A 2014-20 közötti fejlesztéspolitikai időszakkal kapcsolatos információk.

  • Közbeszerzés

    A közbeszerzés modul elsődleges célja, hogy a kedvezményezetteknek (ajánlatkérőknek) lehetőséget adjon megindított közbeszerzési eljárásaik, és az ehhez kapcsolódó esetleges szállítói szerződésmódosítások nyomon követésére a megfelelő informatikai támogatottság megteremtésével. A közbeszerzés modul kiemelkedő előnye, hogy a Kedvezményezettnek – felhasználóbarát módon – információt szolgáltat közbeszerzési eljárásuk és esetleges szerződésmódosításuk ellenőrzésének előrehaladásáról, illetve sok esetben mentesíti őket a dokumentumok papír alapon történő benyújtásától.

    Részletek
  • Átláthatóság

    Az átláthatóság demokratikus alapérték. Magyarország Alaptörvénye szerint a központi költségvetésből csak olyan szervezet részére nyújtható támogatás, vagy teljesíthető szerződés alapján kifizetés, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint a támogatás felhasználására irányuló tevékenysége átlátható.

    Részletek