A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2020. május 6-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2020-05-06 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Szakács Gábor | 2020-05-06 20:04:06

A Felhívás tervezete alapján az alábbi kérdéseink merültek fel, illetve ezekkel kapcsolatos javaslatainkat az alábbiakban láthatják:

Javasoljuk, hogy az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárásokat módosítsák: az Immateriális javak maximális arányát a többi 50%-os felső korlátos kategóriához hasonlóan szintén 50%-ban állapítsák meg. Manapság szélesebb célcsoport számára elengedhetetlen megfelelő szoftveres háttér, jelen helyzetben biztosan nagy igény mutatkozna ezek beszerzésére is az eszközök mellett.

A tervezetben a létszám meghatározásánál a 2020 április hónap adatai szerepelnek. Ezúton jelezzük, hogy az április havi létszámok rengeteg cégnél jóval alacsonyabbak a korábbi hónapok egyenletes létszámadatainak, mivel ezt a hónapot már teljes mértékben érintette a veszélyhelyzet és annak minden hozománya. Javasoljuk, hogy reálisabb cégméret és létszámadatok elérése érdekében a február havi statisztikai létszámot vegyék figyelembe.

A projekt megvalósítási helyszínénél elvárás, hogy legalább 1 éve bejegyzett telephely legyen. Ezt az időtartamot javasoljuk csökkenteni egy reálisabb, mégis minimális korlátozást tartalmazó hosszra, pl. 3 hónap. Ezáltal elkerülhetőek az újonnan bejegyzett telephelyek, egyúttal mégis támogathatóak olyan nehéz helyzetbe került vállalkozások is, melyek 3-12 hónapon belül jegyeztek be telephelyet fejlesztési céllal, még a járvány érzékelhető hatásai előtt.

Bérelt megvalósítási helyszín esetén javasoljuk a min. 1 éve fennálló bérleti jogviszony időtartamának módosítását is 3 hónapra. A fentiek alapján itt is szélesebb rétegek tudnának pályázni, akik az elmúlt egy éven belül kezdtek bérelni telephelyet.

Javasoljuk a megvalósítási helyszín megadásánál több helyszín megjelölésének lehetőségét. Jelen helyzetben életszerűnek tartjuk, hogy egy pályázó több telephelyén is kisebb-nagyobb beruházásokkal próbálja megőrizni, illetve javítani piaci helyzetét.

A tervezet alapján a projektben rögzített képzést nem lehet megtartani Közép-Magyarország területén. Ennek pontosan mi az oka? Javasoljuk, hogy a Közép-Magyarország régió kizárásával már szűkített pályázói körnek legyen lehetősége szabadon, akár a fenti régióban is részt venni képzésen, hiszen a képzés során megszerzett ismereteket úgy is saját vidéki helyszínein fogja hasznosítani a későbbiekben.

"A támogatási kérelemben a cégkivonatba 2020. január 1. előtti dátummal bejegyzett tevékenység jelölhető meg fejlesztendő tevékenységként." Teljesen feleslegesnek tartjuk ezt a megkötést. Amennyiben a támogatást koronavírus gazdasági hatásai által leginkább sújtott vállalkozásokra írták ki, akkor legyen szívesek ezt a pontot a műszaki szakmai elvárásokból törölni szíveskedjenek. Javaslatunk, hogy inkább motiválják az új tevékenységek felvételét, hogy amennyiben van olyan tudás a cégnél amelyet gazdasági visszaesés nem annyira érintett akkor tudjanak váltani.

Amennyiben lehetséges, gondolják át a vissza térítendő támogatást, javasoljuk, hogy e-helyett inkább egy kedvezményes kamatozású 1% kölcsönt kelljen visszafizetni. Kockázatosnak látjuk, ha esetleg valaki nem tudja teljesíteni az elvárt feltételek visszatérítés következtében csődbe is megy.

Javasoljuk, hogy töröljék az Eredményességmérési feltételek közül, hogy amennyiben egy cég 3 alkalommal módosít a cégkivonatában foglalt adatokra, vagy a kapcsolattartó személyével kapcsolatban akkor nem teljesülnek az elvárt feltételek. Kockázat: Számos esetben kell cégkivonatot módosítani pl: egy tulajdonos címváltozása esetében is, vagy esetleg tevékenységet szeretne bővíteni stb.

Dolgozói létszám megtartást jobban lehetne motiválni, ha nagyobb pontszámot kapnának a cégek.Eredményességi mérés értékelési szempontok az alábbiak szerint javasoljuk enyhíteni.

 • x≤90% 0%
 • 90% <x≤ 94% 13 pont
 • 94% <x≤ 98% 18 pont
 • 98% <x≤ 110% 28 pont
 • 110% felett 40 pont

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Horváth Tamás - palyazat-iro.hu - | 2020-05-06 19:40:54

Tisztelt Cím!

Az előttem szólókkal egyetértve, a hiánypótlás tiltása nem szerencsés, bár ha az a cél, hogy a támogatási döntések hamarabb megszülethessenek, akkor érthető a szándék. Ha viszont a gyors döntés a cél, akkor túl sok a jogcím, amire támogatás kérhető, kevesebb jogcím, gyorsabb kiíró oldali adminisztrációt eredményezhetne.

