A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. január 12-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2017-01-12 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Felnőttképzők Szövetsége | 2017-01-12 21:50:25

Tisztelt Irányító Hatóság!

A Felnőttképzők Szövetsége által megfogalmazott észrevétel, javaslat a következő:

Javasoljuk, a 4.3 pontban meghatározott támogatási kérelem benyújtásának határidő módosítását, későbbi időpontra tételét annak érdekében, hogy a pályázók meg tudjanak felelni a felhívás feltételeinek. (pl. dolgozók szükségletfelmérésére, a képzések kiválasztására, az költségvetés alátámasztására szolgáló árajánlatok)

Tisztelettel:

dr. Zsuffa Ákos elnök, FVSZ

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felnőttképzők Szövetsége | 2017-01-12 21:44:53

Tisztelt Irányító Hatóság!

A Felnőttképzők Szövetsége által megfogalmazott észrevételek, javaslatok a következőek: A felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások o) pontja szerint előnyt élveznek a szakképzési centrumok által lebonyolított képzések, illetve azok a belső képzések, amelyek ezen tagintézményeknél foglalkoztatott oktatók valósítják meg.  Versenykorlátozó tényezőnek tartjuk, javasoljuk átgondolását!

Továbbá az 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások o) pontjának felülvizsgálatára ad okot, hogy a várható magas támogatási összegek esetében a képzésekre jutó költségek valószínűsíthetően közbeszerzés kötelesek lesznek. A Tartalmi értékelési szempontok 1.4. pontjához kapcsolódva az igazolás módja a pályázat benyújtásakor a szakképzési centrummal / oktatókkal történő megállapodás az érintett képzés lefolytatására. A közbeszerzési eljárásban nem lehet olyan versenykorlátozó tényezőt szerepeltetni, amely a fenti együttműködési megállapodásra (szakképzési centrummal) hivatkozhatna. A pályázót egyik oldalról egy megállapodás, másik oldalról egy szolgáltatás beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása kötelezi. Hogyan kívánja kezelni ezt a Hatóság?

Tisztelettel: dr. Zsuffa Ákos elnök, FVSZ

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Hsa Kft. | 2017-01-12 21:41:54

1. Felhívás 11. oldal 3.4.1.1 műszaki-és szakmai elvárások d) pontja: „A Felhívás keretében támogatható képzések legfeljebb 5%-a lehet egyéb nyelvi képzés (a százalékos érték meghatározásakor a képzések darabszámát szükséges alapul venni.)” Megítélésünk szerint az, hogy a jelen képzési pályázat a nyelvi képzéseket ilyen csekély mértékben támogatja csak, nincs összhangban a nagyvállalatok igényeivel, ahol gyakran a munkavállalóknak multikulturális környezetben kell munkát végezniük, illetve sokszor kell olyan munkakört betölteni, amiben aktív nyelvtudás szükséges. Ennek megfelelően a számukra a nyelvtudás folyamatos fejlesztése elengedhetetlen. Mivel a százalékos érték meghatározásakor a képzések darabszámát szükséges alapul venni, ahhoz, hogy egy nyelvi képzés megvalósulhasson, legalább 20 db képzést kell lebonyolítani

Javaslatunk: az adott pontot töröljék, vagy ha a nyelvi képzéseket mindenképpen maximalizálni szeretnék, javasoljuk, hogy az 5 % helyett 20 % legyen megjelölve.

2. Felhívás 11. oldal 3.4.1.1 műszaki-és szakmai elvárások c) pontja: „A Felhívás keretében támogatható képzések minimum 40%-ának szakmai kompetenciák fejlesztését szolgáló képzésnek: OKJ-s szakképesítést nyújtó képzésnek, egyéb szakmai képzésnek, vagy az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzésnek kell lennie. (A Felhívás 3.4.1.1 ba) bc) és be) pontjai szerinti képzések, melyek a százalékos értékének meghatározásakor a képzések darabszámát szükséges alapul venni.)”

Az első javaslatnál leírtakra hivatkozva javasoljuk, hogy a 40%-ba nyelvi képzések is kerüljenek bele.

Javaslatunk: A Felhívás keretében támogatható képzések minimum 40%-ának szakmai kompetenciák fejlesztését szolgáló képzésnek és az Fktv. 2§.5.a.pontjában definiált egyéb nyelvi képzésnek kell lennie: OKJ-s szakképesítést nyújtó képzésnek, egyéb nyelvi képzésnek, egyéb szakmai képzésnek, vagy az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzésnek kell lennie. (A Felhívás 3.4.1.1 ba) bb) bc) és be) pontjai szerinti képzések, melyek a százalékos értékének meghatározásakor a képzések darabszámát szükséges alapul venni.) Az egyéb nyelvi képzések számának meghatározásakor figyelemmel kell lenni a 3.4.1.1. d) pontban meghatározott korlátozásra is.

3. Felhívás 12. oldal 3.4.1.1. h) pontja: A képzéseken kizárólag a nagyvállalat saját munkavállalói jogosultak részt venni. Mit jelent pontosan ez a pont? Munkaerő kölcsönzéssel foglalkozó nagyvállalat esetében a statisztikai állományi létszám szempontjából a kölcsönzött munkavállaló alapvetően a munkaerőt kölcsönbe adónál számít, és a kölcsönző munkavállalójának tekintendő. (egyéb nyilatkozat hiányában) de a jelen felhívás szempontjából a kölcsönzött munkavállaló a nagyvállalat saját munkavállalójának tekintendő, vagy nem?

Javaslat: az adott pont pontosítása azzal, hogy a munkaerő kölcsönzők esetében a kölcsönzött munkavállalót ne kelljen a saját munkavállalójának tekinteni a képzés szempontjából.

4. Felhívás 14. oldal 3.4.1.1. s) pontja: Projektmenedzsmenttel és szakmai megvalósítókkal szembeni elvárások:

sa) Pedagógiai, andragógiai felsőfokú végzettséggel, és legalább 3 éves felnőttoktatási, felnőttképzési, projektek menedzselése/irányítása terén szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező projektmenedzser 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező pénzügyi menedzser kijelölése, vagy rendelkezésre állásának biztosítása személyes közreműködést biztosító munkavégzésre irányuló jogviszony (munkaviszony, megbízási jogviszony) keretében elvárás a projekt teljes időtartama alatt.

sb) Pedagógiai, andragógiai felsőfokú végzettséggel és/vagy legalább két éves felnőttképzési, felnőttoktatási, programok szervezése területen szerzett tapasztalattal rendelkező szakmai megvalósító kijelölése, vagy rendelkezésre állásának biztosítása személyes közreműködést biztosító munkavégzésre irányuló jogviszony (munkaviszony, megbízási jogviszony) keretében elvárás a projekt teljes időtartama alatt.

A projektmenedzser esetében indokolatlannak tartjuk, hogy mindenképpen pedagógiai, andragógiai felsőfokú végzettséggel rendelkezzen.

Javaslat: az sa) pont módosítása a következőre: Felsőfokú végzettséggel, és legalább 3 éves felnőttoktatási, vagy felnőttképzési, vagy projektek menedzselése/irányítása terén szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező projektmenedzser 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező pénzügyi menedzser kijelölése, vagy rendelkezésre állásának biztosítása személyes közreműködést biztosító munkavégzésre irányuló jogviszony (munkaviszony, megbízási jogviszony) keretében elvárás a projekt teljes időtartama alatt.

Továbbá javasoljuk kiegészíteni az adott pontot azzal, hogy egy személy tölthesse be a projektmenedzser és a szakmai megvalósító pozíciót, amennyiben olyan végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik, ami mindkét feladat ellátására is alkalmassá teszi.

5. Felhívás 26. oldal tartalmi értékelési szempont, 1. A támogatást igénylő szervezetek értékelés Maximum pont: 17. Elírás történt, mert ha az 1.1., 1.2., 1.3., 1.4, 1.5 pontban elérhető maximális pontszámokat összeadjuk akkor az 7+3+3+6+3=22

Javasoljuk a javítást!

6. Felhívás 26. oldal tartalmi értékelési szempont, 1.1 A támogatást igénylő tapasztalata a munkaválllaói képzések tekintetében:

Javaslat: A munkáltatónak a munkavállalói képzések tekintetében akkor is ismerjék el a tapasztalatát, amennyiben nem minden képzésbe vonta be a munkavállalói létszám minimum 25%-át. Javasoljuk törölni az értékelési szempontokból az alábbi részt: "egyenként a munkavállalói létszám minimum 25%-os bevonásával"

 

Tisztelettel:

HSA Kft.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Varga László | 2017-01-12 16:37:22

Tisztelt Irányitó Hatóság!

A Pályázati Felhívás nem tisztázza egyértelműen, hogy az Élelmiszerfeldolgozó Vállalatok mely termék gyártása esetén nem nyújthatnak be Támogatási kérelmet, illetve mely termék gyártása esetén igen.

" Felhívás 4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre

Nem nyújtható képzési támogatás:

a) azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben:

 a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy"

továbbáa 2. sz szakmai melléklet:

A FELHÍVÁS 2. SZÁMÚ SZAKMAI MELLÉKLETE

Az Irinyi Tervben kiemelt fejlesztendő ágazatok listája

* Az ezen szakágazatokban megvalósítani kívánt fejlesztés nem irányulhat az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával vagy forgalmazásával kapcsolatos beruházásokra, azaz nincs kizárva az a feldolgozással kapcsolatos beruházás, amelynek eredményeként a feldolgozott termék nem minősül mezőgazdasági terméknek. (lásd: a Felhívás 8. számú melléklete)

A legtőbb élelmiszerelőállító Nagyvállalt csak feldolgozott élelmiszert állít elő akkor ebben az esetben igényelhet támogatást?

Mi minősül mezőgazdasági terméknek és mi nem.?

A mi olvasatunkban a feldolgozott élelmiszernek számító terméket előállító vállaltok igényelhetnének támogatást.

A fentiek alapján javasoljuk az egyértelmű iránymutatást a Támogatást igénylők számára.

Javasoljuk továbbá, haogy a GINOP- 1.2.1.8.3.4-16 Élelmiszeripari Középvállalkozásoknál  kombinált termék Pályázati felhívásnál alkalmazott metoidikát és csak megfelelő TEÁOR tevékenységet folytató vállalkozások igényelhessenek támogatást.

Köszönettel:

Varga László Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Hicsó György | 2017-01-12 14:40:37

Tisztelt Kiíró!

A felhívás 3.4.1.1. o) pontja határozza meg, hogy

„A pályázatban előnyt élveznek azok a képzések, amelyeket a támogatást igénylő a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által alapított és fenntartott szakképzési centrum szakképzési feladatot ellátó, felnőttképzési tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező tagintézményével (tagintézmény) valósítja meg (külső képzés) és/vagy amelyek megvalósításához igénybe veszi a tagintézménynél foglalkoztatott oktatót (belső képzés).”

Ugyanakkor a pályázati felhívás 6.7) alpontja meghatározza, hogy „Minden költségtétel alátámasztására 3 db, a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes, egymástól független  árajánlatadók által kiállított, magyar nyelvű árajánlat csatolása szükséges.”

A pályázó nagyvállalatokhoz közel, az adott megyében az esetek többségében csak 1 Szakképzési Centrum található. Nem valós megoldás lehet, hogy egy másik megyében lévő vagy távolabbi székhelyű szakképzési centrumtól is kérjenek a támogatást igénylők árajánlatot a képzési feladataik megvalósítására. Kérjük ezen ellentmondás feloldását!

Ugyanakkor az sem valós és a verseny egyenlőségét tiszteletben tartó megoldás, hogy a támogatást igénylő a Szakképzési Centrumokat ugyanolyan ajánlatadóknak tekinti a pályázat során, mint adott esetben azokat a felnőttképző intézményeket, amelyek hasonló szakmai képzéseket valósítanak meg, ám a Szakképzési Centrum oktatóit alkalmazzák mellékállásban és így valósítják meg a szakmai képzéseiket.

Köszönettel,

Hicsó György

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Fehér Sándor | 2017-01-12 10:44:57

Az IVSZ üdvözli a GINOP 6.1.5.-16 Felhívást és annak célkitűzéseit. A nemzetközi és hazai versenyképesség legfontosabb tényezője a munkaerő tudása és kompetenciái, amely nélkül nem lehet a legújabb, legköltséghatékonyabb technológiákat alkalmazni egyetlen vállalkozás esetében sem. Különösen üdvözlendő a törekvés az Irinyi Tervvel és az IPAR 4.0 programmal való összhangra, amely biztosítja a Felhívásban megcélzott fejlesztés fókuszáltságát a legnagyobb hozzáadott értékű és leginkább jövőbiztos fejlesztések irányában.

