2022 november 15. 12:00
Az európai uniós kohéziós politika keretében a 2014-2020 időszakban megvalósuló Interreg V–A Szlovénia–Magyarország Együttműködési Program határon átnyúló együttműködési projektek támogatásán keresztül járul hozzá a magyar-szlovén határtérség közös fejlődéséhez. A program Európai Regionális Fejlesztési Alapból származó támogatási kerete 14,8 millió euró, amelyet a két ország nemzeti társfinanszírozással egészít ki. Az együttműködési programban résztvevő országok jogosult területei az alábbiak:

 

Magyarország

 • Zala megye

 • Vas megye

 

Szlovénia

 • Podravje régió

 • Pomurje régió

Az Európai Bizottság által 2015. szeptember 18-án elfogadott Együttműködési Program az alábbi támogatási területeket tartalmazza:

 

1. prioritási tengely: A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése

 • A természeti és kulturális örökség megőrzése, hasznosítása és promotálása fenntartható turizmuson keresztül

 • Agrártelepülések, területek turizmusának fizikai és szolgáltatási infrastruktúrájának kialakítása

 • Területi érdekeltek részére segítség nyújtása a turisztikai szolgáltatásuk minőségének, hatékonyságának és versenyképességének növelése céljából, például hálózatépítéssel, klaszterizációval

 • A régió láthatóságának, branding-jének fejlesztése kommunikáción keresztül (IKT eszközök)

 • Közös turisztikai termékek és szolgáltatások diverzifikációja a távolabbi agrártérségek kínálatának a nagyon turisztikai desztinációk kínálatába történő bevonásával

 

2. prioritási tengely: Állampolgárok és intézmények közötti együttműködés támogatása

 • Társadalmi kihívások (elöregedés, szegénység, elvándorlás, minőségi szociális szolgáltatások, egészségügy)

 • Környezetvédelem, megújuló energia, kockázatmenedzsment

 • Határon átnyúló elérhetőség és interoperabilitás (nem infrastruktúrafejlesztés, „soft” intézkedések, együttműködés)

 • Munkaerőpiac harmonizálása képzéssel, szakképzéssel, kiemelt figyelemmel a fiatalokra és hátrányos csoportokra

 

Programszervek

 • Irányító Hatóság: Szlovén Köztársaság Fejlesztési és Európai Kohéziós Politikáért felelős Kormányhivatala, Európai Területi Együttműködésekért és Finanszírozási Mechanizmusokért felelős Iroda, Határon Átnyúló Együttműködési Programok Irányítási Osztály, Maribor

 • Magyar Nemzeti Hatóság: Külgazdasági és Külügyminisztérium, Regionális és Határ Menti Gazdaságfejlesztésért Felelős Helyettes Államtitkárság, Budapest

 • Közös Titkárság: Szlovén Köztársaság Fejlesztési és Európai Kohéziós Politikáért felelős Kormányhivatala, Európai Területi Együttműködésekért és Finanszírozási Mechanizmusokért felelős Iroda, Határon Átnyúló Együttműködési Programok Irányítási Osztály, Maribor

 • Info Pontok: Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Zalaegerszeg; Szombathely

A programról bővebben az alábbi weboldalán tájékozódhat:  http://www.si-hu.eu/hu2/