A visszamérésnél célszerű lenne a fogalmakat jobban definiálni, mert nem egyértelmű, mit lehet piaci kapcsolatok fejlesztésén vagy értékteremtő folyamatok megvalósításán érteni.

A 3.4.1.1. o pontban csak 2 stanácsadási terület került felsorolásra (műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés és/vagy szervezet-,folyamat- és menedzsmentfejlesztés), hogy kizárólag minősített szolgáltatóktól vehető igénybe, de az ezt követő táblázatban mind a 4 tanácsadási terület fel van sorolva. Nem egyértelmű, hogy akkor a 4-ből a felsorolt 2 esetében kötelező, a maradék 2 esetében pedig nem kötelező az IFKÁ-hoz belistázott szolgálató igénybevétele.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Daróczi Lajos | 2020-05-06 19:22:36

Tisztelt Cím!

A korábbi hozzászólásokkal összhangban egy új támogatási konstrukcióról lévén szó, igen rövid a véleményezési idő, pedig az észrevételek és azok megfontolása az Irányító Hatóság későbbi munkáját könnyítenék meg.

A felhívás tervezetében javasolt módosítások:

 • 3.4.1.1 Műszaki szakmai elvárások h) pontja: "a támogatást igénylőnek mellékletként csatolni kell a gyártó és a forgalmazó közötti hivatalos kapcsolatot alátámasztó dokumentumot." Ezt az elvárás javasoljuk törölni, mivel elég életszerűtlen az, hogy egy árajánlat bekérésekor a gyártó és forgalmazó közötti - alapvetően üzleti titoknak minősülő - dokumentumot a pályázó rendelkezésére bocsátják! Az pedig legyen egy forgalmazó kompetenciája, hogy a megajánlott berendezést -  amit akár 1,5 év múlva szállít le - honnan szerez be. Nagyon sok berendezés tengeren túlról - Kínából - érkezik, ahol a disztribútori szerződések évente változhatnak. Mi módon kötelezheti az árajánlatkérő az árajánlatadót, ilyen belső dokumentumok kiadására? Vagy a példát tovább gondolva, honnan győződök meg róla hogy egy kínai gyártó megfelelő tárgyi-, és humán erőforrásokkal rendelkezik?
 • 3.4.1.1. Műszaki szakmai elvárások k) pontja: Kiemelkedő kockázatot jelentő tevékenységek: A felhívás kizárja a támogatási kérelem benyújtását megelőzően felmerült vagy jövőben ipályázatírói tevékenységre elszámolni tervezett tanácsadói szolgáltatást. Ugyanakkor a az o) pontban igénybevehető tanácsadási fejlesztési kategóriáknál nem szerepel a Projektfejlesztési-, projektmenedzselési tanácsadás. Mindez azért ellentmondásos számunkra, mert cégünk az Y-Food Kft az IFKA minősített külső tanácsadóként 3b) Projektfejlesztési-, projektmenedzselésit tanácsadás kompetenciával bír. Ez, túlmenően cégünk problémáján, azt jelenti, hogy a projekt során a pályázó által igénybevett projektmenedzselési tanácsadás nem támogatható tevékenységnek minősül? Javasoljuk bevenni ezt a támogatható tevékenységek közé.
 • 4.1.b) Támogatást igénylők köre: a 2020 április hónapra vonatkozó minimum 5 fő létszám, gyakorlatilag megfelezi a potenciálisan indulni kívánó mikrovállalkozások számát, éppen abban az időszakban, amikor a koronavírus miatt a statisztikai létszám lecsökkenhetett. Ez nemcsak a mikrovállakozásokat érinthet, hiszen egy kisvállalkozás is kerülhetett olyan gazdasági helyzetbe, hogy az áprilisi létszáma 5 fő alá csökkent, és így éppen azok kerülhetnek ki a támogatotti körből, akiknek legnagyobb szükségük lenne a támogatásra. Ha már minimum létszámot húzunk meg, hasonlóan a korábbi K+F célú GINOP pályázatoknál, az legyen min. 3 fő, vagy a min. 5 fő, az utolsó 6 hónap statisztikai létszámából adódjon.
 • 4.4.1. Kiválasztási eljárásrend: egy teljesen új konstrukciónál a hiánypótlás és tisztázó kérdés elhagyása igen nagy kockázatot jelent a pályázók részére, hiszen a hiánypótlások során megadott információk alapján tud az IH felelősségteljesen dönteni. Egy esetleges adminisztratív hiányosság miatt (értelmezési kérdések, melyek a benyújtott pályázatnál kerülnek napvilágra) értékes projektek veszhetnek el. Javasoljuk a hiánypótlás és tisztázó kérdés lehetőségét az eljárásrendbe beépíteni.
 • 4.4.2.2. Fentartási időszak eredményességi mérése - Átfordulás sávozása: az értékelés számos szempont alapján áll össze, ugyanakkor a "sávhatárokon" 1-1 pont akár több 10 M Ft visszafizetéséről, vagy támogatásba való átfordulásáról dönthet. Nem jelent megoldhatatlan adminisztratív terhet, ha több sávot jelölünk meg, vagy akár a fennmaradó 70 %-ot a maximum elért 80 pont arányában osszuk fel akár lineárisan, mely egy finomabb differenciálást jelent.
 • 5.3. A támogatás mértéke, összege: az 1 főre meghatározott maximális támogatási összeg mikro vállalkozásnál 1,5 M Ft/alkalmazott, illetve a 10.  főtől 1 M Ft/alkalmazott egy igen szerény támogatási összeget jelent, a mikro és kisvállalkozói kategóriában. Figyelembe véve a pályázat bonyolultságát és összetettségét, javasoljuk megemelni ezt az összeget mikrovállalkozásnál legalább 2,5 M Ft/főre, 10. főtől legalább 2 M Ft/főre, hogy teljesülhessen a felhívás célkitűzésében megjelölt "modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodást segítő fejlesztések " hatékony támogatása.
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Bartos Edina | 2020-05-06 18:42:06