A Felhívás alapcéljainak elérését azonban néhány feltétel gátolhatja, ezért javaslatot teszünk a Felhívás adott pontjainak javítására, kiegészítésére és kérjük javaslataink szíves figyelembevételét annak érdekében, hogy a Felhívás célkitűzései, minél maradéktalanabbul megvalósulhassanak.

Továbbá, ugyan túlmutat az adott Felhívás véleményezésén, de meg kell, hogy jegyezzük, hogy a Felhívás keretében megvalósítható képzési tevékenységek hátterét, kereteit szabályozó 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről nem teszi lehetővé a Felhívás 1.1. pontjában leírt céloknak való megfelelést, még annak ellenére sem, hogy a Felhívás széles teret engedne a vállalati belső képzéseknek, amelyeknek nem kell engedélyezetteknek lenniük.

A statisztikai adatok ismeretében látható, hogy az OKJ-s képzésekben való részvétel szinte kizárólag azoknak a szakmáknak az esetében magas, ahol jogszabály írja elő az adott képesítés megszerzését, vagy ahol az adott képesítés közvetlenül hasznosítható az EU azon munkaerőpiacain, ahol a kékgalléros munkaerőhiány jelentős és magas a fizetősképes kereslet. Hasonlóan magas az aránya a közmunkaprogramban elvégzett képzéseknek. Azonban ezek a képzések nem járulnak hozzá a hazai gazdaság versenyképességének növekedéséhez érdemben.

Véleményünk szerint jelen Felhívás célja a nagyvállalatok versenyképességének növelése a munkaerő továbbképzésével, ahol a képzés jellemzően nem új képesítés megszerzésére irányul, hanem lehetővé teszi az adott szakmában a legújabb technológiák adaptációját. Ezt leginkább részképesítés formájában, modulként lehetne megtenni, a jelenlegi keretek között, ha ilyen modulok léteznének, definiálására kerültek volna. Tudjuk, hogy az ún. „b” körben, az egyéb szakmai képzések körében elvileg lehetőség lenne ilyenek kidolgozására, de a „b” kör egyéb problémái (magas óraszám, a modulonkénti megvalósítás tiltása, az OKJ-val, KKK-kal való átfedés problémája, a már nyilvántartásba vett hasonló tartalmú programkövetelmények blokkoló hatása) miatt erre nem kerül sor.

Tekintettel arra, hogy a technológia fejlődése a legutóbbi években, évtizedben az IT technológiához kapcsolódik szinte minden gazdasági, ipari, mezőgazdasági ágazatban és a munkafolyamatok hatékonyságának növelését célozza, ezért az erre irányuló továbbképzéseket célszerű lenne a felhívásban kiemelten kezelni és előnyben részesíteni. Ebbe a körbe tartozik a szenzoros érzékelés; a gyártási, logisztikai folyamatok automatizálása, vezérlése, szabályozása; az adatfeldolgozás és kiértékelés becsatornázása a vezetői irányítási rendszerekbe; és legfőképpen a termékekbe, szolgáltatásokba épített IT szolgáltatások mennyiségének, színvonalának emelése az alkalmazott szoftverek fejlesztésével, igazodva az egyre emelkedő fogyasztói elvárásokhoz és kihasználva a szélessávú infrastruktúra kiterjedését. Természetesen egy adatvezérelt gyártási folyamat más szervezeti, működési kultúrát is igényel, ezért a belső kommunikáció, fejlesztési módszertanok, minőségbiztosítás meghonosítása is a képzési célok között meg kell, hogy jelenjen az általános, digitális kompetenca fejlesztés mellett.

Az előbbiekben felsorolt képzések azonban az OKJ és egyéb, az Fktv. által szabályozott képzési formában nem vagy csak korlátozottan érhetőek el. A kiemelten kezelt szakképzési centrumok elmúlt években optimalizált és karcsúsított kapacitása pedig az iskolarendszerű igények kielégítésére is csak korlátozottan alkalmas, hiszen csak az informatikai szakképzés az elmúlt 2 évben 78 helyszínen szűnt meg.

Az alábbiakban a GINOP 6.1.5.-16 Felhíváshoz kapcsolódó megjegyzéseinket írtuk le azzal, hogy a Felhívás problémái az Fktv.-ben gyökereznek, ugyanis a vállalkozások számára elsősorban egy-egy adott szakmai területen, nem új szakmai képesítések kiadása a cél, hanem a meglévő szakemberek továbbfejlesztése egy IT alapú folyamat implementálásának érdekében.

 • A 3.4.1.1. b) ponthoz:
 • A Felhívásban hivatkozott Fktv. pontok, azok belső kereszthivatkozásai, illetve a szakképzési törvényre utaló kereszthivatkozások, valamint különösen az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések Fktv. által való szabályozása az elszámolható képzések körét teljesen áttekinthetetlenné és esetlegessé teszi. Javasoljuk a pályázók számára a Felhívásban egy taxatív felsorolás megadását példákkal a ténylegesen támogatható képzés típusokról. Pl: külső képzés esetén OKJ, vagy egyéb engedélyezett képzés, belső képzés esetén engedély nélküli képzések is elszámolhatóak. A Felhívás egyértelműsítéhez az is kellene, hogy a 3.1.2.1. a) pontba kerüljön be a 3.4.1.1. b) be) pont szövege.
 • A ba) alpontban jelölt OKJ-s szakképesítések több szempontból sem felelnek meg a munkaerőpiaci igényeknek. Elsősorban a képzések jellemző hossza (800-1200 óra), még távoktatás esetében is irreálisan hosszú időre vonja ki a munkavállalókat. Lényegesen nagyobb anyagi kiesést okozva, mint az elnyerhető támogatás. Az OKJ-ben előírt képzési időtartam indokolatlanul hosszú a Felhívásban megcélzott fejlesztésekhez szükséges IT tudás megszerzéséhez. A naprakész fejlesztői ismeretek, illetve a technológiaváltáshoz szükséges ismeretek és készségek elsajátítása lényegesen rövidebb, intenzív kurzusokban is megvalósítható. Ezt igazolja az OKJ-s IT képzések alacsony részvételi száma is.
 • Az OKJ-s IT képzések – a közelmúlt jó irányba tett frissítései ellenére is – továbbá sok esetben tartalmilag továbbfejlesztésre szorulnak, illetve a képző helyszínek, különösen az állami fenntartású szakképzési centrumok oktatói és felszereltsége is elmaradnak a korszerűtől. Elsősorban a bonyolult jóváhagyási rendszer nehezíti meg az állam által elsimert szakképesítések esetében a munkaerőpiaci igények követését.

  Különösen jelentős probléma továbbá az, hogy az előnyben részesített szakképzési centrumok (és tagintézményeik) által kínált OKJ-s IT képzések nem nyújtanak egységes és az igényekhez illeszkedő területi lefedettséget.

  A fenti okok miatt a Felhívásra sikeresen pályázó kedvezményezett vállalkozások a szükséges képzési igényeiket nem vagy csak korlátozottan tudják OKJ-s képzésekkel megvalósítani.

  Itt említenénk meg, hogy a megvalósításra előírt legfeljebb 18 hónap, a szükséges beszerzési eljárással együtt nem elégséges egy OKJ-s képzés végigvitelére.

 • A bc) alpontban leírt egyéb szakmai képzések közé mindössze 6 db (valójában csak 5+1) IT képzés tartozik az IT terület néhány kisebb szegmensét lefedve és a vonatkozó szabályozás miatt a kamarai nyilvántartásba vett programkövetelmények köre nem is tud érdemben bővülni az átfedési korlátok okán.
 • A be) alpontban megjelölt képzés típusokba az IT képzések nem besorolhatók (jogszabály által előírt képzések, közbeszerzéshez kapcsolódó képzések), illetve a tartalmi, alaki elvárásoknak nehezen feleltethetőek meg.
 • A c) pontban a százalékos arányszámításnál azonos darabszámmal számítani a többszáz órás szakmai képzést egy pár órás érzékenyítő tréninggel, torz eredményekhez vezethet.
 • Az IPAR 4.0-hoz való kapcsolódás előnyben részesítése egy kiemelkedő erőssége a Felhívásnak, ám éppen ez – az általunk is támogatott elvárás – az, amely olyan innovatív, újszerű technológiákat helyez előtérbe, amelyekhez kapcsolódó képzés még nem ment keresztül a hazai képzési minősítési rendszeren éppen újszerűségéből fakadóan.
 • A 3.4.1.1. ge) pontja kapcsán tisztázni javasoljuk, hogy amellett, hogy képzési napként számolható el a kontaktóra és a konzultáció, amellett a távoktatási módszerrel megvalósuló képzési időszak 8 órás egységei is képzési napként számolhatóak el. Enélkül egy 100%-ban távoktatásban megvalósuló képzésre képzési napot nem lehetne elszámolni, holott a tartalom, a keretrendszer, a támogatás, a tutorálás és mentorálás, amelyek jellemzően az elearning alapú képzéseket is kísérik jelentős költséggel járnak, mégha sokkal hatékonyabbak is a legtöbb esetben, mint a kontaktórás képzések.
 • A 3.4.1.1. gf) pontja kapcsán javasoljuk elismerni a távoktatásban töltött időt a munkavállaó számára, hiszen a tanulással töltött idő nem szabadidő. A távoktatás távoktatásban töltött idejének el nem ismerése kontraproduktív lehet és csökkentheti a munkavállalók elkötelezettségét és így a képzés eredményességét. Megjegyezzük, hogy a távoktatásban való részvétel igazolása technológiailag már megoldható, sok esetben hatékonyabban, mint a kontaktóra helyszíni jelenléti igazolása.
 • A 3.4.1.1. h) pont vélhetően pontatlanul került megfogalmazásra és nem azt szándékozik kizárni, hogy egy képzésen, amelyre a kedvezményezett vállalkozás beiratja a munkavállalóit, más ne vehessen részt, hanem azt, hogy a kedvezményezett a támogatást kizárólag a saját munkavállalóink képzésére használja fel. Kérjük a szöveg javítását pl: A nagyvállalat kizárólag saját munkaválallói számára biztosíthat képzést jelen konstrukció keretében.
 • Aggályos a 3.4.1.1. o) pontban leírt előnyben részesítése a szakképzési centrumoknak. Tekintettel arra, hogy a szakképzési centrumok jelen konstrukció keretében piaci szolgáltatást végeznek, így indokolatlan előnyben részesítésük sérti a versenyjogot és további európai uniós szabályokat.
 • A fent leírtak nyomán javasoljuk:

  • a piacon nemzetközi minősítő szervezet (pl: Axelos, Person VUE, Prometric, Certiport, The Open Group) vagy az MKIK-IVSZ által – külön eljárásban – elismert, a legújabb technológiára épülő, a munkaerőpiaci igényeket kielégítő képzések elszámolhatóságának lehetővé tételét, legalább az IPAR 4.0 és az Irinyi Terv szempontjából nélkülözhetetlen IT képzések esetében,
  • az IT képzések előnyben részesítését,
  • az OKJ-s képzések támogathatóságának korlátozását kizárólag a legalább 3. OKJ-s képesítés megszerzésére irányuló képzésekre, lévén az OKJ szerinti első és második szakképesítésre való felkészítést az állam a közelmúltban ingyenessé tette,

  Ehhez készséggel állunk mind az IH, mind a szaktárca segítségére megoldási javaslatokkal.

  Informatikai,Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) 

   

   

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Horváth Brigitta | 2017-01-12 09:16:06

  Tiszelt Kiíró!

  A felnőttképzési valamint a felnőttképzési regisztrácós gyakorlat alapján javasoljuk, hogy a Pályázati Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások p) pontjában rögzített képzési időtartamot min. 16 órára, ill. belső képzés esetében min. 24 órára módosítani szíveskedjenek.

  Köszönettel, 

  Horváth Brigitta

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
  Szénásiné Virág Éva | 2017-01-11 13:34:37

  Tisztelt Hatóság!

  Örömmel vettem pályázati felhívásukat.

