidolgozása, hatékony és fenntartható közlekedési hálózat kialakítása, az információs társadalomhoz való kapcsolódás elősegítése, környezetvédelmi együttműködések, kulturális és természeti értékek védelme stb.

Interregionális együttműködés - INTERREG IIIC

AZ INTERREG IIIC programban Magyarország egész területéről résztvehetnek különböző szervezetek, a partnerek pedig Európa teljes területéről származhatnak. Cél a regionális fejlesztés és a kohézió stratégiájának, valamint eszközeinek fejlesztése egész Európát felölelő együttműködéseken keresztül.