A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2022.03.17-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2022-03-17 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
S.T. | 2022-03-17 18:44:07

1. Felhívás szerint: „75 millió Ft és 500 millió Ft közötti visszatérítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. A megítélt visszatérítendő támogatás legfeljebb 100%-ának megfelelő, maximum 500 millió Ft összegnek megfelelő támogatási előleget biztosít. A kapott feltételesen vissza nem térítendő támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet….”

Kérdésünk, hogy akkor most visszatérítendő, vagy feltételesen visszatérítendő támogatásról van szó? Emellett az elszámolásoknál folyamatosan hivatkozik az első kifiz kérelemre, 100% előleg mellett is? Ezt nem igazán tudjuk értelmezni így.

2. Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

Kérdésünk, mi a helyzet Pest megyével, az új szabályozások alapján?

3) 12 hónapos megvalósítási időtartam, továbbá a  projekt fizikai befejezése legkésőbb 2023. július 31.

Ahhoz, hogy a projektben a megfelelő pontszámot el tudjuk érni, komplex beruházások kellenek. mire a pályázatot elbírálják, alig 1 év marad a megalósításra. Ez a mai viszonyok között kivitelezhetetlen! Már a komolyabb napelemes rendszerek telepítése is több mint fél év, és azt csak a felújítást követően tudják megkezdeni!  

Javasoljuk, ezt újra gondolni a jelenlegi piaci körülmények figyelembevételével!

 

4) A pályázatban megadott fajlagos költségek 2021-es árak, azóta jelentős áremelkedés történt! A napelemes és energetikai részen megfelelő, szigetelés és nyílászáró szinten viszont nem tartjuk reálisnak, sajnos pár havonta akár 20-30%-os áremelések is jellemzőek már a jelenlegi piacon.

Javasoljuk a fajlagos költségek meghatározását aktualizálni!

5) Napelemes rendszerek: csak hőszivattyúval együtt telepíthető és kapacitásbővítés nem lehetséges – nem látjuk reálisnak, mivel ahol nagyobb napelemparkokat akarnak telepíteni a technológiai áramkiváltásra, ott felesleges egy hőszivattyú.

Javaslatunk, hogy a kapacitásbővítés ne zárják ki a támogatható tevékenységek köréből!

6) A megújuló energiatermelés önállóan nem támogatható, szerintünk azonban jelentős piaci igény mutatkozik erre.

Javaslatunk, a megújuló energiatermelés beemelése az önállóan támogatható tevékenységek körébe.

7)A pályázati felhívás 1.1 pontja alapján „Jelen felhívás keretében önállóan támogathatók az energiahatékonyság javítását szolgáló tevékenységek, amennyiben a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében.” Ezzel ellentétben a Pályázati felhívás eredményességi szempontrendszere alapján az épület energetikai minőség egy szinttel történő javulása nem eredményez vissza nem térítendő támogatássá történő átfordulást.

Javasoljuk a kohézió megteremtését a pályázati felhívás céljai és elvárásai közt.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
S.T. | 2022-03-17 14:52:23

Tisztelt Támogató,

A GINOP-4.1.5-22 Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása kkv-k részére című pályázati felhívással kapcsolatosan javasoljuk, hogy legyen lehetőség épület felújítása, bővítése esetén csak az energetikai célú projektelemek támogatására. Ez azt jelenti, hogy egy meglévő épület hasznos alapterületének növeléséhez kapcsolódó építési elemeket nem vesszük figyelembe a projekt költségvetésében, csak azok az elemek kerülnek elszámolásra, melyek az épület összenergiahatékonyságát fejlesztik.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
T.O.m. | 2022-03-17 14:47:09

Tisztelt Támogató!

Szeretném javasolni hogy a pályázat költségvetésében elszámolható tétel lehessen a tetőszerkezet átalakítása (Pl.: palatetőről cseréptetőre való áttérés) igy módon segíve a pályázót a projekt műszaki megvalósíthatóságában. Nem minden tetőszerkezet esetében telepíthető napelem és a legtöbb szállító nem hajlandó pl. palatetőre napelemet kivitelezni.

Továbbá szeretnék javaslatot tenni hogy a projekt keretében igényelhető minimum érték (75 milló Ft) eltörlését vagy alacsonyabb összeg meghatározását.