Tisztelt Irányító Hatóság!

A pályázati felhívás szélesebb körben elérhető forrást jelent a vállalkozások számára, ami hiánypótló az elmúlt időszakot tekintve, azonban a jelenlegi feltételek mentén a legkisebb mikrovállalkozások valószínűleg nem tudnak élni a lehetőséggel. Általános technikai észrevételünk a kisebb vállalkozásokat megcélzó Felhívást illetően, hogy véleményünk szerint túl nagy terjedelmű (60 oldal), nehezen átlátható. Javasoljuk az általános részletszabályokat az ÁÚF-ban szabályozni, a felhívás oldalszámát csökkenteni és egyszerűsíteni.

További észrevételek, javaslatok:

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek e) pont a meghatározott átlagos óradíjak emelését javasoljuk, tapasztalatunk alapján jelenleg nem tükrözi a piaci árakat.

3.1.2 g) pont Javasoljuk a képzéseket nyújtó szolgáltatók körét nem korlátozni csak az IFKA oldalán regisztrált képzéseket nyújtó szolgáltatókra, kérjük ennek mellőzését. Ezzel közvetve az olyan szolgáltatókat is segítené az állam, amelyek nem regisztráltak jóval korábban az IFKA programjában, a vírushelyzet miatt nehéz helyzetbe kerültek, de a felmerülő piaci kereslet javíthat a helyzetükön. Továbbá javasolt a járványhelyzetre való tekintettel az online, távolléti formában megvalósuló képzéseket engedélyezni, az erre vonatkozó szabályok egyértelmű rögzítésével. Ezzel összefüggésben a 3.6.1.1. d) pont is érintett.

3.6.1. A projekt területi korlátozása pontja: A megvalósulási helyszín bejegyzésére vonatkozó szabályt, és ezzel összhangban a 3.4.1.1/l pont fejlesztendő tevékenységre vonatkozó előírást is javasoljuk módosítani akként, hogy a pályázat benyújtásának napjáig bejegyzett is elfogadható legyen.

3.4.1.1.1. Kötelező vállalások: Az FTE értékszámításnál szükséges lenne megadni a számítás pontos metodikáját. Az átlagos statisztikai létszám számítása más módszeren alapul, mint az FTE érték számítása.

3.5.2.  A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: Túlzott jogkövetkezménynek tűnik a 18 hónap lejártát követő TO visszavonás, nem veszi figyelembe a vis maior eseteket. Javasoljuk a felhívásban rögzíteni, hogy a futamidő 18 hónapon túli meghosszabbítása csak a Támogató előzetes engedélye alapján lehet.

4.1 a) pont: Kérjük figyelembe venni, hogy a Kormány április 7-i döntése értelmében a 2019. üzleti év beszámolási kötelezettségét 2020.05.31-ről 2020.09.30-ig határidőre módosította, ezért a 2018. vagy 2019. évi beszámoló meglétének elfogadását javasoljuk. Ez a Felhívás több pontját is érinti.

4.3 pont - Javasoljuk, hogy a Támogató Okirat hatálybalépéséhez legyen feltétel, vagy legalább a határidő pontosításra kerüljön olyan formán, mint a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napon belül (erről hivatalos közleményt is ki kellene adni).

4.4.1. pont – Mivel a projekt szakmai bemutatása is szükséges, ezért a korábbi tapasztalatokat figyelembe véve javasolt, hogy legyen lehetőség tisztázó kérdés felételére. Egy véletlen adminisztratív hiba miatt ne essenek ki olyan projektek, amelyek érdemben hozzájárulhatnak a gazdaságpolitikai célokhoz.

