A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2019. április 18-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2019-04-18 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Szolnoki Balázs Ádám | 2019-04-18 22:42:10

3.1.1. A/III. pont

Pozitív  fejlemény az akkumulátorok megjelenése, mint támogatható eszköz, egy későbbi kiírásban javasoljuk az akkumulátorok többletköltségének elismerését is.

A csak tetőszerkezeten telepített rendszer támogatásán kívül javasoljuk bővíteni az adott telephely hrsz-án történő földre, vagy más módon való (pl, parkoló) elhelyezéssel is. Sok helyen statikai nehézség, vagy a tető mérete akadályozza a projekt megvalósítást, miközben a telephelyen lenne hely szabadföldön.

3.4.1.1. 26 pont

Szintén kizárja a szabadföldi, vagy parkolón való elhelyezést, lásd javaslatot az előző pont szerint.

3.4.1.1.  1/a pont

Javasoljuk az elszámolható költségek kapcsán az 50 kWp határ 150 kWp-re emelését. A HMKE méret feletti rendszerek már jellemzően “visszwatt” -os rendszerek lesznek, melynek többletköltsége ezen rendszereknél megemeli a teljesítményre vetített egységköltséget, aminek hatása körülbelül 100 kWp-nél kezd a rendszerméret miatti méretgazdaságosság miatt visszaesni a “visszwatt” nélküli rendszerek szintjére, azaz ennél magasabb mérethatárt szükséges megszabni ahhoz, hogy érdemben alacsonyabb egységköltség legyen előírható.

3.4.1.1.  3/c pont

Feltételezhető-e, hogy nem napelemes korábbi beruházás esetén (akár pl. tetőt érintő beruházás esetén) új napelemes beruházás támogatható?

4.2. 1/f pont

Amennyiben a jelenlegi fogyasztás indokolhatja (pl. megnövekedett a fogyasztás a korábbi pályázatok óta bővülés miatt, stb.) abban az esetben ne legyen a korábbi támogatás kizáró ok, lehessen bővíteni.

4.4.2.3 - 8. pont

A megtakartott villamosenergia arányának szerepeltetése a pontozásban hátrányos helyzetbe hozza a nagyobb visszwattos rendszereket a HMKE mérettel szemben. A visszwattos rendszer optimális mérete mellett (megfelelően méretezett rendszer esetén) minimális a visszaszabályozott mennyiség, ugyanakkor a visszaszabályozás minimalizálása érdekében a fogyasztáshoz képest arányában kisebb méretű rendszer alakítható ki, mint HMKE esetén. A beruházás hatékonyságát a többi pont kellően jutalmazza, miközben ez a kritérium éppen a méretgazdaságosság miatt hatékonyabb szegmenst hozza hátrányos helyzetbe (jellemzően nagyobb fogyasztóknál van szükség a csatlakozási szabályok miatt visszwattos rendszerekre, melyek nagyobbak is, mint a HMKE rendszerek). Javasoljuk ennek a pontnak a kihagyását.

üdvözlettel,

MANAP Iparági Egyesület

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Szolnoki Balázs Ádám | 2019-04-18 22:37:31

1.2 pont

A rendelkezésre álló forrás tekintetében javasoljuk, hogy a GINOP 4.1.3-19 keretének egy része átcsoportosításra kerüljön jelen pályázati konstrukció részére úgy, hogy jelen konsturkció kerete legalább érje el, vagy haladja meg a GINOP 4.1.3-19 konstrukció keretét.

MANAP Iparági Egyesület

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Jakab Edina | 2019-04-16 10:34:10

Tisztelt Irányító Hatóság!

 A felhívás „4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja” pontja az alábbiakat tartalmazza:

„Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2019. július 30. 12.00 órától 2019. szeptember 10. 12.00 óráig lehetséges.”

Álláspontunk szerint komplex pályázat felhívás szerinti tartalommal való benyújtására adott 42 nap túlzóan kevés tekintettel arra, hogy ezalatt az alábbi főtevékenységeket kell elvégezni:

Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek

A) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

Eredeti szöveg:

„III. Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához

Támogatott a minimum 15 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszerek beszerzése és telepítése; a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése. A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre. Kizárólag napelemes rendszer telepítésére irányuló kérelem esetében nem elvárás az épület energiahatékonysági besorolásának javítása.”

javaslat:

„Támogatott a minimum 15 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszerek beszerzése és telepítése; a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez, illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése. A napelemes rendszer a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén és földi telepítéssel, illetve a fedett parkoló acéltartó szerkezetén (car port) helyezhető el. Kizárólag napelemes rendszer telepítésére irányuló kérelem esetében nem elvárás az épület energiahatékonysági besorolásának javítása.”