Kérem javaslataim átgondolását ill. esetleges érvényesítését a végleges felhívásban.

Előre is köszönöm.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
A.M. | 2022-03-17 14:45:33

Tisztelt GINOP Irányító Hatóság!

 

A GINOP-4.1.5-22 pályázat kapcsán az alábbi észrevételeinket és módosítási javaslatainkat ajánljuk megfontolásra:

- az 5.3.b.) pontban javasoljuk a 90%-os támogatási mértéket 50%-ra csökkenteni, tekintettel a rendelkezésre álló keret szűkösségére (így lehetőség nyílik több projekt támogatására), illetve arra, hogy a vállalkozások számára már egy 50%-os mértékben támogatott fejlesztés is jelentős segítséget jelent.

- a 3.4.1.1 pontban szereplő összes tételre vonatkozó fajlagos költséget javasoljuk megemelni, tekintettel az elmúlt időszak eseményeire, melynek hatására az alapanyagok és energiahordozók árai jelentősen emelkedtek, az EUR/HUF árfolyam volatilissá vált és az inflációs várakozások is bizonytalanok. A megemelt fajlagos költségekkel lehet csak biztosítani, hogy egy projekt a tervezett értékek mentén meg is tudjon valósulni.

- javasoljuk, hogy a 4.4.2.3. 3.) pontjában ne kizálólag a földgázüzemű gázkazán-csere érjen 10 pontot, hanem a PB-üzemű, valamint a villamosüzemű kazánok megújuló energetikai rendszerre történő cseréje is, tekintetettel arra, hogy ezek a korszerűsítések is jelentős energiamegtakarítást tesznek lehetővé.

- javasoljuk a 3.3. i) pont törlését, ezzel lehetővé téve a meglévő megújuló energiát hasznosító rendszerek korlátozás nélküli kapacitásbővítését

- javasoljuk a 3.1.2. B. III. pontból az alábbi mondat törlését: „Napelemes rendszer telepítése esetén a 3.1.2. B. IV. pontban foglalt hőszivattyú rendszerek alkalmazására irányuló projektelem megvalósítása kötelező.”

- annak érdekében, hogy azok a cégek se legyenek diszkriminálva, amelyek már felismerték az energiahatékonysági és megújuló energia hasznosítási fejlesztésekben rejlő lehetőséget, javasoljuk a 4.2. 1) f) és g) pontok teljes törlését.

- a 3.1.2 B) pontban szereplő „épületcsoport” megfogalmazás kapcsán több bizonytalanság is szerepel jelen pillanatban a felhívásban. Egyrészt a 7. oldal lábjegyzetében szereplő kitétel alapján egy pályázó vállalkozás nyertes pályázat esetén nem épithetne új épületet a fejlesztéssel érintett telephelyén úgy, hogy az a meglévő energetikai rendszerhez kapcsolódjon, ami teljesen nonszensz. Egy vállalkozás nem fogja a saját növekedését amiatt visszafogni, mert egy korábbi pályázatának fenntartási ideje még tart. Ezt a pontot törlésre javasoljuk. Másrészt ugyanezen pontban szerepel, hogy a fejlesztendő épület, vagy épületcsoport „teljes releváns (kiváltandó energiahordozó) - … - energiaigényének fedezésére szolgáló rendszerek beépítése támogatható”. Ezzel a feltétellel eleve kizárja a felhívás azokat a gyártó cégeket, akik a termeléshez szükséges villamosenergia-igényüket napelemes rendszerrel kívánják részben kielégíteni, ugyanis a napelem nem tudja 100%-os mértékben, tehát teljesen kielégíteni a felmerülő termelési villamosenergia-igényét egy cégnek, azonban a működési költségek csökkentéséhez már egy 1/3-os csökkentés is jelentősen hozzájárulni. Ebből kifolyólag javasoljuk törölni a 3.1.2. B) pont első mondatát.

- javasoljuk a 3.5.2. pontban a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartamot 12 hónapról 18 hónapra bővíteni, tekintettel a komplex beruházásokhoz szükséges tervezés/engedélyeztetés időigényére

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
O.Cs. | 2022-03-17 13:17:37

Tisztelt Támogató!

