Az e-közigazgatás fejlesztésének fenntarthatósági értékelése

„Az e-közigazgatás fejlesztésének fenntarthatósági értékelése” címmel indított értékelést a HYDEA Tanácsadó Kft. végezte az NFÜ megbízásából. Az értékelés a Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdaság és Versenyképesség Operatív Programjának (GVOP) 2004 és 2008 között megvalósított két konstrukcióját vizsgálta: Az önkormányzatok információ-szolgáltató tevékenységének fejlesztése (GVOP-4.3.1) konstrukciót, valamint Az önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítása (GVOP-4.3.2) konstrukciót.

Az értékelés célja annak megállapítása volt, hogy biztosított-e a megvalósult fejlesztések fenntarthatósága elsősorban gazdasági szempontból. Az értékelés emellett kitért a beavatkozásokkal kapcsolatos egyes társadalmi és környezeti szempontok vizsgálatára is. Az értékelés célja volt továbbá, hogy a megfogalmazott tapasztalatok, következtetések, javaslatok révén segítse a hasonló célú intézkedések fejlesztéspolitikai tervezését, az akciótervi konstrukciók és pályázati kiírások továbbfejlesztését, és ezáltal javítsa a beavatkozások végrehajtásának, a fejlesztési források felhasználásának hatékonyságát és hatásosságát.

A csatolt dokumentumban az értékelés munkaváltozata olvasható, amelynek szövege a jelentéshez beérkező észrevételek függvényében még változhat.

Kapcsolódó dokumentumok

 

A GVOP 1.1.3 alintézkedésének értékelése

A GVOP 1.1.3 („Vállalatközi rendszerek”) alintézkedés értékelését az NFÜ megbízásából az EXISTIMO Konzorcium végezte el.

Az értékelés célja egyrészt az volt, hogy az alintézkedés keretében megvalósult projektek eredményeire vonatkozó adatokat és releváns információkat, tapasztalatokat szolgáltasson az I. Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképesség Operatív Programjának lezárásához. Másrészt az értékelésben megfogalmazott tapasztalatok, következtetések, javaslatok hasznosításával a dokumentum segíteni hivatott a hasonló célú intézkedések fejlesztéspolitikai tervezését. Az értékelés feladata az is, hogy az akciótervi konstrukciók és pályázati kiírások továbbfejlesztéséhez hozzájárulva javítsa a beavatkozások végrehajtásának, a fejlesztési források felhasználásának hatékonyságát és hatásosságát.

A GVOP 1.1.3 konstrukció értékelése

 

A GVOP 2.1.1 konstrukció értékelése

Az értékelés a Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképesség Operatív Programjának KKV-k számára nyújtott technológiafejlesztési támogatásait (2.1.1 komponens) vizsgálta.

A fő megállapítások a következők voltak:

  • a vállalkozások ténylegesen több beruházást hajtottak végre, mint a támogatások nélkül tették volna;
  • a megfigyelt időtávon nem sikerült egyértelmű növekedési hatásokat kimutatni, azaz a többletberuházások hatására a vállalkozások eladásaikat rövid távon nem tudták szignifikánsan növelni;
  • a pályázati rendszerben résztvevő vállalkozások a többiekhez képest már eleve nagyobbak voltak és gyorsabban növekedtek, mint a többiek;
  • azok a vállalkozások is szignifikánsan több beruházást hajtottak végre, amelyek pályáztak, de végül nem kaptak támogatást.

 

A GVOP 2.1.1 konstrukció értékelése

 

A GVOP 1.2 intézkedés értékelése

Az NFÜ megbízásából a HBF Hungaricum Kft. által vezetett Magyar Értékelő Konzorcium végezte el az I. NFT GVOP 1.2. - ipari parkok, inkubátorházak, logisztikai központok fejlesztését célzó - intézkedés vizsgálatát.

Az értékelés célja, hogy a tapasztalatok, következtetések, javaslatok hasznosításával segítse az ipari parkok, inkubátorházak és logisztikai központok fejlesztésével kapcsolatos fejlesztéspolitikai tervezést, az ágazati stratégiák, programok kialakítását, valamint, hogy a GOP és ROP akciótervi konstrukciók és pályázati kiírások továbbfejlesztéséhez hozzájárulva javítsa a beavatkozások végrehajtásának, a fejlesztési források felhasználásának hatékonyságát és hatásosságát.

A GVOP 1.2 konstrukció értékelése

 

A GVOP 2.1.1 alintézkedésének értékelése

A GVOP 2.1.1. („A kis és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének fejlesztése”) alintézkedés értékelését az NFÜ megbízásából az Agenda Consulting, az Expanzió Kft. és a KTI Konzorcium végezte el.

Az értékelés célja elsősorban az intézkedés által elért eredmények és hatások kimutatása, számszerűsítése volt, továbbá vizsgálta a végrehajtó intézményrendszer hozzájárulását az eredmények eléréséhez és javaslatokat fogalmazott meg a beavatkozások minőségének javítására.

A GVOP 2.1.1 konstrukció értékelése

 

 

A GVOP 3.3 intézkedés értékelése

A GVOP 3.3. intézkedéseinek értékelését az NFÜ megbízásából a KPMG végezte el. Az intézkedések fő célja a vállalatok K+F tevékenységének, innovációs képességének erősítése volt.

Az értékelés során az egyes vizsgált intézkedések során elért eredményeket és azoknak a célokhoz való viszonyát vizsgálták. Ugyanakkor javaslatok is születtek a folyamatmenedzsment- és intézményi elemek javításának módjára.

A GVOP 3.3 konstrukció értékelése

 

A GVOP indikátorok értékelése

 

A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program indikátorrendszeréhez tartozó adatok előállítását és értékelését az NFÜ megbízásából a KPMG végezte el.

Az értékelés célja az Új Magyarország Fejlesztési Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Programhoz tartozó indikátorrendszer működtetésének támogatása a GVOP indikátorértékeinek és -rendszerének értékelésén keresztül.

A GVOP indikátorok értékelése