  Azonban szeretném javasolni a pályázat 4 . 1. pontjában  foglalt támogatást igénylők körének tisztázását, melynek értelmében csak azon vállkozások jogosultak a részvételre , melyeknek éves átl. stat. létszáma eléri a 250 főt. Ebben az esetben a pályázat kizárja azon vállalkozásokat, akik árbevételüket tekintve nagyvállalkozások.  Javaslom, hogy a korábbi TÁMOP - os konstrukcióhoz hasonlóan, elegendő legyen itt is az árbevételhez kötött nagyvállalati státusz.  (Megjegyzés: hiszen így , az ilyen tipusú cég nem indulhatna sem a kkv-k részére, sem pedig  a nagyvállalatok részére kiírt pályázatokon sem. )

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Hujber Tibor | 2017-01-11 11:52:07

  Tisztelt Irányító Hatóság!

   

  A kiírásnak nagyon örülünk, sok benne az innovatív megközelítés, csak néhány apró észrevételt tennék, egyetértek például a helyzetfüggő kommunikációs és termelésszervezési képzések támogatásával, de így majd minden cég letudja két napos képzéssel az ügyet, fontos lenne a nagyvállalatok dolgozóit azzal is segíteni hogy hosszabb időtartamú támogatott képzést kapjanak ezekben a témákban a rendelkezésre álló másfél év alatt.

   

  Szeretnénk, ha a kiírás tisztábban fogalmazna a 250-es statisztikai létszámot el nem érő, de a KKV pályázatokból a partner, vagy kapcsoltvállalkozások miatt rendszerint kieső nagyvállaltok jogosultsága mellett ezen kiírásban való indulásra.

   

  Bár terveink szerint a pályázni kívánt összeg kis részét fordítanánk távoktatásra, de a távoktatás támogatását remek ötletnek tartjuk és kérésünk, hogy ne változzon a tervezett feltételrendszer vele kapcsolatban.

   

  Az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzés esetén is meg kell kötni a résztvevővel az Fktv. szerinti felnőttképzési szerződést, illetve teljesíteni kell az Fktv. által előirt adatszolgáltatási kötelezettséget. Van e lehetőség arra, hogy ezzel a rendelkezéssel ne kelljen az adminisztrációt fokozni?

   

  Köszönettel 

  Ruttkay Rita 

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Klem Krisztian | 2017-01-11 11:48:56

  Tisztelt Kiíró!

   

  A kiírás nagyon részletes, szakmailag is magas színvonalú és tényleg olyan célt támogat, ami a mai ipari, termelői környezetben igazán szükséges és időszerű. A Kiírás cél és feltételrendszere jól felépített és jól meghatározhatók a részvétel feltételei és kondíciói.

  Ugyanakkor szeretnék egy-két észrevételt tenni olyan pontokban, ahol számomra a kiírás nem egyértelmű vagy nem konzisztens más kiírt pályázati felhívások feltételrendszerével.

   

  1.     A kiírás nem egyértelmű, hogy a nagyvállaltok statisztikai adataiban a kacsoltvállalkozások adatai hozzászámítandók-e. A mi vállalkozásunk ki van zárva a KKV-s felhívásokból, mert a kapcsolt vállalkozások adatait hozzá kell venni a magyarországi vállalkozáséhoz, így nagyvállalatnak számít. Szeretnénk, ha egyértelmű lenne, hogy azok a nagyvállalatok is indulhassanak, akik a kapcsolt vállalkozások adataival érik el a 250-es statisztikai létszámot.  

  A tevékenységből adódó (automatizált gyártó sorok) kisebb adminisztratív és termelői létszámmal működő vállalkozások, bár nagyvállalati státuszban vannak mégsem érik el az 500 fős létszámot. Ugyanakkor a munkavállalók magasabb szintű és több modulból álló képzést is kaphatnának és erre szükség is lenne. Ezért javasoljuk hogy az 500 fő alatti cégek is megkaphassák a magasabb összegű támogatást.

   

  2.     A számításban nem egyértelmű a %-os értékelés. Ha a főegységek %-ait összeadjuk, akkor csak 95% jön ki. 100%  csak akkor jön ki ha az alegységek % pontjait is hozzáadjuk. Ez így nem egyértelmű, javasolnánk az egyértelműsítését.

   

  3.     “A Felhívás keretében támogatható képzések minimum 40%-ának szakmai kompetenciák fejlesztését szolgáló képzésnek: OKJ-s szakképesítést nyújtó képzésnek, egyéb szakmai képzésnek, vagy az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzésnek kell lennie.”

  Ez természetesen a legfontosabb irány, hiszen a szakmai képzés, és a szakértelemmel bíró munkaerő képzés kulcsfontosságú a mai munkaerőpiaci helyzetben.

  Ugyanakkor kimaradtak az olyan nem szakmai kompetenciát fejlesztő képzések, egyéb képzések, mint a hatékonyságot, termelékenységet elősegítő képzések, egyéb olyan képzések, amelyekre a korábbi időszakban, erőforrás hiányában nem volt lehetőség. Szeretnénk javasolni ezeknek e képzéseknek a figyelembe vételét a kiírásban.

   

  4.   A termelésszervezési képzések nagyon fontosak számunkra, ezért örülök, hogy ezek alkalmazása extra pontot jelent, mi mindenképpen tervezzük ezek megrendelését a jövőben, lehetőleg negyedévenként 2 napos képzés formájában.

   

  5.     A kiírás 3.4.1.1 p.) pontja előírja a minimum 18 óra képzési időt. Ez nem hatékony formája a képzéseknek, mert minden képzéshez tartozik egy előkészület, esetleg utazás, felvezetés, bemutatkozás, stb. Ehhez hozzávesszük a  45 perces tanórákat, akkor a képzés effektív nettó ideje igencsak elrövidül. Javasoljuk a 20 óra minimum kikötését.  

   

  6.     A kiírás egyértelműen olyan képzésekről szól, amelyeket csak komoly szakmai múlttal és adott esetben akkreditációval és prezentálható referenciával rendelkező cégek tudnak adni. Komoly támogatás lévén komoly elvárásokat kell támasztani. Javasoljuk, hogy a pályázatban szerepeljen erre vonatkozóan elvárás és feltétel rendszer. Ez segítené, hogy a támogatásban részesülő vállalkozások valóban megfelelő partnerekkel tudjanak szerződni és a támogatásból a képzésre fordított pénz valóban komoly előrelépést hozzon.

   

  Köszönöm a lehetőséget a hozzászólásra!

  Üdvözlettel,

  Klem Krisztián

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Hujber Tibor | 2017-01-11 11:40:01

  Tisztelt Irányító Hatóság!

   

  Két társasággal – Trenkwalder Személyzei Szolgáltató Kft. és Trenkwalder Humánerőforrás Kft. -  vagyunk jelen a magyar gazdaságban, 5.000 fő, 20 Mrd árbevétel.

  Jómagunk is szeretnénk pályázni, akár mindkét cégünkkel, hiszen 5.000 munkavállalónk dolgozik közel 300 gyártó, termelő, kereskedelmi-és egyéb jelentős magyarországi nagyvállalatnál.

   

  Partnereink nagy része jelezte, hogy pályázni kíván 2017-ben képzés témakörben.

  Képzési igényeiket jól ismerjük, gyakran egyeztetjük a kapcsolódási pontokat az együttműködési platformokon.

   

  Az alábbi meglátásokat kívánom Önökkel megosztani:

   

  ·         A kiírás szerinti összpontszám minimuma 65 pont, amit szigorúnak tartunk az objektív értékelési táblázat ellenére. Javaslatunk ennél alacsonyabb minimális pontszám meghatározása.

   

  ·         A nagyvállalati szektorral kapcsolatos ismereteinkből kiindulva személyre szabott kommunikációs oktatásokra van szükség, a termelő cégeknél pedig kiemelten a termelésszervezés, munkaszervezés optimalizálása az elsődleges igény, illetve a magas fluktuációs ráták csökkentése és így az ilyen témájú képzések tudják a valódi eredményt hozni, a GDP-t javítani. Szeretnénk, ha ennek mértéke nem lenne limitálva. A helyzetfüggő kommunikációs-és termelésszervezési oktatások előnybe részesítése jó ötlet, látszik hogy a kiíró felmérte a nagyvállalati igényeket.

    

  Üdvözlettel,

   

  Hujber Tibor

  Ügyfélkapcsolati Igazgató

  Trenkwalder Személyzeti Szolgáltató Kft.

   

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
  Csobán Pál | 2017-01-11 08:46:08

  Tisztelt Irányító Hatóság!

  A Videoton egy több mint 10000 főt foglalkoztató, 100%-ban magyar tulajdonú vállalkozás. A felépítése az általánostól kissé eltér, nem egy darab nagy létszámú vállalat, hanem több önálló jogi személyből álló vállalatcsoportként működik. A tagvállalataink egy része önmagában is nagyvállalat (elsősorban a 250 főt meghaladó alkalmazotti létszám miatt), vannak olyan tagvállalataink is, amelyek a tulajdonos Videoton Holding ZRt.-n keresztül partner vagy kapcsolódó vállalkozások, és ezáltal minősülnek nagyvállalatnak. A vállalatcsoport egészéről elmondható, hogy a benne szereplő tagvállalatok partner vagy kapcsolódó vállalkozásai egymásnak.

  A GINOP-6.1.5-16. Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára című pályázati felhívás 4.2.e) pontja szerint az a pályázó nem részesülhet támogatásban, amely vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. mellékletében meghatározott partner vagy kapcsolódó vállalkozása ezen felhívás keretében adott naptári évben már részesült támogatásban.

  A Videoton és más hasonló felépítésű vállalatcsoportok számára ez a feltétel azt jelenti, hogy adott naptári évben csak egy cégükkel pályázhatnak eredményesen.

  Indokolatlannak tartjuk a szigorú szabályozást, korábbi képzési pályázati konstrukciókban se volt ilyen korlátozás. Ellentmondást látunk a felhívásban megfogalmazott pályázati célok és a partner és kapcsolódó vállalkozásokra vonatkozó szabályozás között.

  „…a felhívás fő célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a nagyvállalatokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére…”

  Fentiek miatt tisztelettel kérjük Önöket, hogy fontolják meg, és lehetőség szerint töröljék el a végleges pályázati felhívásból a partner és kapcsolódó vállalkozások együttes pályázhatóságára vonatkozó kizáró feltételt, vagy vállalatcsoportok számára tegyék lehetővé, hogy tagvállalataik dolgozóinak számára közös képzést valósíthassanak meg a támogatás segítségével (kvázi konzorciumi pályázat).

  Székesfehérvár, 2017. 01. 10.

                                                                                                Tisztelettel:

                                                                                                Csobán Pál

                                                                                       Videoton Holding ZRt.

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Légrádi Tamás | 2017-01-10 12:46:51

  Tisztelt Irányító Hatóság!

  A Nyelviskolák Szakmai Egyesületének észrevételei, javaslatai a következőek:

  1. A kiírás 6 ponttal jutalmazza, ha a pályázó valamely szakképzési centrumon keresztül is valósít meg képzést.

  ·         Észrevétel: Ez egyrészt jogszerűtlen előnyt biztosít egy normál piaci résztvevőnek, így pedig nem felel meg a magyar és uniós jogszabályoknak. Másrészt ez a pont ellentmond a pályázati felhívás többi részének: a legjobb ajánlat elfogadása helyett a helyi szakképzési centrum megbízására buzdít.

  ·         Megoldási javaslat: A pályázat egyetlen piaci szereplőt se különböztessen meg, ez utóbbi pont kerüljön ki a kiírásból.

  2. „A Felhívás keretében támogatható képzések legfeljebb 5%-a lehet egyéb nyelvi képzés (a százalékos érték meghatározásakor a képzések darabszámát szükséges alapul venni.)”

  ·         Észrevétel: A nyelvi képzések akkor hatékonyak, ha a különböző tudásszintű emberek külön-külön képzéseken tanulhatnak. Sok más típusú képzéshez képest jellemző, hogy egy nagyobb nyelvi csoport indítása helyett a vállalatok több kisebb létszámú csoportot szerveznek. A jelenlegi kiírás szerint egyetlen nyelvi képzés indításához legalább 19 egyéb képzést kell megtartani. Ez gyakorlatilag nem teszi lehetővé a nyelvi képzések minőségi megszervezését. Más pályázat hiányában a nagyvállalatok elesnek a nyelvi képzések lehetőségétől, nemzetközi érdekérvényesítésük fejlesztésétől.