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások

A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges:

1. Olyan projektek támogathatóak, melyek esetében:

Eredeti:

  • napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten 50 kWp névleges teljesítményig a 337.000 Ft/kWp értéket, 50 kWp névleges teljesítmény felett a 300.000 Ft/kWp értéket;

Javaslat:

  • napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten 61 kWp DC névleges teljesítményig a 337.000 Ft/kWp értéket, 61 kWp DC névleges teljesítmény felett a 300.000 Ft/kWp értéket;

Azonban a 4.4.2.3 tartalmi értékelési szempontnál a 10. pontban :

Napelemes rendszer fajlagos elszámolható költsége a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten (eFt/kWp)

Napelemes rendszer fajlagos elszámolható költsége a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten (eFt/kWp)

        x<200 26 pont 200≤x<250 20 pont 250≤x<290 14 pont 290≤x<330   8 pont 330≤x           2 pont

Javaslat:

Napelemes rendszer fajlagos elszámolható költsége a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten (eFt/kWp)

         x <280 26 pont 280≤x<300 20 pont 300≤x<320 14 pont 320≤x<330   8 pont 330≤x           2 pont

6.2 A kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek listája

 6.2.2. A záró kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek listája napelemes fejlesztések esetén

4. A kiépített napelemes rendszerek megfelelősségét a projekt zárásakor az alábbi dokumentumokkal, illetve nyilatkozatokkal szükséges igazolni:

Rendszerelemek megfelelőségi követelményei

Eredeti szöveg

„Kristályos napelem modulhatásfok követelmény legalább 15 %”

javaslat

Kristályos napelem modulhatásfok követelmény legalább 17 %

Üdvözlettel:

Jakab Edina

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Kaczor Brigitta | 2019-04-16 09:18:03

Tisztelt Pénzügyminisztérium!

A támogatást igénylők köre lenti pontjának kiegészítését javasoljuk az alábbiak szerint:

Eredeti pont:

gazdálkodási formakód szerint:

113 Korlátolt felelősségű társaság

114 Részvénytársaság

116 Közkereseti társaság

117 Betéti társaság

226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

228 Egyéni cég

231 Egyéni vállalkozók

Javaslat a módosításra: 

gazdálkodási formakód szerint:

113 Korlátolt felelősségű társaság

114 Részvénytársaság

116 Közkereseti társaság

117 Betéti társaság

226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

228 Egyéni cég

231 Egyéni vállalkozók

572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság,

573 – Nonprofit részvénytársaság,

575 – Nonprofit közkereseti társaság,

576 – Nonprofit betéti társaság

Indoklás: Amennyiben vállalkozási tevékenységhez kötődik a beruházás a fenti formakódoknak megfelelő nonprofit mikro,- kis,- és középvállalkozások számára is kérjük szíveskedjenek lehetőséget biztosítani a pályázat benyújtására. 

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Mezősi Balázs | 2019-04-15 09:24:58

Tisztelt Irányító Hatóság!

Küldjük javaslatainkat a felhívás továbbfejlesztése érdekében. 

  

1. A felhívás „3.3. Nem támogatható tevékenységek” pontja az alábbiakat tartalmazza:

„g) Projekt-előkészítési jellegű tevékenységek jelen Felhívásban nem támogathatóak, azokat a támogatási intenzitás mértéke kompenzálja.”

Javasoljuk az előkészítési, tervezési, műszaki ellenőri, illetve projektmenedzsmenti költségek felvételét a támogatható tevékenységek, elszámolható költségek közé, felső korlátját pedig a korábbi komplex pályázatokhoz hasonlóan 8,5 %-ban meghatározni.

Példa: GINOP-4.1.1-8.4.4-16, GINOP-4.1.2-18

Költségtípus, Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)

Projekt előkészítés, tervezés 5 %

Műszaki ellenőri szolgáltatás 1 %

Projektmenedzsment 2,5 %

Továbbá azon projektek esetében, ahol záró tanúsítvány (2. számú melléklet) mellett a tanúsító program használatával készített hitelesített tanúsítványt a 7/2006. (V.24.) is beadni szüksége, úgy annak költsége elszámolható legyen, melynek összege a korábbi felhívások alapján maximálisan nettó 250.000 Ft.