A felhívástervezet 3.4.1.1, 3). pontja alapján „A támogatási kérelem egy megvalósítási helyszínen (akár több külön helyrajzi számon található ugyanazon telephelyen) található 1 db külön álló épület és/vagy épületcsoport energetikai fejlesztésére irányulhat.”, viszont a felhívástervezet 4.3., b) pontja alapján „A támogatást igénylő a GINOP-4.1.5-22 jelű felhívásra egy támogatási kérelmet nyújthat be legfeljebb két telephely, vagy fióktelep vonatkozásában.”. Kérem pontosítsák a megvalósítási helyszínre vonatkozó információt azzal kapcsolatban, hogy egy támogatási kérelemben egyszerre több telephely és fióktelep is megjelölhető-e, mint megvalósítási helyszín.

A Gergely Gasztronomi Kft egy telephelyen végzi a tevékenységét, egy elektromos hálózati rendszeren van az összes épület. Azonban postacíme nincs ezért a telephely 4 helyrajzi szám alatt került rögzítésre a társasági szerződésben. a felhívás fenti pontjai szerint viszont csak kettő telephelyre pályázhat, holott a megvalósítás helye fizikailag egy terület.

A Felhívás 3.1.2. B.II. pontjában támogatható tételként szerepel az akkumulátorok beszerzése és felszerelése.Terveztek-e ebben mennyiségi korlátozást, mivel kapacitástól függően jelentős eltérések lehetnek.

Válaszukat előre is köszönjük szépen!

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
P.Z. | 2022-03-16 13:55:23

Tisztelt Támogató!

A felhívás tervezet 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek A) II.) a) pont esetében A fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszer primer oldalának (kazán szekunder csonkjáig), vagy a komplett rendszer korszerűsítése támogatható. Komplett rendszer korszerűsítése esetén az egyes különálló részegységek korszerűsítése önmagában nem támogatható, a teljes rendszer korszerűsítését el kell végezni.

Javasoljuk szíveskedjenek nevesíteni a VRV és VRF típusú fűtési rendszerek telepítését a felhívás ezen pontjánál.

Továbbá nagyobb épületek (pl.: bankok, kereskedelmi célú épületek) esetében a komplett rendszer korszerűsítése (csőhálózat) indokolatlan többletköltségeket és műszaki problémákat vet fel, holott az energetikai célú kedvező hatás elérhető lenne hőtermelő berendezés cseréje mellett a hőleadó végpontok (radiátorok, fűtőtestek, fan coil -ok) cseréjével. Javasoljuk emiatt ennek a műszaki tartalmi megkötésnek a lazítását. 

 

A felhívás tervezet 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek A) I. a)

"Épülethatároló szerkezetnek nem minősülő, fűtött és fűtetlen terek közötti szerkezetek hőszigetelése nem támogatható."

Véleményünk szerint az iroda és szociális blokk helyiségekkel összeépített - nem temperált - hidegraktár megléte esetén a hidegraktár és a fűtött tér közötti határoló felület hőszigetelése elegendő és indokolt. Támogathatósága indokolt. Kérjük az elszámolható költségek közé beemelni.

Ugyanitt érdemes lenne önállóan nem támogatható tevékenységként támogatható tevékenységnek beemelni - a GINOP-Plusz Felhívásokhoz hasonlóan - a tetőszerkezet korszerűsítés költségeit abban az esetben ha tetősíkba helyezett tető hőszigetelés is megvalósul.

 

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
B.S. | 2022-03-14 13:26:06

Tisztelt Támogató!

A tervezet 3.6.1. pontja alapján „A projekt területi korlátozása” részben leírtak szerint, azon vállalkozások esetében, melyeknél a közel múltban, vagy jelenleg székhely, telephely vagy fiók telephely vásárlása folyamatban van, ill. azon vállalkozások amelyek 2022 év február vagy március hónapban vásároltak fejleszteni kívánt ingatlant, -a megszabott 60 napos időintervallum miatt- nem tudják azt a pályázat megvalósulási helyszíneként megjelölni.

Javasoljuk, hogy a kiírásban a pályázat benyújtási határidejekor a vállalkozás tulajdonában legyen a fejleszteni kívánt ingatlan és a projekt lebonyolítási ideje alatt, de legkésőbb a lebonyolítás végéig és/vagy az első kifizetési kérelem beadásáig kerüljön bejegyzésre a pályázó cég székhelyeként, telephelyeként vagy fiók telehelyeként. Ezzel esélyt adva azoknak a vállalkozásoknak, akik az idei évben vásároltak telephelyet.