  ·         Megoldási javaslat: A pályázat lehetőség szerint ne szabjon meg felső határt a nyelvi képzésekre vonatkozóan. Az 5%-os nyelvi korlát meglátásunk szerint nem indokolt. A GINOP-6.1.5-16 felhívás 50%-os (megváltozott munkaképességű vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén 40%) önerőt ír elő. Ez kellően magas összeg és elkötelezettség ahhoz, hogy a nagyvállalatok valóban a számukra leginkább szükséges és hasznosítható képzéseket vegyék igénybe. Tekintettel arra, hogy a nagyvállalatok ismerik a leginkább ezeket a piaci és szakmai szükségeket, a felhívásnak lehetőséget kellene adnia nekik, hogy eldönthessék, mire van a leginkább szükségük, milyen képzésekért hajlandóak fizetni.Ezért az alapkészségnek tekintendő nyelv tekintetében sem kellene 5%-os arányt meghatározni, különösen azért nem, mert a magyar munkavállalók nyelvi képzettségi szintje erősen elmaradott az EU átlaghoz képest, mely kifejezetten árt a versenyképességünknek. Tekintettel arra, hogy a korábbi lakossági tanfolyamok elsődleges célcsoportjai a vidéki hátrányos helyzetűek, munkanélküliek, voltak, illetve az ún. „Ingyenes 300 órás nyelvi képzések a szakképzési centrumokban” sem a nagyvállalatok dolgozóinak szólt, amennyiben ez a kiemelt felhívás is korlátozná 5%-ban a nyelvi képzések arányát, úgy a nagyvállalati dolgozók tulajdonképpen el vannak zárva a nyelvtanulás lehetőségétől. Ha valamely okból mégis szükséges felső határt szabni, legalább a képzések 15%-a lehessen nyelvi képzés.

  3. „A felhívás keretén belül támogatható képzések:” „bb)  Fktv. 2. § 5a. pontjában definiált egyéb nyelvi képzések”


  ·         Észrevétel: Az egyéb nyelvi képzés az Fktv. definíciója szerint a bármely szakterületre kiterjedő szaknyelvi képzés, amely nem tartalmaz általános nyelvi képzést. A tisztán szaknyelvi képzés ritka, bizonyítja ezt az is, hogy a nive.hu oldalon megtalálható nyilvántartásba vett 183 nyelvi programkövetelmény közül mindösszesen 1 darab egyéb nyelvi programkövetelmény található, egy angol nyelvű. Ez önmagában azt jelenti, hogy kizárólag angol nyelvi képzés jelenhet meg a pályázatban. Alig van olyan képző, amely rendelkezik egyéb nyelvi engedélyezett programmal (összesen 4 képző programjának nevében szerepel), és biztosan sok olyan szaknyelv van, amelyre egyáltalán nem írható program az egyetlen meglévő programkövetelmény alapján. Mindez nagyban lassítaná a pályázatok megvalósítását is.

  ·         Megoldási javaslat: A felhívás az egyéb nyelvi képzés helyett a kombinált nyelvi képzések megvalósítását írja elő. A kombinált nyelvi képzések az általános és az egyéb nyelvi képzések kombinációja.

  Tisztelettel:

  Légrádi Tamás

  elnök

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Andorka Miklós | 2017-01-10 11:02:14

  Észrevételek a projektekkel kapcsolatos elvárások tekintetében (3. pont)

        A Felhívás 3.4.1.1 c) pontjában meghatározott a támogatható képzések minimum 40%-ának szakmai kompetenciák fejlesztését szolgáló képzésnek: OKJ-s szakképesítést nyújtó képzésnek, egyéb szakmai képzésnek, vagy az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzésnek kell lennie feltétel mértékét túlzottan korlátozónak tartjuk, mivel a tapasztalataink szerint a nagyvállalatok nagyon változó arányban terveznek szakmai képzésekkel a képzési tervük összeállítása során.

        A Felhívás 3.4.1.1 d) pontjában meghatározott a támogatható képzések legfeljebb 5%-a lehet egyéb nyelvi képzés feltétel mértékét túlzottan korlátozónak tartjuk, mivel a tapasztalataink szerint a nagyvállalatok nagyon változó arányban terveznek nyelvi képzésekkel a képzési tervük összeállítása során.

        Kérjük nyilatkozzanak, hogy a Felhívás 3.4.1.1 o) pontja alapján a szakképzési centrum szakképzési feladatot ellátó tagintézménynél foglalkoztatott oktatót milyen feltételekkel lehet belső képzés megvalósításához igénybe venni.

        Kérjük pontosítsák, hogy a nyelvi képzések esetében csak kontaktórás képzések valósíthatók meg, vagy a nyelvi képzés lefolytatható-e részben távoktatás formájában is, mert a Felhívás 3.4.1.1 f) és g) pontjai ellentmondásban vannak egymással.

        Kérjük nyilatkozzanak, hogy a projektmenedzserrel szemben valóban elvárás – Felhívás 3.4.1.1 sa) pontja –, hogy pedagógiai, andragógiai felsőfokú végzettsége legyen és legalább 3 éves felnőttoktatási projektek menedzselésében szerzett tapasztalata, vagy itt is és/vagy a feltétel, mint a szakmai megvalósító esetében – Felhívás 3.4.1.1 sb) pontja.

        Helyesen értelmezzük, hogy a Felhívás 3.4.1.4 Kötelező vállalások pont esetében a képzés során tanúsítványt, bizonyítványt szerzők minimum 80%-ának továbbfoglalkoztatását pályázónak csak a projekt fizikai befejezéséig kell vállalnia.

        Kérjük a Felhívás 3.5.2. pontjában meghatározott a projekt fizikai befejezésére rendelkezésre álló 18 hónap időtartamot emeljék fel minimum 24 hónapra tekintettel arra, hogy az OKJ képzések többsége 24 hónap időtartamot vesz igénybe. Ezzel a korlátozással sok OKJ képzés megvalósítását zárják ki a pályázat keretei közül.

   

  Észrevételek a támogatási kérelmek benyújtásának feltételei tekintetében (4. pont)

        Helyesen értelmezzük, hogy a Felhívás 4.1 pont alapján betéti társaságok is igényelhetnek támogatást?

        Helyesen értelmezzük, hogy a Felhívás 4.1 pont alapján állami tulajdonnal rendelkező vállalatok is igényelhetnek támogatást?

        Amennyiben állami tulajdonnal rendelkező vállalatok is igényelhetnek támogatást, kérjük pontosítsák, hogy kapcsolt és partner vállalkozás fogalmát hogyan értelmezzük az ő tekintetükben?

        A partner és kapcsolt vállalkozások egyazon naptári évben történő támogatási igényének kizárását túlzottan korlátozónak tartjuk, mivel a rendelkezésre álló forrás nagy biztonsággal még ebben az évben ki fog merülni, továbbá mivel a pályázat célja a felnőttkori tanulás elősegítése és az, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, ezért ez a korlátozás feleslegesen zár el munkavállalókat a képzési lehetőségek elől.

        Helyesen értelmezzük, hogy jelen pályázatban igényelt támogatás nem minősül mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával vagy forgalmazásával kapcsolatos beruházásnak, így az az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával vagy forgalmazásával foglalkozó vállalatok is igényelhetnek támogatást?

        A Felhívás 4.1 pont ab) bekezdése alapján a vállalatok statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző két lezárt, teljes üzleti év valamelyikében minimum 250 fő volt kitételt túlzottan korlátozónak tartjuk, mivel ebben formában a 250 fő alatti, de a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján nagyvállalatnak minősülő cégek a kkv pályázatokból is és jelen pályázatból is kizárásra kerülnének. Továbbá mivel a pályázat célja a felnőttkori tanulás elősegítése és az, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, ezért ez a korlátozás feleslegesen zár el munkavállalókat a képzési lehetőségek elől.

        Kérjük nyilatkozzanak, hogy a Felhívás 4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre fejezet f) pontját jelen pályázatban hogyan kell értelmezni?

        Kérjük pontosítsák, hogy a Felhívás 4.4.2 fejezet Tartalmi értékelési szempont táblázata 1.1 pontja alapján a 3 vagy több képzést valósított meg, egyenként a munkavállalói létszám minimum 25%-os bevonásával feltétel értelmezését: ha egy 1000 fős nagyvállalat 250 fő munkavállalóját személyenként legalább 3 különböző képzésre elküldte, akkor megfelel-e ennek a kritériumnak.

        Kérjük nyilatkozzanak, hogy a Felhívás 4.4.2 fejezet Tartalmi értékelési szempont táblázata 1.1 pontja szerinti feltételek igazolása hogyan történik a Fktv 1§ (5) bekezdése szerint OSAP adatszolgáltatásra nem kötelezett képzések teljesítése esetén.

        Helyesen értelmezzük, hogy a Felhívás 4.4.2 fejezet Tartalmi értékelési szempont táblázata 2. értékelési szempontjában szereplő 2.1 és 2.2 pontja alapján mindkét esetben és egyszerre csak az igen válaszok teljesítése esetén válhat támogathatóvá a támogatási kérelem?

   

   

  Észrevételek a finanszírozással kapcsolatos információk tekintetében (5. pont)

        A Felhívás 5.3 pontjában leírt adható támogatási összegek sávosan meghatározott minimum értékeit túl magasnak és erősen korlátozónak tartjuk, mivel a nagyvállaltoknak (501 és 1001 fő felett) a sok tízmilliós minimum összeget kötelező elkölteniük a maximális 18 hónap alatt. Ez a kikötés nem az ésszerű, gazdaságos és hatékony pénzügyi tervezést és forrásfelhasználást segíti elő. Különösen problémásnak tartjuk ezt abban az esetben, ha nagyvállalatnak már nincs de minimis kerete, így képzési támogatási formában történő igénylésnél egyes pályázókat a kiírás arra kényszerít, hogy minimálisan 120-140 millió forintos programmal pályázzanak 12-18 hónapra. Tapasztalataink alapján a legtöbb nagyvállalat ilyen feltételekkel nem fog pályázni.

        Kérjük pontosítsák, hogy a Felhívás 5.3 a) pontjában a saját munkavállalói létszám, esetében milyen létszámot kell alapul venni: a benyújtást megelőző éves átlagos statisztikai létszámot, vagy a benyújtást megelőző 12 hónap átlagát, vagy a benyújtást megelőző hónap létszámát. Kérjük pontosan definiálják, hogy milyen létszámot kell figyelembe venni a támogatási összeg meghatározásához.

        Kérjük nyilatkozzanak, hogy a támogatási kategóriákat – de minimis támogatás és képzési támogatás – egyazon támogatási igénylésen belül keverve is lehet alkalmazni a projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó egyéb költségeken belül is. Tehát lehetséges-e az, hogy ’A’ képzés oktatói költsége de minimis költségcsoportba estik, és 100%-os intenzitásba részesül, viszont ha elfogy a vállalat de minimis kerete, akkor ’B’ képzés oktatói költsége már képzési támogatási kategóriába kerül és 50%-os támogatási intenzitásban részesül.

        Kérjük nyilatkozzanak, hogy a Felhívás 5.5 c) pontja alapján a szakmai megvalósításban közreműködők költségére a Felhívás 3.1.2.1 és 3.1.2.2 pontjaiban felsorolt mely tevékenységek költsége elszámolható?

        A Felhívás 5.5 e) pontjában leírt 400.000 Ft/fő költségkorlátot túlzottan alacsonynak tartjuk, figyelembe véve a szokásos piaci árakat és azt, hogy az ea) pont szerint ebbe az összegbe beleszámít a képzés céljára használt helyiségek, illetve eszközök projektarányos bérleti díja, továbbá az oktatók, vizsgáztatók utazási és szállásköltsége is.

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
  Keresztyén Nóra | 2017-01-09 16:22:17

  Tisztelt KIÍRÓ HATÓSÁG!

  A Pályázati Felhívás 4.2 pontjában szereplő kritérium, hogy támogatásban nem részesíthező az a vállalkozás, akinek korábbi projektmegvalósítása elállással záródott. Kérem pontosítani ezen kritériumot, milyen projektmegvalósítást kell figyelembe venni, mennyi időre visszamenőleg kell megvizsgálni a projekteket, valamint az indokot is érdemes megnevezni, mert vállalkozások többsége az elhúzódó eredményhirdetés miatt kapacitáshiányra hivatkozva mondták vissza több esetben a projektmegvalósításukat, elkerülve így a projektek esetleges bebukását! Amennyiben nem került sorTámogatói Okirat aláírásra, akkor figyelembe kell venni ezen kritériumot?