 

2.         A felhívás „4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja” pontja az alábbiakat tartalmazza:

„Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2019. július 30. 12.00 órától 2019. szeptember 10. 12.00 óráig lehetséges.”

Álláspontunk szerint komplex pályázat felhívás szerinti tartalommal való benyújtására adott 42 nap túlzóan kevés tekintettel arra, hogy ezalatt az alábbi főtevékenységeket kell elvégezni:

-előkészítő beszerződése

-épület felmérése, statika

-energetikák elkészítése

-épület energetikai felújítás tervdokumentációjának elkészítése

-kivitelező kiválasztása versenyeztetéssel, beszerződése

-csatolandó mellékletek összeállítása, összegyűjtése.

Tehát a felhívás, csatolandó mellékletek részletessége alapján indokolt a benyújtási időintervallum meghosszabbítása 2020. szeptember 10 napra.

Álláspontunk szerint jelen felhívás változatlan hagyása mellett a benyújtott támogatási kérelmek elbírálása jelentős számú elutasított pályázatot eredményezne.

Példa:

GINOP-4.1.1-8.4.4-16:

„4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja”

„2017. március 16-tól 2018. január 8-án”

GINOP-4.1.2-18:

„4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja”

„2018. március 14. 12.00 órától 2019. március 27.”

 

3.         Javasoljuk az egyéni vállalkozások beemelését a támogatást igénylők körébe, tekintettel arra, hogy jelen felhívás célcsoportja között szerepelnek a mikróvállalkozások és a kisvállalkozások is, azonban árbevétel és foglalkoztatott létszám tekintetében jelentős mennyiségű egyéni vállalkozás üzemel a kereskedelem, szolgáltatás és vendéglátás terültén melyek fogyasztási nagyságrendjükben (technológiai fogyasztás) hasonlóak, mint a meghatározott KKV-k által üzemeltetett üzleti célra használt épületek.

Hasonló a helyzet az (129) egyéb szövetkezet gazdálkodási formában üzemelő társaságokkal pl.: Ruhaipari Szövetkezet, /elektromos mosó-, varró és vasalógépek/ stb.

Továbbá több olyan GINOP konstrukcióban meghirdetésre került energetikai pályázati felhívás, melyben az egyéni vállalkozók is pályázhatnak.

Példa: GINOP-4.1.1-8.4.4-16; GINOP-4.1.2-18

Felhívás vonatkozó pontja: 4.1

4.1. Támogatást igénylők köre

Eredeti szöveg

„gazdálkodási formakód szerint:

113 Korlátolt felelősségű társaság

114 Részvénytársaság

116 Közkereseti társaság

117 Betéti társaság

226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe”

 

Módosító javaslat:

gazdálkodási formakód szerint:

113 Korlátolt felelősségű társaság

114 Részvénytársaság

116 Közkereseti társaság

117 Betéti társaság

226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

129 Egyéb szövetkezet

231 Vállakozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó

232 Egyéb engedéllyel rendelkező egyéni vállalkozó

 

4.           Javasoljuk a kivitelezés során, a Magyar Mérnöki Kamaránál vagy a Magyar Építész Kamaránál regisztrációval rendelkező a felújítás során megvalósítandó munkanemek szerinti szakági műszaki ellenőr (ME-É, ME-V, ME-G) alkalmazási kötelezettség előírását, mivel a kivitelezés szakszerűségének ellenőrzéséről, jóváhagyásáról a felhívás jelen állapotában kizárólag részlegesen rendelkezik. A pályázó műszaki támogatása a telepített rendszer szakszerű kivitelezése, üzembiztonsága, közmű hálózathoz való csatlakozás érdekében elengedhetetlen, költségét az elszámolható költségek között szerepeltetni javasolt.

Továbbá több olyan GINOP konstrukcióban meghirdetésre került energetikai pályázati felhívás, melyben a műszaki ellenőr alkalmazása előírásra került.

Példa: GINOP-4.1.1-8.4.4-16; GINOP-4.1.2-18

 

5.         Javasoljuk, hogy a csatolandó mellékletek listájába kerüljön be a megkötött (mindkét fél, pályázó és szolgáltatást végző/kivitelező által aláírt) előkészítésre vonatkozó szerződés feltöltése, valamint a megkötött (mindkét fél, pályázó és szolgáltatást végző/kivitelező által aláírt) kivitelezésre vonatkozó feltételes vállalkozói szerződés feltöltése.