4.4.2.1 Tartalmi értékelés 1. a) Az adható pontszámot javasoljuk csökkenteni, ugyanis nagyon alacsony pontszámot tud elérni olyan vállalkozás, amely az ebben a pontban leírt minősítéssel nem rendelkezik. Továbbá ellentmondást hordoz az a megfogalmazás, miszerint „Nem  támogathatók  azon  vállalkozások,  amelyek  a  GINOP-1.2.7-19  vagy GINOP-1.1.8-19 felhívások keretében támogatási kérelmet nyújtottak be” a jogosultsági feltételeknél rögzített feltételekkel szemben (ez a releváns kizáró ok ott nincs rögzítve)

Csatolandó dokumentumok

Felhívás 5.6 pontja szerint: "A költségtételek alátámasztására 1 darab, a formai követelményeknek teljes mértékben megfelelő piacfelmérés fogadható el. Amennyiben nem áll rendelkezésre az adott költségtétel vonatkozásában az 1 db, formai követelményeknek teljes mértékben megfelelő piacfelmérés, akkor az a költségtétel nem elszámolható költségnek minősül, így azzal a projekt elszámolható összköltsége csökkentésre kerül." Javasoljuk rögzíteni, hogy mik a formai követelmények, összhangban a Felhívás 6 a) pontban leírtakkal.

A megvalósítási  helyszín  alkalmasságát  alátámasztó,  legalább  10  db  fényképből  álló fotódokumentáció,  melynek  a 3.6.1.1  pontban  meghatározott  műszaki  követelményeknek  való megfelelést kell bemutatnia. Egy-egy fényképpel nem biztos, hogy a 3.6.1.1. pontban rögzített műszaki megfelelés jól látható módon bemutatható. Az adminisztráció csökkentés jegyében javasoljuk kockázati szempont alapján kiválasztott esetekben a TO hatálybalépésének feltételéül előírni. A pályázat benyújtásakor legyen elegendő egy cégszerű nyilatkozat büntetőjogi felelősség vállalása mellett arról, hogy mindenben megfelel az előírásoknak.

Köszönjük a véleményezési lehetőséget!

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Malkócs Ivett | 2020-05-06 18:38:38
 • 4.1 Támogatást igénylők köre, a) pont: Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások amelyek rendelkeznek legalább egy – a 2019. évre vonatkozó – lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele

140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet alapján, a 2019. évi éves beszámoló közzétételi határideje 2020. május 31. helyett 2020. szeptember 30-ra módosult. Javasoljuk a 2019-es évre vonatkozó kitétel törlését.

 • 4.4.1. Kiválasztási eljárásrend: Az eljárás során nincs lehetőség hiánypótlásra és tisztázó kérdés feltevésére.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 60.§ (5) pontja szerint Egyszerűsített kiválasztási eljárásrend esetén - a felhívás eltérő rendelkezése hiányában - hiánypótlásnak nincs helye.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 67.§ (2) bekezdés szerint: Ha a felhívás visszatérítendő támogatási formát alkalmaz, a felhívás kidolgozása és a támogatási kérelem elbírálása során az irányító hatóság az 58-65. §-ban foglaltaktól eltérhet azzal, hogy c) a hiánypótlás, tisztázó kérdés lehetőségét biztosítani szükséges.

Bár a 60.§ (5) szerint egyszerűsített eljárásrend esetén alapesetben nincs helye hiánypótlásnak, a felhívás ettől eltérően is rendelkezhet. A 67.§ (2) c) pontja szerint visszatérítendő (jelen esetben feltételesen visszatérítendő) támogatás esetén szükséges hiánypótlási lehetőséget biztosítani, így javasoljuk a Felhívásban hiánypótlásra és tisztázó kérdésre lehetőséget biztosítani, különös tekintettel arra, hogy a 60.§ (5) pont lehetőséget biztosít rá.

 • 4.4.2.1 Tartalmi értékelési szempontok: Értékelési szempontok 1) Minősítő szempontok

A minősítési szempontokra adható 15 pont aránytalanul magas, illetve a) pontban meghatározó feltételek rendkívül korlátozóak. A megjelölt minősítésekkel igen szűk kör rendelkezik, így ez rendkívül korlátozza az indulási feltételeket. Javasoljuk vagy az adható pontszám csökkentését, vagy az elérhető minimális pontszám csökkentését.

 • 1) Minősítő szempontok b) pont esetében kérjük egyértelműsíteni, hogy a pénzügyi támogatás alatt mit értünk. Illetve szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a fenti konstrukciókon nyertes pályázok, értékelési szempontok szerint hátrányos megkülönböztetése, szintén túlzottan korlátozó, illetve a Felhívás céljával sincs összhangban.

„A felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a hazai vállalkozások munkavállalói létszámának minél nagyobb arányú megtartásán, továbbá az egyes KKV-besoroláshoz és alkalmazotti létszámhoz illeszkedően elérhető támogatás révén megvalósuló fejlesztéseken keresztül. Fentieken túl, a hazai gazdaság fejlesztése érdekében jelen Felhívás kiemelt célja a hazai KKV-k termelékenységének növelése és technológiai megújulásának támogatása.”

 

A járványügyi hatás nem kerüli el azokat a potenciálisan alkalmas pályázókat sem, akik már korábban, - akár évekkel ezelőtt-, sikeresen megvalósítottak projektet GINOP 1-4 forrásból, így javasoljuk a fenti értékelési szempont megfontolását.