  A piaci árnak való megfelelés végett szükséges csatolni 3 árajánlatot, közben plusz pontot ér az, ha előzetes megállapodást kötünk a szakképzési centrummal, mi a helyzet amennyiben az adott szakképzési centrum nem tud egy adott képzésre ajánlatot adni, valamint nem a legkedvezőbbet adja, ebben az esetben a vállalkozás hátrányt szenved a pontozás miatt, ami - 6 pontot jelent! Kérem ezen kritérium felülvizsgálatát!

  A támogatás összegénél javaslom, hogy minden vállalati nagyság esetén a minimum 10 000 000 Ft-os alsó határ is pályázható lehessen!

  OKJ esetében van e lehetőség arra, hogy Budapesti helyszínen tanuljon a munkatárs? 

  Túlzott elvárásnak tartjuk, hogy csak olyan képzésekért jár plusz pont, amelyeken egyszerre részt vett a munkavállalói létszám 25%-a, érdemes ezen kritáriumot felülvizsgálni!

  Köszönjük a figyelmet!

   

   

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Szalai Erika | 2017-01-09 13:57:01

  Tisztelt Kiíró!

  Nagyon örülünk és jó lehetőségnek tartjuk, hogy nagyvállalatok számára is jelenik meg pályázati lehetőség, mivel az utóbbi időben ezek száma jelentősen lecsökkent.

  Mindenek előtt nagy örömmel konstatáltam, hogy a korábbi TÁMOP-os képzési pályázathoz képest mennyivel előrelátóbb és rugalmasabb a kiírási tervezet. A nagyvállalatok igényeit szem előtt tartva született a felhívás. Nagyon örülünk annak, hogy a jelen kiírás nem tartalmaz óradíj korlátozást, hiszen korábban a TÁMOP-os pályázaton éppen azért nem tudtunk indulni, mert nem fértek bele azok a speciális tanfolyamok, melyekre szükségünk lett volna. Ezt mindenképpen támogatjuk, hogy így is maradjon.

  A kiírás tartalmával zömében egyetértek, de szeretnék javasolni néhány finomhangolást.

  • A mi igényünk javarészt minőségbiztosítási, termelésirányítási, kommunikációs és munkahatékonyságot növelő tréningekre irányul. Javaslom, hogy a kiemelt kommunikációs tanfolyam kapjon minimum időtartamot, hogy értelme legyen a fejlesztésnek. Úgy érzem ,az OKJ-s tanfolyamok erőltetése a sokszor nem megfelelően felkészült ,elavult ismeretekkel rendelkező oktatói gárda miatt értelmetlen. Sok esetben egyéb szakmai képzéseknél is volt ilyen benyomásunk, így célszerűbb a lehető legnagyobb szabadságot megadni a vállalkozásoknak a képzési forma és a képző szervezet kiválasztásakor, a minél korszerűbb ismeretanyag megszerzése érdekében.
  • Jelenleg társaságunknál 421 fő dolgozik, a létszám folyamatosan bővül. A tervezet 5.3 pontja alapján így maximálisan 40 millió Ft támogatásra vagyunk jogosultak. Szeretnénk kérni az adható támogatási összeg növelését mindazon cégeknél, akik a 400 főt meghaladják, de az 500 főt nem érik el. Az elmúlt évben közel 100 fővel növekedett a létszámunk, az új belépők miatt várhatóan nagy létszámú képzésekre lesz szükség. Így attól tartunk ezt a keretet nagyon gyorsan kimerítenénk, anélkül, hogy a szükséges képzéseket teljes körűen meg tudnánk szervezni.
  • A kiírás lehetővé teszi, hogy egy munkavállaló több képzésbe is bekapcsolódjon. A képzési költségek azonban az 5.5.e pont alapján nem haladhatják meg munkavállalónként a 400.000 Ft/fő költséget.Kérnénk ezt a keretet feljebb emelni szíveskedjenek. Az autóiparban a beszállítóktól elvárt minőségbiztosítási tanúsítványokkal kapcsolatos képzések rendkívül drágák, azon munkavállalóink, akiket ilyen képzésbe bevonunk gyakorlatilag semmi másban nem tudnának így pl részt venni. Társaságunknál középvezetői, csoportvezetői szinten sok olyan fiatal dolgozik, akiket szeretnénk hosszú távra a cégnél megtartani és képzésüket minél magasabb szinten megszervezni.

  Nagyon szépen köszönöm eddigi munkájukat, jó szándékukat a támogatási lehetőség megszervezése, elérhetővé tétele érdekében.

  Bízom abban, hogy a kiírás az általunk kért változtatásokkal fog megszületni, és eddigi 12 éves működésünk során először tudunk uniós forrásból kiírt pályázati forrást megigényelni.

  Tisztelettel

  Szalai Erika

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
  Szilágyi András | 2017-01-09 13:43:27

  Tisztelt Irányító Hatóság!

  I. Kérjük annak tisztázását, hogy minden nagyvállalkozás pályázhat-e, vagy csak azok, amelyek önmagukban (kapcsolt és partnervállalkozások nélkül) is elérik a 250 fős létszámot. A korábbi hasonló TÁMOP konstrukciókhoz hasonlóan javasoljuk, hogy elegendő legyen itt is a nagyvállalati státusz, egyéb esetben ugyanis ezen vállalkozások nem tudnak semmilyen képzési pályázaton indulni (hiszen a kkv-knak szóló pályázaton nem indulhat, de ezen a felhíváson sem, mert "önmagában" nincs 250 fős létszáma)

   

  II.

  4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre:

  e) amely vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet I. Melléklete alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt vállalkozása ezen Felhívás keretében, adott naptári évben már részesült támogatásban,

  Javasoljuk ezen pont törlését. A korábbi hasonló TÁMOP konstrukcióban nem volt ilyen korlátozás és véleményünk szerint itt sem indokolt, hiszen a cél, hogy minél több munkavállaló képzése valósulhasson meg, függetlenül a vállalkozások egymáshoz (kapcsolt, partner) való viszonyától. 

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Szilágyi András | 2017-01-09 13:34:58

  Tisztelt Irányító Hatóság! 

  Javasoljuk a következő szempontok figyelembe vételét:

  I.

  3.2 pont: A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása: Tekintettel arra, hogy számos vállalkozás már kimerítette, vagy egy későbbi pályázatban kiemerítheti a de-minimis keretét, ezért javasoljuk:

  a 3.1.2.1 aa) pont tevékenységei esetében minden esetben lehetővé tenni a képzési támogatás választási lehetőségét (jelenleg a felhívás szövege csak akkor teszi ezt lehetővé, ha már kimerített a de-minimis keretét a támogatást igénylő)

  3.1.2.1 ab); ac) és 3.1.2.2 a) pontok tevékenységei esetében is lehetővé tenni a képzési támogatás igénybevételének lehetőségét, a pályázó választása szerint, tekintettel arra, hogy ezek a tevékenységek közvetlenül a képzésekhez kapcsolódnak, azt szolgálják, így a 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet alapján adható képzési támogatás.

   

  II.   "3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások" pont: 

  s) Projektmenedzsmenttel és szakmai megvalósítókkal szembeni elvárások:

  sa) Pedagógiai, andragógiai felsőfokú végzettséggel, és legalább 3 éves felnőttoktatási, felnőttképzési, projektek menedzselése/irányítása terén szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező projektmenedzser 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező pénzügyi menedzser kijelölése, vagy rendelkezésre állásának biztosítása személyes közreműködést biztosító munkavégzésre irányuló jogviszony (munkaviszony, megbízási jogviszony) keretében elvárás a projekt teljes időtartama alatt.

  sb) Pedagógiai, andragógiai felsőfokú végzettséggel és/vagy legalább két éves felnőttképzési, felnőttoktatási, programok szervezése területen szerzett tapasztalattal rendelkező szakmai megvalósító kijelölése, vagy rendelkezésre állásának biztosítása személyes közreműködést biztosító munkavégzésre irányuló jogviszony (munkaviszony, megbízási jogviszony) keretében elvárás a projekt teljes időtartama alatt.

  Javasoljuk ezen feltételek törlését, tekintettel arra, hogy kevés vállalkozásnál áll rendelkezésre olyan munkavállaló, amely Pedagógiai, andragógiai felsőfokú végzettséggel, valamint 2-3 éves felnőttoktatási, felnőttképzési, projektek menedzselése, vagy szervezése területén tapasztalattal rendelkezik. Szükségesnek látjuk mi is a megfelelő projektmenedzsmentet és szakmai menedzsmentet, azonban a követelmények túlzóak, nem szükségesek a képzési projektek céljainak eléréséhez. Különösen nem alátámasztható, hogy miért szükséges pedagógia végzettség, vagy szakirányú tapasztalat a projektmenedzser és a pénzügyi menedzser részéről.

   

  III. Pontozási szempontok:

  1.4. szempont: "A támogatást igénylő a tervezett külső képzés(eke)t a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által alapított és fenntartott szakképzési centrum szakképzési feladatot ellátó, felnőttképzési tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező tagintézményével kívánja megvalósítani. Igazolás módja: Külső képzés esetén: a szakképzési centrummal kötött előzetes megállapodás a külső képzés megvalósítására."

  Az előzetes megállapodás szemben áll a beszerzési/közbeszerzési kötelezettség követelményével, ugyanis ameddig nem folytatta le a kedvezményezett a beszerzési eljárást, addig nem tud senkivel előzetes megállapodást sem kötni. Javasoljuk a pontozási szempont törlését, vagy a követelmény átalakítását (pl. pályázó nyilatkozata, hogy lehetővé teszi a beszerzési eljárás során szakképzési centrumok részvételét, számukra az ajánlattételi felhívást megküldi, stb.)

  2. szempont  Erőforrások: Maximum pont: 10 Minimálisan 6 pont elérése szükséges, az alatt a támogatási kérelem nem támogatható

  Kettő darab 5 pontos szempont van, ha ebből bármelyik hiányzik, már nincs meg a min. 6 pont. Javasoljuk ennek a szempontnak az újragondolását.

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
  Rezes Károly | 2017-01-06 18:38:50

  Tisztelt Irányító Hatóság!

  Az alábbiakban összefoglalt észrevételek, javaslatok és kérdések kapcsán kérnénk szíves segítségüket.

  1)  A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása

  A felhívásban támogatható tevékenységek kapcsán a de minimis támogatási kategória igénybevétele az elsődleges, a képzési tevékenység kivételével minden más tevékenységhez csak és kizárólag de minimis támogatás vehető igénybe. Javasoljuk, hogy a 651/2014/EU rendelet 31. cikkében felsorolt, a képzési támogatás keretében elszámolható költségek, főként a „képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költségei” kerüljenek beépítésre a felhívásba, így a projekt előkészítési, a tudásmérés és elégedettségmérés, a szakmai megvalósítók alkalmazása és a projektmenedzsment költségek besorolása is felülvizsgálatra kerülhet és igénybe vehető lehet a képzési támogatás keretében.

  Javasolt átgondolni továbbá, hogy azon pályázó, aki nem rendelkezik de minimis kerettel, hogyan tudja megvalósítani a kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül azokat, ahol jelenleg csak de minimis választható.

  A felhívás 3.2 fejezetében a képzések lebonyolításának támogatási kategóriákba történő besorolásánál a szöveg alapján csak akkor választható képzési támogatás, ha a de minimis keret kimerült. Javasoljuk, hogy legalább itt a pályázó dönthessen arról, hogy a de minimis keretet erre a projektre szeretné-e felhasználni, vagy az alacsonyabb intenzitású képzési támogatást veszi igénybe.

  A táblázatban szereplő besorolásából a Kötelező nyilvánosság költsége hiányzik.

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
  Rezes Károly | 2017-01-06 18:34:13

  2) Projektmenedzsmenttel és szakmai megvalósítókkal kapcsolatos elvárások

  A projektmenedzsment tevékenység nem szerepel a kötelező tevékenységek között, azonban a 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások fejezet s) pontja mégis így fogalmaz: „projektmenedzser és pénzügyi menedzser kijelölése, vagy rendelkezésre állásának biztosítása (…) elvárás a projekt teljes időtartama alatt.

  Kérdés, hogy kötelező vagy sem a projektmenedzsment csapat biztosítása? Amennyiben kötelező, miért pontozza a szempontrendszer a meglétét (és a szakmai megvalósítóét)? Van-e megkötés rá, hogy a személyeknek hány órában kell rendelkezésre állniuk, esetleg egy személy elláthatja-e a szakmai megvalósító és a projektmenedzser vagy a projektmenedzser és a pénzügyi menedzser szerepkörét?