Példa: KEHOP-5.2.10. (csatolandó megkötött feltételes vállalkozói szerződés)

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Mezősi Balázs | 2019-04-15 09:21:13

6. Napelemes rendszerek esetében javasoljuk a komplex beruházás támogatását.

3.1.1    Önállóan támogatható tevékenységek

A)

Eredeti szöveg

„Kizárólag a hő és/vagy villamos energia termelői oldal támogatható (biomassza kazán- rendszer esetén: a biomassza kazán szekunder csonkjáig, napkollektoros rendszer esetén: a hőtároló kimenő csonkjáig, továbbá a szabályozáshoz szükséges eszközök; napelemes rendszer esetén az inverter kimeneti részéig). Támogathatóak továbbá a szabályozáshoz és méréshez szükséges eszközök”.

Módosító javaslat

Kizárólag a hő és/vagy villamos energia termelői oldal támogatható (biomassza kazán- rendszer esetén: a biomassza kazán szekunder csonkjáig, napkollektoros rendszer esetén: a hőtároló kimenő csonkjáig, továbbá a szabályozáshoz szükséges eszközök; napelemes rendszer esetén a rendszer működéséhez szükséges komplex beruházás támogatható /ideértve a DC oldal kiépítése mellett az AC oldal kiépítését is/).

Támogathatók továbbá a szabályozáshoz és méréshez szükséges eszközök és azok felszerelése, rendszerbe integrálása/kiépítése.

Indoklás:

A napelemes rendszerek villamos műszaki szempontból két részből (oldalból) állnak, nevezetesen DC (egyenfeszültség) oldalból és AC (váltakozófeszültség) oldalból. A hálózatba tápláló rendszerek esetében /és a napelemes rendszerek 99 %-a ilyen/ a DC oldal kiépítése mellett szükséges a rendszer AC oldali kiépítése is. Az AC oldal kiépítésével kapcsolatban tudni kell, hogy ugyanúgy védelmi berendezésekkel kell ellátni, mint a DC oldalt. Továbbá gyakori eset az is, hogy a telepítés helyszínén már meglévő kábel nem alkalmas a napelemes rendszer által termelt villamos energia továbbítására, ezért új kábelkiépítésére van szükség. Tehát összességében az AC oldal kiépítése is jelentős költségvonzattal jár, mely szorosan hozzátartozik a napelemes rendszer teljes bekerülési költségéhez. Ezért javasolnánk, hogy a DC oldal kiépítése mellett, a pályázat támogassa az AC oldal kiépítését is.

További szakmai indokok:

a hálózatos inverterek (biztonsági okokból) a működésükhöz szükséges energiát a hálózatból kapják, amennyiben az AC oldal nem kerül kiépítésre, egyrészt a napelemes rendszer nem tud a hálózatba táplálni, másrészt a hálózatos inverter nem jut hozzá a működtetéséhez szükséges villamos energiához.

 

7.         III. Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához

Eredeti szöveg

„Támogatott a minimum 15 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszerek beszerzése és telepítése; a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése. A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre. Kizárólag napelemes rendszer telepítésére irányuló kérelem esetében nem elvárás az épület energiahatékonysági besorolásának javítása.”

Módosító javaslat

„Támogatott a minimum 15 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszerek beszerzése és telepítése; a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez, illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése. A napelemes rendszer a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén és/vagy földi telepítéssel, illetve gépkocsi parkolókban „car port” kialakítással kerülhet elhelyezésre. Kizárólag napelemes rendszer telepítésére irányuló kérelem esetében nem elvárás az épület energiahatékonysági besorolásának javítása.”

Indoklás:

számos olyan tetőfelület létezik, amelyre nem lehet napelemes rendszert felszerelni, mivel a kiválasztott rendszer fizikai méretei tekintetében meghaladja a rendelkezésre álló tetőfelületet, illetve vannak olyan tetőfelületek melyekre egyáltalán nem lehet napelemes rendszert telepíteni, mivel a tetőfelületen korábban elhelyezett műszaki berendezések /kémény, felülvilágítók, klíma berendezések, stb./ ezt nem teszik lehetővé.

 

8.         5.4. Előleg igénylése

Eredeti szöveg

„Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 25 %-a, de legfeljebb 25 millió Ft.

Módosító javaslat

„Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 75 %-a, de legfeljebb 75 millió Ft.”

Indoklás:

például napelemes rendszer telepítése esetén az anyagköltséghányad meghaladja a teljes bekerülési költség 80 %-át. Ennek finanszírozása a pályázati kiírás jelen formájában nem látszik biztosítottnak.