 

 • 5.3 A támogatás mértéke, összege pont szerint a létszámhoz az 1 főre eső támogatási összegek véleményünk szerint rendkívül csekélyek ahhoz képest, hogy a Felhívás milyen megfelelési kritériumokat határoz meg, különös tekintettel az eredményességi mérés értékelési szempontjaira. Az átfordulási kritériumok teljesítése, különösen a projekt fizikai befejezését követő első lezárt évre vonatkozó kritériumok teljesítése, nagy kockázatot jelenthet a jelenlegi járványügyi helyzetben a potenciálisan pályázó vállalkozásoknak, annak fényében, hogy a veszélyhelyezt bizonytalan ideig fennáll.

Javasoljuk a támogatás összeg meghatározásának újragondolását, illetve az 1 főre eső támogatási összeg megemelését.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Malkócs Ivett | 2020-05-06 18:35:12
 • 3.6.1. A projekt területi korlátozásai pont szerint a fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább 1 évvel kell bejegyzésre kerülnie

Javasoljuk, hogy a fenti pontot a 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások l. pontjával összhangba hozni: „A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően, 2020. január 1. előtti dátummal kell bejegyzésre kerülnie.

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Juhos János | 2020-05-06 17:44:11

 

Tisztelt Irányító Hatóság!

A hazai mikrovállalkozások körében nagy várakozás előzte meg a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítésére, a hazai KKV-k termelékenységének növelésére és technológiai megújulásának támogatására kiírandó pályázati felhívást.

A megismert GINOP-1.2.8-20 tervezet főbb elemeiben alátámasztják a kitűzött célok elérését, azonban a gazdaság egy bizonyos szegmensében, a koronavírus gazdasági hatásai által első körben és a legnagyobb számban érintett hazai mikrovállalkozásokat sajnos kizárja.

A Központi Statisztikai Hivatal legutolsó, nyilvánosan fellelhető adatai szerint Magyarországon 1 757 489 vállalkozás, mint gazdálkodó szervezet működött, amiből érdemes leszűrni a KKV-ket.

E szerint a működő vállalkozások száma létszám-kategóriák szerint (1999–2017.) a 717 357 vállalkozásból az 1-4 fős vállalkozások száma 643 182

Forrás: KSH Statisztikai évkönyv, https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpg001b.html  alapján saját szerkesztés

 

A kiírandó pályázat nagyon helyesen a mikrovállalkozásokra is kiterjeszti, ami 74 175 vállalkozásnak jelenthet segítséget, azonban nagy hibája, hogy csak a hazai KKV-k 11,53%-ra terjed ki, mert az igazán nagy tömeget jelentő, 643 182 db. öt fő alatti mikrovállalkozást nem érint. Ők azok, akik korábban is, folyamatosan csak kimaradnak a támogatott pályázati forrásokból.

Elemzések bizonyítják, hogy válságok esetén különösen megnő a rugalmas, innovatív önfoglalkoztató mikrocégek szerepe. Ezért könnyebben tudják újraindítani a gazdaságot azok az országok, amelyekben ezek aránya magas.

Ezért javasoljuk, hogy a pályázat 4.1. b. pontjában, az átlagos statisztikai létszámot tejesszék ki lehetőleg minden, vagy minimum az egy főt alkalmazó mikrovállalkozásra is.

Ennek megfelelően 4.4.2.1 Tartalmi értékelési szempontokban az értékelés pontszámainál is figyelembe kell venni egy normálisan működő mikrovállalkozás által elérhető minimumpontszámot is. Ennek lehetséges módja új pontozás, vagy a minimum összpontszám értékét 18 pontban meghatározni.

5.3 A támogatás mértéke, összegét az:

1. Az igényelhető visszatérítendő támogatás összegét 1-9 alkalmazott esetén javasoljuk minimum 1.500.000 Ft-ban, vagy 3.000.000 Ft-ban megállapítani.

A vállalkozószellem, az innovativitás nem a nagyvállalati gyártóhelyekre jellemző elsősorban, hanem a mozgékony, agilis kiscégekre, akik első sorban lakosságot kiszolgáló, egyszemélyes, önfenntartó családi vállalkozásokban tevékenykednek. Támogatás nélkül maradhatnak, amire fent javasolt módosítások megoldást jelenthetnek.

 

 

 

 

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Németh László | 2020-05-06 16:45:23

Az IPOSZ teljes mértékben egyetért a pályázat céljával, külön üdvözli, hogy a pályázati célcsoportban megjelentek a mikrovállalkozások is. A legújabb felméréseink szerint azonban a mikrovállalkozások kevés tartalékkal rendelkeznek a jelenlegi veszélyhelyzetben, ezért számukra a feltételrendszer nehezebben teljesíthető véleményünk szerint, mint a kis- és közepes vállalkozások számára. Tekintettel arra, hogy a pályázat címében szerepel a mikrovállalkozások szó, azt javasoljuk, hogy ne kerüljenek kizárásra az öt fő alatti vállalkozások, hiszen ők is a mikrovállalkozások fogalmi köréhez tartoznak az európai kategorizálás szerint is.