  A projekthez rendelt, releváns szakmai végzettséggel rendelkező szakmai megvalósító mellett javasolt átgondolni, hogy a projekt menedzsmentjével és főként a pénzügyekkel foglalkozó megvalósítóknak miért szükséges pedagógiai, andragógiai felsőfokú végzettséggel rendelkeznie.

  A projekt témája és összetettsége, valamint a lebonyolítás időtartama sem követelné meg a megvalósítók végzettségének ilyen irányú megkötését, természetesen a tapasztalat megléte szükséges elvárás lehet.

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
  Rezes Károly | 2017-01-06 18:32:55

  3) A képzés költségei

  A képzést lebonyolító szervezetek által adott árajánlatokban az előzetes tudásmérés és elégedettségmérés, vagy pl. a vizsgadíj és bizonyítvány díj általában a képzési díjba beépítve szerepel. Tevékenység szintjén a pályázatban feltüntethetőek, de költség szintjén nehezen lesznek elkülöníthetőek. Javasoljuk a képzési költség főre vetített összegét úgy maximalizálni és a tevékenységeket úgy meghatározni, hogy abban minden, a képzéssel kapcsolatos költség egy összegben szerepeltethető legyen.

  4) A képzés definíciója

  Hiányzik a felhívásból a képzés definíciója, mely sok helyen félreértésre ad okot. A korábbi TÁMOP-2.1.3.C-12/1 felhívás szerint: „egy képzésnek minősül azon képzési tevékenységek összessége, melyek azonos képzéscsoporthoz tartoznak, azonos a megnevezésük, azonosak a résztvevők, és minden résztvevő azonos óradíjért, azonos időpontban és helyszínen részesül a képzésben.”

  A különböző képzéstípusok különböző csoportlétszámokat igényelhetnek, ha tehát a fenti definícióból indulunk ki, az alábbi pontok nehezen értelmezhetőek:

  3.4.1.1 c) és d) pont alapján %-os megkötések szerepelnek az egyes képzéstípusokra, ami a képzések darabszámából indul ki. A felhívásban foglaltak alapján tehát tarható 5 db csoportos nyelvi képzés egyenként 100 fő /csoporttal, ha ezt ellensúlyozza 40 db csoportos szakmai képzés egyenként 5 fő/csoporttal?

  Szintén félreérthető a Tartalmi értékelési szempontok 1.1 pontja, ami azt feltételezi, hogy a pályázónak olyan képzések szervezésében kell tapasztalattal rendelkeznie, ahol 1 csoportban legalább a munkavállalók 25%-a jelen volt, ez nagyvállalatok esetében 500-1000 fő közötti csoportlétszámot is feltételez egyetlen képzésen.

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
  Rezes Károly | 2017-01-06 18:32:07

  5) Kötelező vállalások

  A felhívás 3.4.1.4 Kötelező vállalások pontja alapján „A képzés során tanúsítványt, bizonyítványt szerzők továbbfoglalkoztatása minimum 80%-an elvárt”. A felhívás nem tér ki a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartamára. Javasolnánk a projekt időtartamával megegyező időtartamra kiegészíteni.

  Javasolt felülvizsgálni továbbá a sikeresen végző résztvevők magas arányát, főként a hátrányos helyzetű munkavállalók esetében, ahol a lemorzsolódás veszélye kifejezetten magas. A korábbi TÁMOP felhívásban a 60%-os küszöbérték ilyen méretű emelése a végül ténylegesen sikeresen záruló projektek szempontjából is átgondolásra szorul.

  A 3.4.1.1. fejezet j) pontja alapján jól értelmezzük, hogy a vállalatnál dolgozó, munkaszerződéssel rendelkező, de egyben duális képzésben is részt vevő 16 és 24 év közötti munkavállaló hátrányos helyzetűnek minősíthető?

  6) A projekt megvalósítási helyszíne

  A felhívás 3.6.1 a projekt terület pontja alapján a megvalósulás helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. Elszámolható költség viszont a terembérlet és sok esetben indokolt is lehet, hogy a képzések nem a vállalkozás bejegyzett székhelyén vagy telephelyén valósulnak meg. Hol engedélyezett tehát a képzések megvalósítása?

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Medveczki Ágnes | 2017-01-06 17:42:14

  Tisztelt Irányító Hatóság!

  Örömmel fogadtuk a munkavállalók képzésével kapcsolatos nagyvállalati pályázati lehetőséget. Ezúton szeretnénk összefoglalni a módosítási javaslatainkat, illetve felmerült kérdéseinket a kírással kapcsolatban.

   

  3.4.1.1.d) A Felhívás keretében támogatható képzések legfeljebb 5%-a lehet egyéb nyelvi képzés.

  Szervezetünk versenyképességének növelésében fontos szerepet játszik a munkavállalók minél magasabb idegen nyelvű kommunikációs szintje, ezért javasoljuk a nyelvi képzések arányának 10%-ra történő emelését.

   3.4.1.1. s) Projektmenedzsmenttel és szakmai megvalósítókkal szemben elvárt felsőfokú végzettségként kizárólag andragógiai és pedagógia végzettség került megnevezésre. Javasoljuk a felsőfokú végzettség körének bővítését legalább a közgazdász és személyügyi szervező szakon szerzett végzettségekkel. 

   4.1 Támogatást igénylők köre pontban a kiírás szerint olyan nagyvállalat pályázhat, amelynek az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző két lezárt, teljes üzleti év valamelyikében minimum 250 fő volt.

  Kérjük tisztázni, hogy jelen felhívás tekintetében a kapcsolt vállalkozások létszámát össze kell számítani, vagy a támogatást igénylő szervezetnek önállóan kell megfelelni az e pontban támasztott követelménynek.

   5.5. ea) pontban meghatározott költségek nem haladhatják meg munkavállalónként a 400.000 Ft/fő keretösszeget. A speciális szakmai képzések díja ezt az összeget meghaladhatja, ezért javaslatunk munkavállalónként 600.000 Ft/fő keretösszeg meghatározása.

  Tartalmi értékelési szempont - a „támogatási kérelem bemutatja a projekt lebonyolításának folyamatát, a szükséges tevékenységeket és eszközöket”. Az erre kiírt 12 pont, mivel nem szakmai szempontokat vesz figyelembe, magasnak tartjuk és a szakmai szempontok figyelembevételét javasoljuk előtérbe helyezni a pontozás kialakításánál.

   

  Tisztelettel:

  Medveczki Ágnes

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
  Rezes Károly | 2017-01-06 16:50:30

   

  7)  A piaci árak alátámasztása

   

  A költségtételek 3 db árajánlattal történő alátámasztása szigorú és nehezítő feltétel. A korábbi TÁMOP felhívás csak a megvalósítás során, a konkrét beszerzéseknél várta el a 3 árajánlatot, de már más GINOP felhívások esetében sem elvárás a 3 árajánlat (csak 1 db), főként, hogy a képzések esetében a piaci árakat a képzőközpontok a honlapjaikon is közzéteszik, publikus információk. Javasolt legalább a képzési költségek esetén az alátámasztás egyszerűsítése.

   

  A felhívás továbbá jutalmazza, hogy ha szakképzési centrummal kerül szándéknyilatkozat aláírásra. Mi történik abban az esetében, ha nem a szakképzési centrum adja a „legtakarékosabb” árajánlatot egy adott képzésre?

   

  8) Fenntartási kötelezettség

   

  A felhívés 3.8 fenntartási kötelezettség pontjában „A megvalósult képzések honlapon és belső intranetes fórumokon való kommunikáció” pontnál javasolt a kötőszót pontosítani, mivel nem minden esetben rendelkezik a pályázó honlappal és intranettel is (vagy-vagy, és/vagy).

   

  9) A felhívásban szereplő hivatkozások felülvizsgálata javasolt az alábbi pontokon

   

  - az 5.5 fejezet da) pontja alatti mondatban szereplő db) pont nem került feltüntetésre a felhívásban.

   

  - az 5.5. ea) pont második pontjában említett, eb) és ec) pontjára hivatkozó költségvetési keretek nem kerültek feltüntetésre a felhívásban.

   

   - az 5.5.1 e) pontban szereplő 5.6 g) pont nem került feltüntetésre a felhívásban.

   

  - az 5.7 k) pontban szereplő 5.5 ga) pont nem került feltüntetésre a felhívásban.

   

  10) 4.4.2 Kiválasztási kritériumok

   

  Hogyan kell értelmezni és hogyan kell megfelelni az Értékelési előfeltételek 5. pontjának jelen felhívás esetében?

   

  A Tartalmi értékelési szempontok 1.3 pontjának való megfelelés a 11. számú lábjegyzet és a 3. számú melléklet figyelembevétele mellett sem egyértelmű. Szükséges lenne kifejteni (más GINOP felhívásban szereplő hasonló felsorolások figyelembevétele mellett), hogy melyek pontosan azon IPAR 4.0 megoldási kategóriák, amelyekhez kapcsolódni szükséges. A lábjegyzetben szereplő megfogalmazás nem teszi egyértelművé az egyes kategóriákat, javasoljuk a vesszők és az „és vagy” kifejezések helyett a taxatív felsorolást. További kérdés, hogy a 3. számú mellékletben felsorolt rendszerkövetelményeknek a vállalatnál lévő rendszereknek teljes egészében meg kell felelniük, illetve hogy mire szolgál pontosan a 3.számú melléklet, mivel a dokumentum megnevezése és bevezetője nem kapcsolódik jelen felhíváshoz egyértelműen.

   

  11) Műszaki-szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások

   

  A felhívás 3.4.1.1. p) pontjában szereplő elvárást, mely szerint „a képzés minimum időtartama 18 óra” javasoljuk átgondolásra. Például a 3.7 Szakmai értékelési szempontoknál előnyt jelentő kommunikációs tréning 16 órás engedélyezett képzésként szerepel a legtöbb képző cég esetében, valamint a képzéseknél fontos szempont, hogy a munkavállalók hány napot hiányoznak a munkából, ezért javasolt 8 órával osztható számot meghatározni.

   

  12) Csatolandó mellékletek

   

  A felhívás 6. fejezetének 7) pontjában az árajánlat tartalmi elemeinek felsorolása nincs a felhívásban foglalt tevékenységekhez igazítva, javasolt a felsorolást felülvizsgálni és a szolgáltatási árajánlatokra szabni.

   

   

   

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Szeidl Rezső | 2017-01-06 14:31:29

  Tisztelt Kiíró!

   

  Rendkívül pozitívnak tartom a pályázati kiírást, amely a nagyvállalati szférában is hozzáférhetővé tesz eddig nem támogatott képzéseket.

  A kiírás céljával, szerkezetével és tartalmi elemeivel is egyetértek, de szeretnék tenni néhány javaslatot, amely megkönnyítheti a források eredményes felhasználását:

   

  • A 4.4.2 pontban részletezett értékelési rendszer objektív, és logikus, de a minimálisan elvárt 65 pontot túlzottan soknak tartom, javaslom a határt lejjebb meghúzni.
  • Az 5.5.1.e) pontban jelzett 3 független árajánlat minden beszerzésre, amely nem esik a Kbt hatálya alá, túlzott adminisztrációt jelent, javaslom ennek eltörlését, vagy csökkentését.
  • Nem szerepel az értékelési szempontok között a képző cég színvonala, minősége, tapasztalata, referenciái, ezzel nyitva hagyva a lehetőséget a kizárólag a pályázat miatt alakult projektcégek előtt is.
  • Az előzőekben említett súlyozott óradíj bevezetésével nem értek egyet, a javasolt 3000 Ft pedig nagyon alacsony összeg, indokolatlanul magas csoportlétszámokat jelentene.

   

  Köszönettel

  Szeidl Rezső

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
  Tóth Barnabás | 2017-01-06 11:18:59

  Tisztelt Pályázatkiíró!

   

  A továbbfoglalkoztatási kötelezettség már az előző (TÁMOP-os) pályázatban is óriási gondot jelentett. Ehhez képest itt még nőtt is a mértéke (80%-ra).

  A nagyvállalkozások esetében jellemz és megszokott a nagy mértékű fluktuáció: Aki az egyik hónapban még az egyik vállalkozásnál dolgozott, az a következő hónapban átmegy egy másikhoz.

  Az ilyen mértékű továbbfoglalkoztatás tehát egyszerűen nem elvárható. Javaslom, hogy csökkentsék vagy töröljék ezt az elvárást.

   

  Tóth Barnabás

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Tóth Barnabás | 2017-01-06 11:11:22

  Tisztelt Pályázatkiíró!