Alternatíva lehet:

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei

h) „Jelen felhívás alapján szállítói finanszírozásra nincs lehetőség.”

Javaslat:

a pályázati kiírás tegye lehetővé a szállítói finanszírozást.

 

9.         6.2.2. A záró kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek listája napelemes fejlesztések esetén

4. A kiépített napelemes rendszerek megfelelősségét a projekt zárásakor az alábbi dokumentumokkal, illetve nyilatkozatokkal szükséges igazolni:

Rendszerelemek megfelelőségi követelményei

Eredeti szöveg

„Kristályos napelem modulhatásfok követelmény legalább 15 %”

Módosító javaslat

Kristályos napelem modulhatásfok követelmény legalább 17 %

Indoklás:

a korszerű kristályos napelemek hatásfoka jelenleg már meghaladja a 17 %-ot.

 

5. A szállító nyilatkozata (sablon szerint)

c)         Pontban kéri a pályázati kiírás a napelemek típusát és darabszámát.

Itt szeretnénk megjegyezni, hogy a napelemek olyan gyorsan fejlődnek, hogy a piacon ma beszerezhető napelemek egy-két év múlva már nem lesznek beszerezhetők, ezért azt javasolnánk, hogy a pályázati kiírásból kerüljön ki a napelemek típusára és darabszámára vonatkozó nevesítési kötelezettség.

Indoklás:

tapasztalatunk alapján a korábbi napenergetikai beruházások során, a fentebb leírt okból kifolyólag, a pályázatos projektek esetében a pályázók rendszeresen módosításra kényszerülnek a napelemek típusa tekintetében. Úgy véljük a pályázat műszaki elvárásait áttekintve, hogy a rendszer mérete/paraméterei egyébként is jól behatárolt(ak), így nincs szükség a napelemek nevesítésére.

 

10.       A pontszámok tekintetében a pályázat előnyben részesíti az olcsóbb rendszereket. Tekintettel arra, hogy a napelemes rendszerek élettartama min. 35-40 év. úgy véljük nem célszerű, a kevésbé jó minőségű anyagok felhasználásával szerelt rendszereket előnyben részesíteni. Észszerűbb lenne egy szigorúan szakmai alapokon nyugvó minőségi és garanciális paramétereket tartalmazó elvárást meghatározni.

 

11.       Javasoljuk a napelemes rendszerek telepítése esetén a pala fedésű tetőszerkezetek kizárását a támogatottak köréből.

Indoklás:

A megelőző évek szerelési tapasztalatai alapján a pala fedésű tetők esetén nem

biztosíthatók a biztonságos munkavégzés feltételei.

 

12.       Továbbá kívánatosnak tartanánk, hogy a pályázat fogalmazzon meg minimális elvárást a kivitelező céggel szemben. Például: rendelkezzen regisztrációval a Magyar Kereskedelmi És Iparkamaránál, mint nyilvántartott építőipari kivitelező, továbbá rendelkezzen regisztrációs számmal a Magyar Mérnöki Kamaránál. Rendelkezzen ún.: 10/10 -es Ép-Szer biztosítással a kivitelezés során esetlegesen keletkező károk miatt.

 

13.       A mellékelt táblázat alapján kérjük 2 értékelési szempont módosítását, tekintettel az építőipar jelenlegi állását figyelembe véve.

            Az érintett helyeken javasoljuk a pontozási határokat az alábbiak szerint módosítani:

Egy tonna üvegházhatást okozó gázok éves csökkentésére vetített nettó összköltség (eFt/t CO2 eqv.)

 

           x < 1000              10

1000≤ x < 1500               7

1500 ≤ x < 1800              4

1800 ≤ x                          0

Energiahatékonysági fejlesztés által elérhető egy GJ éves energiamegtakarításra eső nettó beruházási összköltség (eFt/GJ év)

 

          x < 100             26

100 ≤ x < 105             20

105 ≤ x < 109             14

109 ≤ x < 114              8

114 ≤ x                         2

 

14.       A napelemes rendszer fajlagos korlátokat az alábbiak szerint kérjük módosítani, tekintettel a jelenlegi piaci árakra.

Napelemes rendszer fajlagos elszámolható költsége a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten

         x <280    26

280≤ x < 310   20

310≤ x <330    14

330 ≤ x <350    8

350 ≤ x             2

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Trend Business | 2019-04-12 11:47:36

Tisztelt Támogatást Nyújtó Szervezet!