Várjuk szíves visszajelzésüket javaslatunkkal kapcsolatban!

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
T.K. | 2022-03-11 16:12:16

Tisztelt Támogató!

A Felhívás 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre f) és g) pontja alapján nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére, amely a GINOP-4.1.1-8.4.4-16 vagy GINOP-4.1.2-18 kódszámú, GINOP-4.1.3-19 kódszámú vagy GINOP-4.1.4-19 kódszámú vagy jelen Felhívás keretében ugyanazon székhely, telephely vagy fióktelep fejlesztése kapcsán már részesült támogatásban. Továbbá azon támogatást igénylő részére, amely a GINOP Plusz-1.1.2-21 vagy a GINOP Plusz-1.2.1-21 vagy a GINOP-1.2.3-21 kódszámú felhívás keretében ugyanazon székhely, telephely vagy fióktelep kapcsán már részesült támogatásban a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása vagy energihatékonysági beruházásokat érintő tevékenység vonatkozásában.

Érdeklődnék, hogy amennyiben ugyanazon telephelyen több vállalkozás is be van jegyezve a Cégbíróságnál és ezen a telephelyen egy vállalkozás GINOP-4.1.4-19 kódszámú pályázat keretében már fejlesztést hajtott végre, akkor egy másik cég, aki ugyanazon telephellyel rendelkezik, azonban egyik projektben sem nyújtott be támogatási kérelmet akkor jelen konstrukcióban nyújthat-e be kérelmet?

Válaszukat előre is köszönöm szépen!

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
P.D. | 2022-03-11 14:51:43

Tisztelt Támogató!

A felhívástervezet 3.4.1.1, 3). pontja alapján „A támogatási kérelem egy megvalósítási helyszínen (akár több külön helyrajzi számon található ugyanazon telephelyen) található 1 db külön álló épület és/vagy épületcsoport energetikai fejlesztésére irányulhat.”, viszont a felhívástervezet 4.3., b) pontja alapján „A támogatást igénylő a GINOP-4.1.5-22 jelű felhívásra egy támogatási kérelmet nyújthat be legfeljebb két telephely, vagy fióktelep vonatkozásában.”. Kérem pontosítsák a megvalósítási helyszínre vonatkozó információt azzal kapcsolatban, hogy egy támogatási kérelemben egyszerre több telephely és fióktelep is megjelölhető-e, mint megvalósítási helyszín.

A felhívástervezet, a 4.4.2.3. táblázatának 2) és 3) pontja alapján, a 3.3.1 pontjaira hivatkozik több helyen. Viszont a felhívás nem rendelkezik 3.3.1. ponttal. Kérem pontosítsák a hivatkozást a eredményességmérés táblázatában.

Válaszukat előre is köszönjük szépen!

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
M.Gy. | 2022-03-10 14:45:56

Tisztelt GINOP IH!

Két lényegi észrevételem van a felhívás tervezettel kapcsolatosan:

- A támogatás intenzitást (max. 90%) extrém magasnak tartom, figyelembe véve a korábbi GOP/GINOP energetikai pályázatok 50-55%-os támogatás intenzitását és azt a tényt, hogy most csupán 12 Mrd Ft keret áll rendelkezésre. Ez akkor is igaz, ha tisztában vagyok vele, hogy ez a visszamérés során csökkenhet, illetve tudom azt is, hogy - GINOP-ról lévén szó - a forrásokat gyorsan ki akarják helyezni az n+3 szabály miatt. Ugyanis a visszaméréskor viszonylag könnyű elérni a 100% VT-VNT átfordulást, hisz a szempontok egyik fele a projekt módosítások és kifiz igénylések számára vonatkozik, ami könnyen tartható, a másik pedig csak 1-2 energetikai kategória növekményt szab meg - ez is könnyen abszolválható. Egy ilyen extrém magas tám intenzitás hatalmas többlet igényt eredményezhet és rovására megy annak, hogy a valóban nagy (és támogatás arányosan nagy) ÜHG csökkenést eredményező projektek kaphassanak támogatást, ami nyilván a felhívás alapcélja.