   

  Az értékelési szempontok között szerepel a munkavállalói képzések terén szerzett tapasztalat, amit OSAP-jelentéssel kell igazolni. Javaslom, hogy töröljék ezt a szempontot, mert:

  • A munkavállalók legalább 25%-ának bevonása 3 alkalommal egyszerűen teljesíthetetlen.
  • Az OSAP-jelentést a képző készíti, és ez sok esetben beszerezhetetlen (pl. a képző megszűnése miatt), így egyes esetekben akkor sem lesz igazolható a feltétel, ha valóban megtörtént.

   

  Javaslom, hogy ezt a szempontot töröljék vagy alakítsák át.

   

  Tóth Barnabás

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
  Tóth Barnabás | 2017-01-06 11:04:58

  Tisztelt Pályázatkiíró!

   

  Javaslom, hogy a minimum pályázható összeget minden (létszám alapján) meghatározott körben csökkentsék 10.000.000 Ft-ra, nem várható el ugyanis, hogy egy vállalkozás mindenkit bevonjon - esetenként azt is, akinek nem lenne szüksége rá (a minimálisan pályázható összeg elérése céljából).

  A javaslatot erősíti az is, hogy jelenleg a legmagasabb létszámú körben a minimális összeg 70.000.001 Ft, ami jelentősen meghaladja a de minimis támogatások keretét. Ezzel tehát a nagyvállalkozások egy részét kizárják a 100%-os támogatási körből.

   

  Tóth Barnabás

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
  Tóth Barnabás | 2017-01-06 10:59:50

  Tisztelt Pályázatkiíró!

   

  A felhívás tele van olyan hivatkozásokkal, amik az eszközbeszerzésekre és az informatikai fejlesztésekre vonatkoznak (pl. az árajánlatoknál).

  Mivel ebben a pályázatban ezek közül egyiket sem lehet megvalósítani, javaslom, hogy töröljék az eszközökre és informatikai fejlesztésekre vonatkozó részeket.

   

  Tóth Barnabás

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
  Tóth Barnabás | 2017-01-06 10:56:36

  Tisztelt Pályázatkiíró!

   

  Több olyan elvárás is van, ami egyszerűen nem értelmezhető vagy egyáltalán nem kapcsolódik a kiírás jellegéhez:

  • GINOP 2. vagy GINOP 3. prioritású támogatói döntéssel kell rendelkezni: A GINOP 2. az innovációról szól, a GINOP 3. pedig az infokommunikációs fejlesztésekről, amelyek semmilyen kézzelfogható kapcsolattal nem rendelkeznek, ami a GINOP 6-os prioritáshoz (Munkaerő) kötné őket. Ez az elvárás ily módon teljesen értelmezhetetlen.
  • Érdekképviseleti tagság: A vállalkozás ebben a pályázatban a saját munkavállalóit képzi, semmi köze az érdekképviseletekhez. Ráadásul jelenleg nagyon kevés az ilyen szervezet és tag, ami szintén csak az elérhető pontok elvesztését eredményezi, így ez az elvárás sem bír létjogosultsággal.
  • IPAR 4.0 megoldások alkalmazása: Számomra úgy tűnik, ez a szempont egy másik, leginkább innovációs pályázatból maradt bent. Egyáltalán semmi köze nincs a munkaerő képzéséhez, ráadásul alapvetően nem is ilyen típusú képzéseket vesznek igénybe, sőt egyszerre a melléklet mindegyik részének képtelenség megfelelni.

   

  Javaslom, hogy a jelzett három szempontot töröljék.

   

  Tóth Barnabás

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Tóth Barnabás | 2017-01-06 10:33:25

  Tisztelt Pályázatkiíró!

   

  Nem tudom, hogy maradhatott ki, de az elszámolható költségek között a képzés költsége nem jelenik meg.

  Egy képzés megvalósítása nemcsak oktató biztosításából és helyszínbérlésből áll, hanem jelentős mértékű munka van mögötte: felnőttképzési szerződéseket kell írni, jelentéseket kell tenni, rengeteg különböző típusú dokumentumot kell benyújtani a különböző hatóságoknak. Ez értelemszerűen nem a pályázó dolga, hanem a képzést szervező intézményé, ám az intézmény ezt is beépíti a saját költségei közé (szervezési költségként). Ez egyben azt is jelenti, hogy a pályázónak már a benyújtáskor terveznie kell ezzel.

  Javaslom, hogy a képzési költség vagy szervezési költség sort szerepeltessék a felhívásban.

   

  Tóth Barnabás

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Árendás Edit | 2017-01-06 10:22:17

  Tisztelt GFP IH!

   

  A felhívás szerint a pályázatban elszámolhatóak a szállási, étkezési és utazási költségek, ezek azonban nem szerepelnek sem a támogatható tevékenységek között, sem az Állami szempontú besorolás táblázatban.

  Nagyobb probléma ezzel kapcsolatban, hogy a Területi korlátozás fejezet szerint a megvalósítás helyszíne a pályázó bejegyzett székhelye/telephelye/fióktelepe kell, hogy legyen. Összességében tehát a pályázó elvileg tarthatná külső helyszínen a képzést, de a területi korlátozás miatt mégsem mehet el.

  Ugyanitt az is szerepel, hogy a projekt több helyszínen is megvalósítható, ha azok mindegyike a kevésbé fejlett régiókban van.

  Ez jó irány, ezért javasolt a Területi korlátozás fejezetből kivenni azokat a pontokat, amik a bejegyzett székhelyre/telephelyre/fióktelepre vonatkoznak, és a megvalósítást lehetővé tenni a kevésbé fejlett régiókban úgy, hogy a szállási, ellátási és utazási költségek elszámolhatók.

   

  Üdvözlettel, Árendás Edit

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Árendás Edit | 2017-01-06 10:14:59

  Tisztelt GFP IH!

   

  Az előttem hozzászólók is írtak már a hiányzó óradíjakról, ami valóban melegágya lehet a visszaéléseknek (pl. egy 1 fős, 25 órás képzésre el lehetne számolni 400.000 Ft-ot).

  A korábbi TÁMOP-pályázatokban 3.000 Ft/fő/óra mértékben határozták meg a súlyozott átlagos óradíjat (fontos, hogy súlyozott átlagos óradíj legyen, hiszen az egyes képzések óradíjai eltérhetnek).

  Ez jó irány, ezért javaslom, hogy határozzanak meg súlyozott óradíj átlagot itt is.

   

  Üdvözlettel, Árendás Edit

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
  Árendás Edit | 2017-01-06 10:09:40

  Tisztelt GFP IH!

   

  Nem értem, hogy miért kell a projektmenedzsernek andragógusi végzettséggel kell rendelkeznie. Neki az a feladata (a pénzügyi vezetővel karöltve), hogy a projekt megvalósuljon, a jelentések és elszámolások benyújtásra kerüljenek, a kockázatokat kiküszöbölje stb. Szakmailag, képzési szempontok alapján nem ítéli és nem ítélheti meg a projektet, így aztán teljesen irrelevánssá válik egy ilyen típusú végzettség meghatározása.

  A felsőfokú végzettséggel teljesen egyetértek, de javasolt inkább a projektek lebonyolításában szerzett tapasztalatot felvenni elvárásnak.

   

  Üdvözlettel, Árendás Edit

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
  Árendás Edit | 2017-01-06 10:04:51

  Tisztelt GFP IH!

  A pályázatban elszámolható a képzés idejére eső munkabér. Ez azonban 2 szempontból is pontosításra szorul:

 • A képzéseket jellemzően 45 percben mérik (tanóra), míg a munkát 60 percben (munkaóra). Ahhoz, hogy megfelelően elszámolható legyen a bér, javasolt a pályázatban a képzéseket is 60 percnek számolni.
 • Az előző hasonló pályázatokban meghatározták az elszámolható bérköltségek maximális mértékét azért, hogy az ne lehessen magasabb, mint az elszámolt képzési költség (a csúcsvezetők esetleges bérelszámolásával ez ugyanis aránytalanul magas lenne). Javasolt ezt itt is bevezetni.
 •  

  Üdvözlettel, Árendás Edit

   

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
  Pál Alíz | 2017-01-06 09:46:27

  Tisztelt Kiíró!

   

  A felhívás szerint "A támogatási kérelem elbírálásakor előnyt élveznek azok a képzések, amelyek egyéb képzéseként a helyzetfüggő kommunikáció stratégiáinak elsajátítására, az általános termelésszervezői ismeretek megszerzésére/bővítésére, illetve a vezetői készségek fejlesztésére irányulnak."

  Az NSZFH oldalán megtalálható felnőttképzési nyilvántartás szerint (Engedéllyel rendelkező képző intézmények érvényes és törölt programjainak nyilvántartása) ezek a képzések összesen 1 db képzőnél, a Merényi és Társai Kft-nél találhatóak meg (ezek a címek szó szerint szerepelnek a neve alatt).

  Ennek a cégnek ajánlattevőként ugyanúgy meg kell mérettetnie magát beszerzési vagy közbeszerzési eljárás keretében, mint bárki másnak, így az általa biztosított képzések elvárása nemcsak versenytorzító, hanem egyenesen jogellenes.

   

  Javaslom ezért az elvárást törölni.

   

  Tisztelettel,

   

  Pál Alíz

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
  Pál Alíz | 2017-01-06 09:15:52

  Tisztelt Kiíró!

   

  A pályázatban többször megjelenik, hogy szakképzési centrummal kötött együttműködési megállapodással kell rendelkezni a benyújtáshoz. Ez azonban tarthatatlan szempont, hiszen a támogatást igénylő szempontjából a szakképzési centrum ugyanolyan ajánlattevő, mint bármely más piaci szereplő.

  Ez tehát azt jelenti, hogy a szakképzési centrumnak ugyanúgy meg kell mérettetnie magát, mint bárki másnak - beszerzési vagy közbeszerzési eljárás keretében.

  Így tehát ez az elvárás egyszersmind a beszerzések/közbeszerzések kijátszását, a Kbt. megszegését is jelenti.

   

  A szempont versenytorzító hatást generál, javaslom ezért törölni.

   

  Tisztelettel,

  Pál Alíz

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
  Preszter György | 2017-01-06 09:14:28

  Tisztelt Kiíró!

  A 8. Felhívás szakmai mellékletei 3. pontjában szereplő "Vállalati infokommunikációs rendszerekkel, megoldásokkal szemben támasztott követelmények - Általános követelménylista" teljesen irreleváns a pályázat szempontjából, ugyanakkor megtévesztő lehet.

  A követelménylista leírásának legelején az alábbi mondat szerepel:

  "Jelen követelménylista meghatározza azokat a minimális képességeket (funkciókat és azokhoz rögzített követelményeket) és informatikai követelményeket, amelyeket a támogatási kérelem során bevezetett vállalati IKT megoldásoknak teljesíteniük kell."

  A kiírás szerint legfeljebb kis értékű (számviteli törvény szerint 100.000,- Ft alatti) eszközbeszerzésre van lehetőség 5.5. bc) Egyéb projektmenedzsment költség pontban leírtak szerint (Menedzsment tevékenységhez kapcsolódó, a dokumentációs és adminisztrációs tevékenység ellátásához kapcsolódó anyag és kis értékű eszközbeszerzések). Támogatási kérelem során vállalati IKT megoldás bevezetésére ezek szerint nincs lehetőség.

  Üdvözlettel,

  Preszter György

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Kisfaludy László | 2017-01-05 13:54:42

  Tisztelt Irányító Hatóság!

  A felhívás kapcsán 3 javaslatot szeretnék tenni:

  1.)

  A felhívás 3.4.1.1 gb) pontja értelmében a "távoktatás vegyes képzési módszerrel történő megvalósítása is támogatható, amelynek keretében a résztvevő a képzési idő több, mint felében - nyelvi képzés esetén legfeljebb a képzési idő harminc százalékában - egyedül, önállóan, a távoktatási tananyagba épített iránymutatás mellett tanul, a képzési idő kevesebb, mint felében - nyelvi képzés esetén a képzési idő legalább hetven százalékában - pedig hagyományos tanórákon (ún. kontaktórákon) vesz részt."