 

Örömteli hír, hogy ismételten, immár kibővített formában és módosítással társadalmasításra közzétették az energetikai célú fejlesztést.

Az alap véleményünket csak az önállóan is megvalósítható napelemes rendszerek telepítésére, hálózatra visszatápláló villamos energiatermelés célú fejlesztéshez tesszük meg. A felhívás többi eleme egy jól bevált, korrekten működtetett kiírás volt, amelynek elődjére 491 db pályázat érkezett be és 132 db már nyertes pályázat is volt.

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek:

A III. pontban meghatározzák, hogy kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetére - gondoljuk ipari csarnok esetében födém szerkezetére – kerülhet telepítésre a napelem.

Kérjük átgondolni, hogy azon beruházási helyszíneken, ahol az elmúlt években pl. a használati melegvíz előállítására napkollektort helyeztek el, és „megtelt” a tető, engedélyezzék, hogy a csatlakozási ponttal azonos, saját tulajdonú területen bárhol, bármelyik épület tetejére, illetve földön álló szerkezettel (pl. parkolók fölé is) is elhelyezhető legyen! Szakmailag tudott, hogy a földre telepítés lényegesen drágább, de ha ennek költségét a pályázó vállalja, kérem, indokolatlanul NE zárják ki.

A felhívás ezen része nem szabályozza a támogatásban részesíthető maximális névleges telepítési teljesítményt. Eddig max. kiserőmű, 50 kWp kapacitású rendszer telepítésére volt lehetőség ezekben a pályázatokban, ezen felhívás alapján akár 100 kWp, vagy annál nagyobb, akár 300 kWp teljesítményű napelem telepítésére is lehetőség nyílik?

3.3 Nem támogatható tevékenységek g) pont:

Mind a napelemes rendszer telepítésére és az egyéb komplex energetikai célú fejlesztéseknél is számottevő, több százezer forintos is lehet az előkészítési költség: tervezési díj, engedélyeztetési díj, statikai szakvélemény napelemnél, míg a többi elemnél az energetikai tanúsítás, műszaki ellenőr, stb. miért zárjuk ki ezek elszámolhatóságát?

Javasoljuk maximális költségként a projekt műszaki fejlesztésére vetítetten 2,5%-os költség elszámolhatóságát, mert ezek is valós, a projekt, a pályázat megvalósítása érdekében felmerülő költségek. Ezt a költséget átalányelszámolásként építsék be, amire a pályázati felhívás 5.5.1. pontja egyébként egyszerű elszámolásként irányt mutathat.

3.4.1.1 Műszaki szakmai elvárások:

A napelemes rendszerre vonatkozóan örömteli változás, hogy az elszámolható költséget 337.000 Ft/kWp értékben maximalizálják 50 kWp teljesítményig, ami közel reális piaci ár 2019-ben. Azonban a 4.4.2.3 tartalmi értékelési szempontnál a 10. pontban erre 2 pontot, az irreális 200-250.000 Ft/kWp fajlagos költségnél 20-26 pontot adnak, amivel a korrekten pályázó cégeket – akik valós költségen, a lehető legoptimálisabb műszaki megoldást kívánják megvalósítani – majdhogynem kizárja a felhívás a pályázati lehetőségből.

Javaslatunk az, hogy 280.000 Ft/kWp, vagy az alatt lévő fajlagos költségű napelem telepítési költség legyen 26 pontos és onnét 10 ezer Ft/kWp-s költségnövekedéssel kerüljön a pontszám csökkentésre, max 337.000 Ft/kWp telepítési költségig.

Talán szerencsés lenne a napelemek és panelek költséghatékonyságát, korszerűségét, fajlagos áramtermelő képességét is valamilyen standardhoz kötni, hogy támogatásból ne lehessen elavult, a kor szakmai színvonalához képest már túllépet elemeket telepíteni. A támogatott napelemek 1 m2-re vetített névleges teljesítménye legalább 170 W legyen, amivel a 60 cellás napelemeknél legalább 280 W-os, a 70 cellás napelemnél 340 W-os teljesítményminimum is elvárt műszaki tartalom.

A 6.2.2 pontban meghatározott napelemes rendszerrel kapcsolatos megfelelőségi követelmények paramétereit a pályázati szakaszban az árajánlathoz kapcsolódóan csatolni kelljen!

3.e) pont:

A támogatási kérelemhez nem kell csatolni az elmúlt 3 évből legalább 1 évre vonatkozóan a havi villany és évi elszámoló számlákat.