Ha ezt a javaslatunkat tovább gondoljuk, és tekintettel vagyunk arra, hogy az 1-5 fő között alkalmazottat tartó vállalkozások a statisztikai adatok szerint közel hatszázezren vannak, akkor az ötmillió forintos alsó határt is javasoljuk három millió forintra leszállítani. További megjegyzésünk, hogy a pályázat kizárja azokat a vállalkozásokat, legalábbis ez olvasható ki, amelyek saját ingatlanban vannak, mint cég, bejelentve. Nagyon nagy előrelépésnek tekintjük, hogy minden vállalkozási forma pályázhat a kiírás tervezet szerint, de éppen ezért hangsúlyoznunk kell, hogy a kisebb egyéni és társas vállalkozások jelentős része saját ingatlanjába, vagy lakásába van bejelentve. Ők akkor elesnének a pályázatban való részvétel lehetőségétől.

A pontozási rendszer, valamint a százalékos felhasználási rendszer is úgy lett meglátásunk szerint kialakítva, hogy kevés lehetőséget hagy a részvételre a mikrovállalkozások és főleg az öt fő alatti mikrovállalkozások számára.

Ezért az a javaslatunk, hogy a 10 fő alatti mikrovállalkozások számára vagy kerüljön ennek a projektnek a keretében egy elkülönített rész könnyített feltételekkel kiírásra, akár a pályázati keret bővítésével, akár a mikrovállalkozási kör számára, különösen az öt fő alatti mikrovállalkozások számára, könnyített feltételekkel kerüljön egy hasonló célkitűzésű másik pályázat a lehető legrövidebb időn belül kiírásra.

Meggyőződésünk, hogy a mikrovállalkozások és főleg az öt fő alatti mikrovállalkozások rendkívül rugalmasak és innovatívak, így nem lehet őket attól a fejlesztési lehetőségtől megfosztani, amelyben a többi vállakozás részesül, mert nekik is szükségük van rá és a legtöbb munkavállalót ők foglalkoztatják.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Martinka Zoltán | 2020-05-06 16:23:27

Tisztelt Irányító Hatóság !

Pályázatíróként kívánok hozzászólni a tervezethez. Az előző hozzászólásokhoz kapcsolódva szintén észrevételezzük, hogy a kiírás 4.4.2.1. Tartalmi értékelési szempontok közül a "Minősítő szempontok"  nagyon magas pontszámot képviselnek  15 ponttal az elérhető 50 pontból. Több érdeklődő pályázni kívánó céget is előzetes értékelésnek vetettünk alá, akik jól működő, eredményes cégek, de a pontozási aránytalanság miatt nem tudnak a minimális pontszámnak megfelelni  a jelenlegi szempontrendszer szerint, mert mindegyikük a Minősítő szempontok alapján szenved jelentős pontveszteséget. Kérjük ezt a pontozási aránytalanságot vizsgálják felül.

Túlzásnak érezzük, hogy sem hiánypótlásra, sem tisztázó kérdés feltevésére nincs lehetőség a pályázat keretében. Ez a lehetőség nem csak a pályázóknak ad pótlásra lehetőséget, de egyes esetekben az értékelők munkáját is megkönnyíti a tisztázó kérdés feltevése.

Martinka Zoltán

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Horváth Bálint | 2020-05-06 14:56:26

Tisztelt Irányító Hatóság!

A felhívás 4.4.1 pontja kimondja, hogy jelen pályázati konstrukció keretében nincs lehetőség hiánypótlásra sem tisztázó kérdésre. Javasoljuk az utóbbi meghagyását, és a jelen fejezben való megjelenítését. A formai megfelelőségen túl tartalmi értékelési szempontok tisztázására sok esetben szükség lehet, továbbá így illeszkedne a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 67§. 2/C pontjához. A dokumentum 4.4.2.1 Tartalmi értékelési szempontok fejezetében bemutatott pontozási kategóriák súlyozása aránytalanannak tűnik. Az értékelési szempontok 1. pontja egymaga 30%-át teszi ki az elérhető összpontszámnak. Javasoljuk ennek mérséklését 10 pontra (15 helyett) 5-5 pont megbontásban.

Köszönettel, Horváth Bálint

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Vajda Róbert | 2020-05-06 12:15:59

Tisztelt Irányító Hatóság!

A 4.4.2.1 Tartalmi értékelési szempontok esetében az

1) Minősítő szempontok-ra adható 15 pont extrém magas az elérhető maximális 50 ponthoz viszonyítva. Ez az összpontszám 30% (!!!)-a. Amennyiben egy vállalkozás nem vehett részt a Magyar Multiban, illetve tevékenységa okán nem lehet részese az Irinyi tervnek, ugyanakkor jól prosperál és - mivel korábban már kapott GINOP 1,2,3,4 támogatást - jól müködő, fejlődő IH által "bevizsgált" cégről van szó nagyon jó eséllyen nem fogja tudni elérni a miniális 25 pontot. A maradék 35 pontból 25-öt elérni csak nagyon kevesek kiváltsága lesz, így a Felhívás célja nem lesz teljesíthető.

Javasoljuk, hogy 30%-ról a megszokott 5%-ra mérsékeljék a pontozásban a fentieket.