  Abban az esetben, ha egy engedéllyel rendelkező felnőttképzési program blended learning típusú, és a képzési idő kevesebb mint fele az önállóan, személyes jelenlét nélkül végezhető e-learning, illetve távoktatási forma, a fenti definíció szerint nem számít vegyes képzési módszerű távoktatásnak. Ugyanakkor módszertanilag - az adott képzés tárgyának, képzési céljának megfelelően - teljesen helyes és indokolt lehet olyan képzés is, ahol a távoktatás például a bemeneti elméleti ismeretek átadására törekszik, és aránya nem éri el a teljes képzési idő felét. Ezért javaslom a fenti - az Fktv. definíciójának átvételéből fakadó - korlátozást törölni. Amennyiben ez nem megoldható, kérem szíves állásfoglalásukat, hogy a felhívás jelenlegi szövege szerint milyen képzésnek minősül az az engedélyezett blended learning program, amely képzési időtartamának kb. 1/3-a a távoktatás?

  2.)

  A felhívás 3.4.1.1 gf) pontja értelmében "a távoktatás esetében csak személyes jelenléttel járó kontaktóra, illetve konzultáció idejére lehetséges a képzésbe bevont munkavállalók személyi jellegű ráfordítása soron költséget elszámolni."

  Ez a szabályozás nem veszi figyelembe, hogy egy modern e-learning típusú képzés vagy képzési elem (modul) biztosításához is szükséges bevonni szakembereket: egyrészt az informatikai rendszer működtetése, másrészt a tanulási folyamat külső támogatása (pl. tutorálása) céljából. Ezért javaslom azzal módosítani a fenti pontot, hogy személyes jelenlét nélküli képzési elem esetében a szükséges informatikai rendszerek működtetését biztosító, illetve a tanulási folyamatot támogató szakemberek (tutorok) arányos személyi jellegű ráfordítása is elszámolható.

  3.)

  A felhívás 3.4.1.1 p) pontja értelmében "a képzés minimum időtartama 18 óra, belső képzés esetén 25 óra, a képzésnek a képzési program szerinti óraszáma számolható el a Felhívás keretében." 

  Ez sem módszertanilag, sem a képzési gyakorlatot tekintve nem indokolható korlátozás. A jelenleg engedélyezett kompetenciafejlesztő képzések jelentős része 16 órás képzés, amit indokol az is, hogy a munkaadók csak nehezen tudják jelenléti típusú képzések esetén 2 napnál hosszabb ideig nélkülözni nagyobb számban munkatársaikat. A fentiek alapján javaslom a minimum időtartamot 16 órában megállapítani.

  Üdvözlettel,

  Kisfaludy László

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Hadházy Tamás | 2017-01-05 13:12:51

  Tisztelt Kiíró!

   

  Nagy örömmel olvastam pályázati felhívás tervezetüket, hiszen így lehetőség nyílik eddig nem támogatott képzések igénybevételére. Amennyiben ugyanakkor erre lehetőség van úgy az egy főre jutó képzési költség 600-700 ezer forintra emelése további lehetőséget biztosítana a speciális illetve magasabban képzett munkaerő további képzésére.

   

  A kiírást egyébként nagyon jónak és objektívnek találom, csak annyi a megjegyzésem, hogy álláspontom szerint van benne egy ellentmondás, hiszen a Bizottság 651/2014/EU rendeletére hivatkozik, ugyanakkor  az a) pont alapján  csak azon vállalkozások jogosultak a pályázaton való indulásra, amelyeknek saját statisztikai állományi létszáma eléri a 250 főt, holott ez esetben a nagyvállalati minősítést az árbevétel is lehetővé teszi, sőt a kapcsolt vállalkozások adatai is összeszámíthatóak.

   

   

  Tisztelettel:

   

  Dr. Hadházy Tamás

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Gombos Zsolt | 2017-01-04 01:17:24

  Tisztelt Kiíró!

  Összességében, a tervezet rendkívül elnagyolt és a korábbi TÁMOP-HEFOP kiírások tapasztalatait szinte alig hasznosítja. A legsúlyosabb hiányosságok az alábbiak:

 • Korlátok hiánya az elszámolható költségekben
 • Az elszámolható költségek körében az 5.5 pont ea) alpontja a Munkavállalók képzési költsége tekintetében érdemi korlátokat nem szab. A 400.000 Ft/fő limitnek semmilyen érdemi korlátozó hatása nincs, ugyanis a kiírás szerint ezt bármilyen időtartamú képzésre le lehet hívni. Így miért ne számolnának 20.000 Ft/fő/óra díjazással? Mi fogja ezt megelőzni? Ráadásul, az értékelési szempontok sem tartalmaznak semmilyen olyan kitételt, amely a pályázókat – és az őket nyilvánvalóan mozgató képzési intézményeket és pályázatírókat – a takarékos forrásfelhasználásra kényszerítené. Ez így nyilvánvalóan szabad rabláshoz fog vezetni, amely később – az EU forráslehívások során – súlyos problémákat fog okozni. Két lehetséges – és korábbi pályázatokban rendszeresen alkalmazott - megoldás is tálcán kínálkozik:

  • Képzett személyenként bevezetnek egy maximális óradíjat, ahogy ez a korábbi pályázatok esetén bevett gyakorlat volt. Ennek megléte kétségtelenül korlátozza egyes ritkább képzéstípusok (pl. fejlett IT technológiák képzése) elszámolhatóságát, de gátat szab a tömeges túlárazásnak.
  • A teljes képzési programra is bevezetik a fajlagos óradíj fogalmát, amelyet maximálnak, ahogy ez a korábbi pályázatok esetén is bevett gyakorlat volt.

  Továbbá, nincs korlát arra vonatkozóan, hogy a „Képzésbe bevont munkavállalók személyi jellegű ráfordítása” mekkora részt képviselhet a projektben, akár a képzési díjak, akár a projekt összköltség arányában. Korlát hiányában a felhívás teret nyit az olyan jellegű projektek előtt, amelyekben alacsony képzési díjak és hosszú képzési idők alkalmazásával a lehívott támogatás 65-75%-ban bérfinanszírozást szolgál. Ehhez amúgy tökéletes alapot ad a minimum 40%-os arányban előírt szakmai képzések, köztük a sokszáz órás OKJ képzések köre. Korábban erre a költségelemre is bevett gyakorlat volt az 50%-os limit alkalmazása, súlyos anomáliák előtt nyit kaput ennek a gyakorlatnak az elhagyása.

  Érthetetlen, hogy a fenti, korábban alkalmazott korlátok miért tűntek el, mert így a kiírás tudatosan teret nyit a pazarló forráslehívás előtt. Nyilván önök előtt is nyilvánvaló, hogy a felnőttképzési tv. és az engedélyes intézmények engedélyes programjaira precízen rászabott pályázatok együttesen azt fogják eredményezni, hogy a beszerzési eljárások színházzá degradálódnak. A beszerzések 95%-ban egyajánlatos eljárások lesznek. Ha a kiírásban nem szabnak gátat a fajlagos költségeknek, akkor az elszámolások során már nem tudnak. Mindez olyan rendszerszintű anomáliákat, abszurd magas árakat fog eredményezni, amely – az erkölcsi és etikai szempontokon túl – pénzügyileg is vállalhatatlan, az EU elszámolások során is garantáltan problémákat fog generálni.

 • Érthetetlen – illetve nagyon is érthető – értékelési szempontok
 • Az értékelési szempontrendszer 3-4-5 pontjai tág teret nyitnak a szubjektivitásnak, emellett a szakmaiság elemeit is nélkülözik. A legkevésbé indokolható "furcsaság", hogy a 3.4.1.1 szerinti „Képzési tervet”, amely a tartalmi előírások alapján egy terjedelmes iromány lesz, 30 ponttal értékeli a szempontrendszer. Miközben pontosan tudjuk, hogy a benne leírtakat a végrehajtás során senki sehol nem fogja ellenőrizni. Ugyanis azok nagy része vagy ellenőrizhetetlen, vagy egy újabb iromány kiállításával letudható. Mi értelme így az egésznek? Miért kap ez a gumicsont 30 pontot, ráadásul a szubjektivitásnak teljes teret adó szempontokban? Miközben egyetlen értékelési szempont sem terel a takarékos forrásfelhasználás irányába. A tartalmatlan papírgyártás helyett miért nem értékelik például az egységnyi forrásból teljesített képzési órák számát, vagy a fajlagos óradíjat, vagy az egységnyi forrásból megszerzett oklevelek számát?

  Tovább folytatva, a 4. pont ismét tele van szubjektív elemekkel. Ki fogja azt megmondani, hogy a „elszórtan tartalmaz kis mértékben eltérő…” kitétel az valójában mit jelent??? Ezt bárkire és bármire rá lehet mondani, teljesen szubjektív alapon. Az 5. pont ugyanezt folytatja, az objektivitás esélye nélkül.

  A 3-4-5 szempontok összesen 68 pontot érnek a 100-ból. 68 szubjektíven megítélhető pont, miközben 65 kapott pont alatt nem adható támogatás. Ez tisztán és világosan azt jelenti, hogy bárki bármikor kizárható a támogatásból, színtisztán szubjektív megítélés alapján. Ha ezt az előző pontban bemutatott, a gáláns árazást lehetővé tevő tényezőkkel is összevetem, akkor ez egészen tragikus diagnózist eredményez. Ez a kiírás egy „király új ruhája” szituáció, ahol a folyamatot végignéző közreműködők közül senki sem mert megszólalni, pedig nyilvánvalóan tudták, hogy a király meztelen.

  Tisztelt Kiíró, ez a tervezet minden elemében alkalmas arra, hogy az EU-s képzési forrásokat tetszés szerint kiválasztott kedvezményezettekhez irányítsák, árazási korlátok nélkül. Mindeközben nyomokban sem törekszik arra, hogy a forrásokat objektív értékelés alapján juttassa a legjobb pályázatoknak, akiket a takarékos és hatékony forrásfelhasználásra ösztönözne. Ez a kiírás ebben a formában előre látható, mit fog eredményezni: korrupciót, pazarlást, szakmai paródiákat, és végül EU-s büntetést.

  Gombos Zsolt

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Blascsák Szilvia | 2017-01-03 19:15:50

  Tisztelt Irányító Hatóság!

  A pályázati felhívás 4.1 pontjában a pályázók körére vonatkozóan ez olvasható: 

  4.1 Támogatást igénylők köre

  a) Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek

  aa) nagyvállalkozások, azaz nem minősülnek a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak és

  ab) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző két lezárt, teljes üzleti év valamelyikében minimum 250 fő volt.

   

  A 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete 6. cikk, A vállalkozás adatainak meghatározása szerint: 

  (1)   Önálló vállalkozások esetében az adatokat – ideértve a foglalkoztatottak számát – kizárólag az adott vállalkozás beszámolója alapján kell megállapítani.

  (2)   A partnervállalkozással vagy kapcsolt vállalkozással rendelkező vállalkozások adatait, ezen belül a foglalkoztatottak számát, a vállalkozás beszámolója vagy egyéb adatai alapján kell megállapítani, vagy – ha van ilyen – a vállalkozás konszolidált beszámolója alapján, vagy azon konszolidált beszámoló alapján, amely a konszolidáció folytán tartalmazza a vállalkozás adatait.

  Az első albekezdésben említett adatokhoz hozzá kell adni az érintett vállalkozás minden olyan partnervállalkozásának adatait, amely hozzá képest közvetlenül az értékesítési lánc előző vagy következő szintjén helyezkedik el. Az összesítés arányos a tőkében vagy a szavazati jogokban (amelyik nagyobb) meglévő részesedés százalékával. Keresztrészesedés esetén a nagyobb százalékarányt kell alkalmazni.

  Az első és második albekezdésben említett adatokhoz hozzá kell adni minden olyan vállalkozás adatának 100 %-át, amelyek közvetlenül vagy közvetve az érintett vállalkozás kapcsolt vállalkozásai, amennyiben ezeket az adatokat még nem vonták be a konszolidációba.

   

  Fenti EU rendelet értelmében azon GINOP pályázatokból, melyek csak KKV-kat támogatnak, ki vannak zárva azon nagyvállalkozások, amelyek ugyan 250 fő alatti létszámmal rendelkeznek Magyarországon, de külföldi kapcsolat vállalkozásaik és azok létszáma miatt nagyvállalkozásnak minősülnek. 

   

  Javasoljuk tisztázni, hogy jelen felhívás tekintetében azok a nagyvállalkozások is pályázhatnak-e, akiknek kapcsolt/partner vállalkozásaik nélküli létszáma nem éri el a 250 főt, de a felhívás által is hivatkozott EU rendelet értelmezése szerinti, kapcsolt, illetve partnervállalkozásokkal együtt számított létszáma a 250 főt meghaladja.

  Köszönettel:

  Blascsák Szilvia