Mivel energetikai audit készítése a napelemes rendszer telepítésénél nem kötelező/szükségszerű, ezért javasoljuk, hogy csak egy Excel táblázatot állítson össze a Tisztelt Kiíró Szervezet, amiben ezeket az adatokat a pályázó aláírásával ellátottan, összesített formában benyújtja.

9. Műszaki ellenőr alkalmazása: Mivel a kiírás önállóan nem támogatható költségelszámolást nem biztosít, javasoljuk, hogy a beruházás megvalósításához kapcsolódó átalányköltségként elszámolható legyen.

3.4.11.

26. pont: A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett tetőszerkezeten helyezhető el.

Kérem gondolják végig ennek a kategorikusan szűkítő, illetve kizáró feltételnek a szakmai létjogosultságát. Korábban írtam, hogy miért büntetjük azt, akinél már több éve napkollektor került telepítésre? Miért büntetjük azt, akinek a tetőszerkezetében pl. olyan technológiai kivezetések vannak, amik megnehezítik a telepítést, valamint közvetlen porszennyezéssel a napelem termelőkapacitását lényegesen csökkenhetik?

Javaslat: a pályázó cég energetikai célú fejlesztési helyszínén az igazolt telephelyen bármely épületre, illetve a földre is telepíthessen napelemet. A pályázó cég természetesen, ha több telephellyel rendelkezik, akkor egy helyszínen valósíthasson meg csak energetikai korszerűsítéssel járó beruházást.

28-29. pontoknál a pályázó részéről a szolgáltató felé benyújtott igénybejelentést, illetve a szolgáltató részéről a műszaki-gazdasági tájékoztatót a pályázathoz csatolni kelljen. (Elkerülendő bármilyen, esetleges engedélyeztetésből származó, későbbi pályázattól való elállás lehetősége.)

4.4.2.3. Tartalmi értékelési szempontok:

Cégünk elkészített egy előzetesen pontozáson alapuló vizsgálatot olyan cégek számára, akik kizárólag 50 kWp névleges teljesítményű napelemet kívánnak telepíteni, a megadott elszámolható felső költséghatáron, 337.000 Ft/kW-os áron, ami szerintünk a ma valós, versenyképes áron megvalósított beruházási költség.

Az évi 60.000 kWh megtermelt villamosenergiával csak abban az esetben haladja meg az elvárt minimális 50 pontot a pályázat, ha a vállalkozó előző évi villamosenergia fogyasztása 200-300 ezer kWh közé esik, valamint a napelemes rendszer fajlagos telepítési költsége 290.000 Ft alatt van.

Bízunk benne, hogy nem az a célja a kiírónak, hogy ilyen drasztikus korlátozási keretek között lehessen csak a napelem telepítésére fókuszáló pályázóknak a beruházást végrehajtani, itt elsősorban a nagyobb villamos energia felhasználók drasztikus szűkítésére gondolunk!

Javaslatunk a következő: legyenek szívesek a csak napelem telepítésre pályázóknál külön tartalmi értékelési szempontot létrehozni, de azt úgy, mint ahogy a vállalt célindikátoroknál sem szempont, hogy ez a cégeknél milyen arányú csökkenést jelent, úgy itt se határolják be ezt a kategóriát. (Például: ahol az üvegházhatású gázok csökkentésének aránya a fejlesztés előtti kibocsájtáshoz képest nem szerepel.) Az ország, és az itt élő emberek szempontjából az a fontos, hogy abszolút értékben mennyivel csökken a CO2 hatású gáz kibocsátás mennyiségileg.

Hogy az adott vállalkozásnál a felhasznált összes energiához képest 10%, vagy 90%-os a csökkenés, miért fontos megkülönböztetni és akár 10 pont különbséget is beépíteni a pontozásnál? Az a fontos, hogy mennyi tonnával képes a CO2 kibocsátását csökkenteni!

A 3.4.1.1-ben leírtak alapján a pontozási javaslatunk:

Fajlagos bekerülési költségnél a napelemes rendszernél javasoljuk, hogy ha 1 kWp névleges telepítési teljesítményre vetített beruházási költség

  • 280 ezer Ft, vagy alatta van, akkor 25 pont
  • 280,1-300 ezer Ft között van, akkor 20 pont
  • 300,1-310 ezer Ft között van, akkor 15 pont
  • 310,1-320 ezer Ft között van, akkor 10 pont
  • 320,1-337 ezer Ft között van, akkor 5 pont
  • 337,1 ezer Ft fölött van, akkor 0 pont