- Az előzővel összefüggésben: a pályázat értékelési szempontjai közül teljesen hiányoznak az energetikai szempontok: ÜHG kibocsátás csökkenés, ÜHG csökkentés arányos fajlagos támogatás igény stb. Ezen szempontokat javaslom beépíteni az értékelési és/vagy a visszamérési szempontok közé. A korábbi GINOP 414 pályázat 97%-ban ilyen értékelési szempontokat tartalmazott, ami most teljes mértékben visszaszorításra került. Ez szerintem a "ló túloldala", egy energetikai pályázat esetében nonszensznek tartom, hogy néhány alapvető és könnyen teljesíthető energetikai elvárás mellett (pl. egynél több E hatékonysági fejlesztés vállalása, megújulót tartalmazó projekt preferálása) mellett kizárólag a cég alapadataira (életkor, területi elhelyezkedés) épülő szempontok szerepeljenek.

Ha valamilyen oknál fogva mégis eltekintenek az energetikai szempontokat figyelembe vevő, numerikus enerrgetikai értékelési szempontok alkalmazásától, akkor azt javaslom, hogy - összhangban az eddig kijött GINOP Plusz felhívásokkal - az igényelhető támogatás mértékét határozzák meg pl. a vállalt ÜHG kibocsátás vagy fajlagos ÜHG kibocsátás mértékében (példának lásd a friss TOP Plusz 2.1.1 energetikai pályázatokat, ahol 3 millió Ft / tCO2 mértékű támogatás igényelhető - ez utóbbit némileg emelni szükséges a jelenlegi magas kivitelezési árak miatt, de ez könnyen paraméterezhető a jelenlegi piaci viszonyok tükrében).

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Ö.M. | 2022-03-09 10:41:41

Tisztelt Támogató!

A felhívás tervezet 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre pontja értelmében nem részesíthető támogatásban: amely a GINOP-4.1.1-8.4.4-16 vagy GINOP-4.1.2-18 kódszámú, GINOP-4.1.3-19 kódszámú vagy GINOP-4.1.4-19 kódszámú vagy jelen Felhívás keretében ugyanazon székhely, telephely vagy fióktelep fejlesztése kapcsán már részesült támogatásban.

Kérjük, hogy a korábbi energiahatékonysági pályázatok esetén a lehatárolás pontosabban kerüljön megfogalmazásra, hiszen a támogatott tevékenységek műszaki tartalmuk alapján egyértelműen lehatárolhatóak.

Javasoljuk tehát, hogy azon telephelyek fejlesztésre kerülhessenek például hőszigetelés terén, amely telephelyek a korábbi GINOP pályázat keretében hőszigetelést nem hajtottak végre (csak például napelemes rendszer telepítését, így jelen Felhívás keretében a pályázatban ne legyen lehetőségük napelemes rendszerre pályázni, ugyanakkor pályázhassanak minden más energiahatékonysági fejlesztésre).

Javasoljuk tehát az alábbi megfogalmazást:

- amely a GINOP-4.1.1-8.4.4-16 vagy GINOP-4.1.2-18 kódszámú, GINOP-4.1.3-19 kódszámú vagy GINOP-4.1.4-19 kódszámú Felhívás keretében ugyanazon székhely, telephely vagy fióktelep fejlesztése kapcsán már részesült támogatásban ugyanazon tevékenység vonatkozásában (tevékenység alatt értjük: 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenység A) I; II; III; 3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenység B) I; II; III; IV; valamint 3.1.2 Önállóan nem támogatható tevékenység C)

- amely a jelen Felhívás keretében ugyanazon székhely, telephely vagy fióktelep fejlesztése kapcsán már részesült támogatásban.

Javasoljuk továbbá, hogy  mivel a tevékenységek mentén lehatárolhatóak a projektek, pl. a folyamatban lévő GINOP-4.1.4-19 pályázat ne legyen kizáró ok (ezen pályázatok megvalósítására még idén is lehetőség van).

Köszönjük!

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
M.A. | 2022-03-09 10:32:19

Tisztelt Pályázatkezelő!