A zárójeles rész egyébiránt a kontextusban nem értelmezhető "A vállalkozás a támogatási kérelem benyújtásáig nem részesült pénzügyi támogatásban a GINOP 1., 2., 3. és 4. prioritástengelyein belül kiírt egyik támogatási konstrukció keretében sem (együttesen kell teljesülniük)."

Ugyanezen pont szerint: Nem támogathatók azon vállalkozások, amelyek a GINOP-1.2.7-19 vagy GINOP-1.1.8-19 felhívások keretében támogatási kérelmet nyújtottak be.

Kérjük egyértelműsíteni, hogy valóban a benyújtott támogatási kérelem is kizáró oknak minősül-e, vagy esetleg "csak" a megítélt támogatás.

Végül javasoljuk, hogy a GINOP-3.2.1 szállítói kerüljenek kiegészítésre a GINOP-3.2.2 szállítóival annak érdekében, hogy minden vállalkozás megtalálhassa a fejlesztési elképzeléseinek leginkább megfelelő IT céget.

Üdvözlettel

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Magyar Innovációs Szövetség | 2020-05-06 12:13:21

Általános észrevételünk, hogy a felhívás véleményezésére adott, néhány napos határidő rendkívül rövidnek bizonyult, és még egy hosszú hétvégét is magában foglalt. Tisztelettel kérjük az NKFIH-t, hogy a jövőben legalább 10 napos határidővel bocsássák vitára a pályázati felhívások tervezeteit.

További, általános észrevételünk a felhívás terjedelmével kapcsolatos: javasoljuk a konstrukció egyszerűsítését úgy is, hogy annak leírása beleférjen 30-35 oldalnyi terjedelembe (a jelenlegi 60 oldal helyett).

Részletes észrevételek és javaslatok:

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek

Érdemes hangsúlyozni, hogy szoftver (vállalatirányítási rendszer, termelésirányítási rendszer) bevezetésével a termelés hatékonyságának növelése ugyanolyan jó lépés, mint egy újabb gépsor beszerzése.

Javasoljuk, hogy szoftverbevezetés is legyen önállóan támogatható tevékenység.

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek 8. oldal b.) pont

„Információs technológia-fejlesztés (a projekt összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).

Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségeik (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érhetik el).”

Miért nem szabad csak önállóan ezt beszerezni? Pont ez a gondolkodásmód változás: nem csak vasat vesznek a vállalkozások, hanem hatékonyabban használják a gépparkot!

Javasoljuk, hogy a tevékenység önállóan is támogatható legyen.

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek10. oldal g.) pont, képzés

Nem célszerű a képzések körét az IFKA ajánlataira szűkíteni.

Javasoljuk az IFKA oldalán regisztrált képzések kötelezővé tételének mellőzését.

3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások 15. oldal óradíj és minimális óraszám

Nem célszerű sem az óradíjakat, sem a minimális óraszámot előírni.

Javasoljuk az óradíjakra vonatkozó utalások törlését vagy jóval nagyobb (2-3-szoros) tartomány megadását.

3.6.1. A projekt területi korlátozása

A jelenlegi konstrukció csak a konvergencia régiókban érhető el, a központi régióban nem.

Javasoljuk hasonló lehetőség a KMR-régióra történő meghirdetését.

4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre

Az export piacok elérésének kizárását nem javasoljuk.

Javasoljuk az alábbi pont törlését a felsorolásból:

12. amely azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

4.4.2.1 Tartalmi értékelési szempontok:

1) Minősítő szempontok

A szigorú minősítő szempontok jelentősen lecsökkenti a lehetséges pályázók körét, kizárva ezzel kiváló, de nem minősített pályázókat.

Javasoljuk a korlátozás mérséklését és a szempont törlését.

4.4.2.1 Tartalmi értékelési szempontok:

2) Működés időtartama

Az, hogy egy vállalkozás mennyi ideje működik, alapvetően egy adottság és nem minőség.

Mivel már 1 lezárt évvel is lehet jelentkezni, ezért a felhívás szellemiségével ellentétes, hogy a fiatal cégeket hátrányban részesítik.

Javasoljuk ezen értékelési szempont törlését.

4.4.2.2.1 Az eredményességi méréshez kapcsolódó információk

a) Technológiai és szervezeti megújulás végrehajtása

Javasolt a tudástranszfer és innovációalapú megoldások, fejlesztések alkalmazásának elősegítése.

Amennyiben a támogatási cél megvalósulásához a projekt keretében K+F eredmények felhasználása történik, illetve ilyen eredmény születik, különösen, ha a projekt céljainak elérése K+F szervezet bevonásával valósul meg.

5.8. Nem elszámolható költségek köre, 16.: Fordítási költségek:

Sok esetben meglévő külföldi megoldások adaptációja a leghatékonyabb megoldás.

Javasoljuk ezt törölni a nem elszámolható költségek közül.

 

 

 

 

 

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Magyar Innovációs Szövetség | 2020-05-06 12:13:21

Általános észrevételünk, hogy a felhívás véleményezésére adott, néhány napos határidő rendkívül rövidnek bizonyult, és még egy hosszú hétvégét is magában foglalt. Tisztelettel kérjük az NKFIH-t, hogy a jövőben legalább 10 napos határidővel bocsássák vitára a pályázati felhívások tervezeteit.

