A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. január 11-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2017-01-11 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Szalay Erzsébet | 2017-01-09 15:46:53

Tisztelt Kiíró!

A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 1.1 melléklete és a Felhívás 3. sz. melléklete között eltérés található a Helyiségek/Játszóudvar 6. előtér/babakocsi tároló pontján. A rendelet alapján bölcsődénként 1, míg a felhívás alapján bejáratonként 1 előtérre/babakocsi tárolóra van szükség. Javasoljuk, a rendelet által meghatározott előírás átültetését a Felhívásba.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Szalay Erzsébet | 2017-01-09 12:53:55

Tisztelt Kiíró!

A Pályázati felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pont e) Általános elvárások alpontjának 5. bekezdésében ellentmondás található. A bekezdés első mondata szerint "A munkahelyi bölcsődében legfeljebb hét gyermek nevelhető, gondozható, kivéve, ha a bölcsődei csoportban....". Ugyanakkor a további bekezdésben rögzítésre kerül, hogy "Az a) pont szerinti esetben egy bölcsődei csoportban legfeljebb nyolc gyermek nevelhető, gondozható." 

Javasoljuk egyértelműsíteni, hogy a létszám adat a munkahelyi bölcsődére vagy a bölcsődei csoportra vonatkozik-e.

Felhívással kapcsolatos észrevétel
Gortka István | 2016-12-28 19:07:21

Tisztelt Kiíró!

Felhívás 8. oldalon:

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

.....akadálymentesítés....

Mivel az akadálymentesítés kötelező, ezért szükséges lenne kötelezően bevonni rehabilitációs környzettervező szakmérnököt, hogy megfelelő építési megoldások szülessenek. Javasolnám a TOP-os pályázatok ide vonatkozó részét betenni a felhívásba, melyet alább majd ide másolok. Az akadálymentes wc bölcsihez való kialakítása szülők részére szintén fontos lenne , mert ez a wc kiszolgálhatja a munkahelyhez köthető fogyatékosággal élők igényét is. Így a fogyatékosággi csoportok könnyebb munába állását is elősegíti. 

Tehát pl a TOP-1.4.1-15 pályázat akadálymentességi kritériumai itt is elvárhatók lennének:

" a) Ingatlan felújítás, bővítés, átalakítás, korszerűsítés esetén a beruházásnak meg kell felelnie a projektarányos akadálymentesítés követelményeinek: A projekttel érintett ingatlanon végrehajtott bármely fejlesztési tevékenység során figyelembe kell venni az összes érintett fogyatékossági csoportra vonatkozó akadálymentesítési követelményeket. Ez festés/mázolásnál a vakok és gyengénlátók érdekében, a megfelelő színkontrasztok kialakítását jelenti (nyílászáró tokszerkezeteinek falfelülettől és/vagy ajtólaptól eltérő színű mázolása). Elektromos hálózat teljes felújításánál pl.: a helyiségek kapcsolóit a mozgáskorlátozottak számára elérhető magasságba kell áthelyezni. Az akadálymentesség projektarányos teljesülése egy preventív, megelőző gondolkodásmódot jelent, célja, hogy a projekt keretében érvényesüljenek az egyetemes tervezés elvei. A fejlesztéssel érintett valamennyi, közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító épület/épületrész tekintetében – függetlenül az infrastrukturális beruházás tárgyától – a projekt keretében biztosítani kell az épület bejáratának és legalább egy mellékhelyiségének az elérési útvonal biztosításával történő, valamennyi fogyatékossági csoportra kiterjedő komplex (fizikai és info-kommunikációs) akadálymentesítését. Amennyiben az épület műszaki-fizikai adottságai miatt az akadálymentes mellékhelyiség a földszinten nem alakítható ki, úgy azt egyéb épületszinten kell kialakítani. Ebben az esetben meg kell oldani az épületszintek közötti akadálymentes közlekedést is. Az akadálymentes mellékhelyiség földszinten történő kialakíthatóságának műszaki-fizikai akadályairól rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő által kiadott indokolást kell benyújtani. A tervezés és megvalósítás során kötelező az építési-műszaki tervdokumentáció akadálymentesítés szempontjából releváns részének az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásainak betartása. Az előírások betartásához és a kivitelezéshez ajánlásként a Felhívás mellékletét képező „Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez” c. dokumentum nyújt segítséget. Az akadálymentesítés részleges kialakítása kizárólag csak abban az esetben lehetséges, amennyiben a műszaki adottságok alapján nem megfelelően biztosítható a fejlesztés akadálymentes kialakítása, erről a rehabilitációs környezettervező szakmérnöknek/szakértőnek és tervezőnek együttesen szükséges nyilatkoznia. E követelmény alól mentesülhetnek, az országos műemléki védelem, vagy műemléki jelentőségű területen, illetve műemléki környezetben elhelyezkedő épületek (bármely fogyatékossági csoport számára tervezett beavatkozás esetén). Továbbá az általános hatáskörű építési igazgatás által kiadott építési engedélyben foglaltak szerint a helyi védelem alatt álló objektumok; de ezek esetében is törekedni kell az akadálymentesítésnek legalább részleges, az örökségi értékek sérelme nélkül elérhető szintű megvalósítására. A részletesebb szabályokat a jelen Felhívás mellékletét képező „Akadálymentesítési feltételek az örökségvédelmi szempontból érintett objektumok esetében” című dokumentum tartalmazza.

A fejlesztések során alkalmazható a funkcionális akadálymentesítés is: Amennyiben az intézményekben minden neveléshez kapcsolódó funkció elérhető a földszinten, abban az estben az emeletre való feljutást nem szükséges akadálymentesen kialakítani (pl:amennyiben a földszinten található csoportszobák egyike akadálymentesen elérhető, nem szükséges lift kialakítása az emeleti csoportszobák elérhetőségéhez. Amennyiben egy nevelési funkció, például tornaszoba/logopédiai szoba az emeleten van, úgy biztosítani szükséges a feljutást)."