Örömmel olvastuk GINOP-4.1.5 pályázati kiírás tervezetüket, mely vállalkozások számára biztosíthat támogatást energiahatékonysági és megújuló energiaforrások  hasznosítását célzó fejlesztéseikhez. Az alábbi kérdést, illetve javaslatot szeretnénk megfogalmazni a kiírással kapcsolatban:

Szakemberek kifejlesztettek egy olyan biomassza tüzelésű faelgázosító kiserőművet, mely faapríték felhasználásával kapcsoltan hő- és villamos energiát állít elő magas hatásfokon (85%). A berendezés alapelve az, hogy zárt, oxigén-szegény környezetben szabályozottan égetik el a faaprítékot. A keletkező fagáz tartalmaz még éghető gázokat (metán, szén-monxid, stb.). Ezt lehűtik, tisztítják és gázmotorban égetik el, ami generátoron keresztül villamos energiát termel. 1 kW megtermelt villamos energia mellett 2 kW hő keletkezik, mellyel fűtési- és technológiai hőigényt lehet kielégíteni. Mivel a berendezés emisszióját a gázmotor kipufogócsövén keresztül távozó gáz jelenti, ezért a gázmotorok emissziójára vonatkozó szigorú szabályokat tartja be.

Azzal a javaslattal fordulunk Önökhöz, hogy a pályázat tegye lehetővé a pályázók számára ilyen berendezés beépítését, hiszen ez egyszerre állít elő hő- és villamos energiát a fogyasztók részére megújuló energiaforrásból (biomassza) és ezáltal komplex energetikai ellátást biztosít számukra.

Várjuk szíves visszajelzésüket javaslatunkkal kapcsolatban!

Terbe Zoltán

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
T.K. | 2022-03-08 09:26:52

Tisztelt Támogató!

A Felhívás 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre f) és g) pontja alapján nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére, amely a GINOP-4.1.1-8.4.4-16 vagy GINOP-4.1.2-18 kódszámú, GINOP-4.1.3-19 kódszámú vagy GINOP-4.1.4-19 kódszámú vagy jelen Felhívás keretében ugyanazon székhely, telephely vagy fióktelep fejlesztése kapcsán már részesült támogatásban. Továbbá azon támogatást igénylő részére, amely a GINOP Plusz-1.1.2-21 vagy a GINOP Plusz-1.2.1-21 vagy a GINOP-1.2.3-21 kódszámú felhívás keretében ugyanazon székhely, telephely vagy fióktelep kapcsán már részesült támogatásban a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása vagy energihatékonysági beruházásokat érintő tevékenység vonatkozásában.

Érdeklődnék, hogy ugyanazon székhely, telephely vagy fióktelep fejlesztése feltétel a cégkivonatban szereplő cím vagy helyrajzi szám alapján kerül megvizsgálásra? Amennyiben egy vállalkozás GINOP-4.1.2-18 kódszámú pályázat keretében fejlesztést hajtott végre, de jelen pályázati konstrukcióba is szeretne fejleszteni, azonban a jelenlegi fejlesztés ugyanazon a címen, de eltérő helyrajzi számon valósulna meg, akkor a vállalkozás jelen konstrukcióban pályázhat -e? A megvalósítási helyszínen több épület helyezkedik el, amelyek külön albetéten szerepelnek.

Válaszukat előre is köszönöm szépen!

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
K.G. | 2022-03-07 16:53:26

Tisztelt Támogató! A tervezet szerint a Közép-Magyarországi Régióban megvalósuló projekt nem támogatható. A hatályos regionális támogatási térkép szerint Pest megye kovergenia-régió, GINOP-ban támogatható elvileg. Kérjük a kizárás felülvizsgálatát annak érdekében, hogy a Pest megyei cégek is pályázhassanak.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
K.A. | 2022-03-07 14:07:02

Tisztelt Ügyfélszolgálat!

A Felhívás 3.3. Nem támogatható tevékenységek című fejezetével kapcsolatban szeretnénk kérni, pontosítsák a d) pont szövegezését. Most:

d) Jelen felhívás keretében a fejlesztések az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányulnak, ezért nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben a fejlesztés eredményeképpen szálláshely kapacitásbővítése történik.

Nem egyértelmű számunkra, hogy szálláshely energiahatékonyságának fejlesztése eleve kizárt a pályázatban, vagy csak akkor, ha a fejlesztésével szálláshely kapacitás bővítést is végrehajtana (pl új szobák kialakítását, épület bővítését). Egy apartmanházra napelemes rendszer felszerelése a 3.3. d) pontja szerint pl támogatható-e.