5.5.1 Egyszerű elszámolás alkalmazása kizárólag a napelemes projektek esetében.

Azt gondolom nem lehet célja a kiírónak, hogy ebben az elszámolási módban történjen az elszámolás, vagyis semmilyen teljesítéshez kapcsolódó elszámolást, bankszámlakivonatot kifizetési kérelemmel nem kell igazolni, hanem csak néhány szolgáltatóval megkötött ad/vesz óra bekötéssel, amit a tervezett felhívás 6.2.2 részében, mint a napelemes rendszer megfelelőségét igazoló dokumentumokat kelljen felcsatolni. Ha összességében vizsgáljuk, akkor egy 50 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszer beruházásánál akár 7-8 millió Ft vissza nem térítendő támogatás kifizetése megtörténhet mindenféle pénzügyi dokumentum benyújtása nélkül, enyhén szólva is aggodalmas.

Kérem gondolják át és úgy, mint minden eszközbeszerzéshez kapcsolódó GINOP-os pályázatnál a tételes, ténylegesen felmerült költségeket tartalmazó számlák benyújtása alapján történjen a kifizetés, kivéve az előkészítés és a megvalósuláshoz kapcsolódó egyéb költségeknél javasoljuk az egyszerű elszámolási mód alkalmazását.

Ez azt gondoljuk, hogy mind a pályázó, mind a támogatást nyújtó szervezet érdeke!

 

Tisztelettel és köszönettel:

Halász Károly

www.trendbusiness.hu

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Pálóczi Péter | 2019-04-11 10:46:07

Tisztelt Pénzügyminisztérium!

Társaságunk korábban sikeresen pályázott a GINOP-4.1.1-8.4.4-16 kódszámú pályázaton, ezért a jelen kiírás 4.2. 1) f) pontja szerint a GINOP-4.1.4-19 pályázaton részünkre támogatás már nem megítélhető.

A kiírás szerint, azonban a GINOP-4.1.3-19 kódszámú pályázat esetében, hasonló kikötés csak ugyanazon épület napelemes fejlesztése esetében van.

Társaságunk rendelkezik még több vidéki telephellyel, amelyek energetikai felújítása - a szükséges források biztosítása esetén - időszerűvé vált.

Kérem, vegyék fontolóra, hogy a GINOP-4.1.1-8.4.4-16 és GINOP-4.1.2-18 kódszámú pályázatok korábbi nyertes pályázói is részt vehessenek a jelenlegi kiírásban, amennyiben nem a korábbi fejlesztésekkel érintett épületek felújítását tervezik.

Tisztelettel,

dr. Pálóczi Péter

Pálóczi Ingatlan Kft. ügyvezető

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Horváth Viktor | 2019-04-09 12:55:41

Tisztelt Pénzügyminisztérium!

A megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatását mindig nagy érdeklődés övezi a KKV szektor szereplői részéről.

A jelen hozzászólásban a 3.1.1. pont szerint önállóan támogatható tevékenységek közül az

A.III. "Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához" ponthoz szeretnénk javaslatot tenni.

A kiírás szerint : "A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre." Ezt kérjük megfontolni szíveskedjenek az alábbiak okán:

A nagy csarnokkal rendelkező KKV-k tevékenysége gyakran szálló port hoz létre. Például egy építőelemeket gyártó cégnél finom szálló beton por jelenlétével kell permanensen számolni. Ez pedig óhatatlanul is megtelepedik a csarnok tetején elhelyezett napelemekre, ezáltal jelentősen lecsökkentve az energiatermelés hatékonyságát. 

Továbbá olyan telephelyek esetén, ahol a termelési egységek több, kisebb csarnokból állnak, nem lehet a csarnokok tetején egységes, összefüggő napelem parkot létesíteni, a megosztás pedig célszerűtlen, mivel több műszaki elemet kelljen a megosztás miatt beiktatni.

Ugyanakkor ezen nagy KKV termelési területei általában elegendő nagy szabad területtel rendelkeznek, ahol a kiírás minden egyéb szempontjának eleget tevő, szennyező forrásoktól távoli, egységes napelem rendszer lenne kialakítható. Ezért kérjük vegyék fontolóra, hogy a földi telepítést is engedélyezzék!

Továbbá kérjük tegyék azt is lehetővé, hogy a 3.1.1. A) III. pont szerinti "műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek" között a napelemek automatikus tisztítását is lehetővé tevő rendszer is támogatott projektelem lehessen.

 

Tisztelettel, Forrás-Trend Kft.