További, általános észrevételünk a felhívás terjedelmével kapcsolatos: javasoljuk a konstrukció egyszerűsítését úgy is, hogy annak leírása beleférjen 30-35 oldalnyi terjedelembe (a jelenlegi 60 oldal helyett).

Részletes észrevételek és javaslatok:

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek

Érdemes hangsúlyozni, hogy szoftver (vállalatirányítási rendszer, termelésirányítási rendszer) bevezetésével a termelés hatékonyságának növelése ugyanolyan jó lépés, mint egy újabb gépsor beszerzése.

Javasoljuk, hogy szoftverbevezetés is legyen önállóan támogatható tevékenység.

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek 8. oldal b.) pont

„Információs technológia-fejlesztés (a projekt összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).

Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségeik (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érhetik el).”

Miért nem szabad csak önállóan ezt beszerezni? Pont ez a gondolkodásmód változás: nem csak vasat vesznek a vállalkozások, hanem hatékonyabban használják a gépparkot!

Javasoljuk, hogy a tevékenység önállóan is támogatható legyen.

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek10. oldal g.) pont, képzés

Nem célszerű a képzések körét az IFKA ajánlataira szűkíteni.

Javasoljuk az IFKA oldalán regisztrált képzések kötelezővé tételének mellőzését.

3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások 15. oldal óradíj és minimális óraszám

Nem célszerű sem az óradíjakat, sem a minimális óraszámot előírni.

Javasoljuk az óradíjakra vonatkozó utalások törlését vagy jóval nagyobb (2-3-szoros) tartomány megadását.

3.6.1. A projekt területi korlátozása

A jelenlegi konstrukció csak a konvergencia régiókban érhető el, a központi régióban nem.

Javasoljuk hasonló lehetőség a KMR-régióra történő meghirdetését.

4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre

Az export piacok elérésének kizárását nem javasoljuk.

Javasoljuk az alábbi pont törlését a felsorolásból:

12. amely azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

4.4.2.1 Tartalmi értékelési szempontok:

1) Minősítő szempontok

A szigorú minősítő szempontok jelentősen lecsökkenti a lehetséges pályázók körét, kizárva ezzel kiváló, de nem minősített pályázókat.

Javasoljuk a korlátozás mérséklését és a szempont törlését.

4.4.2.1 Tartalmi értékelési szempontok:

2) Működés időtartama

Az, hogy egy vállalkozás mennyi ideje működik, alapvetően egy adottság és nem minőség.

Mivel már 1 lezárt évvel is lehet jelentkezni, ezért a felhívás szellemiségével ellentétes, hogy a fiatal cégeket hátrányban részesítik.

Javasoljuk ezen értékelési szempont törlését.

4.4.2.2.1 Az eredményességi méréshez kapcsolódó információk

a) Technológiai és szervezeti megújulás végrehajtása

Javasolt a tudástranszfer és innovációalapú megoldások, fejlesztések alkalmazásának elősegítése.

Amennyiben a támogatási cél megvalósulásához a projekt keretében K+F eredmények felhasználása történik, illetve ilyen eredmény születik, különösen, ha a projekt céljainak elérése K+F szervezet bevonásával valósul meg.

5.8. Nem elszámolható költségek köre, 16.: Fordítási költségek:

Sok esetben meglévő külföldi megoldások adaptációja a leghatékonyabb megoldás.

Javasoljuk ezt törölni a nem elszámolható költségek közül.

 

 

 

 

 

 

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Lehoczky Tibor | 2020-05-06 11:18:33

Tisztelt Irányító Hatóság!

A kiválasztási kritériumok 4.4.2.1 Tartalmi értékelési szempontok: Értékelési szempontok 1) Minősítő szempontok-ra adható 15 pont kirívóan magas az összesen elérhető 50 ponthoz viszonyítva. Érthető, hogy kiemelnék az a pontnak megfelelő vállalkozásokat, az itt adható 10 pont mégis túlzó. Javasoljuk 5 pontra csökkenteni. Ha ez nem megoldható, akkor javasoljuk az alábbi módosítást: Nem támogathatók azok a kettős könyvvitelt vezető támogatást igénylők, amelyek esetében a támogatási kérelemre adott összpontszám nem éri el a minimális 20 pontot.

Az eljárás során nincs lehetőség hiánypótlásra és tisztázó kérdés feltevésére. Javasoljuk ennek a pontnak a törlését és legalább tisztázó kérdésre adjanak lehetőséget.

Köszönettel, Lehoczky Tibor

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Katalin Kissné Varga Katalin | 2020-05-06 09:25:48

Tisztelt Cím!

Automata üzemeltető cégként sajnos tapasztaltuk, hogy az elmúlt évek során kiírt pályázatok VTSZ listájából a 8476-os főcsoport (étel- és italautomaták) rendszeresen kimaradt. A járványhelyzet miatt kialakult, személyes kontaktust kerülő helyzetben egyre több munkahelyen mutatkozik igény készpénz kímélő fizetési rendszerekkel, bankkártya elfogadó berendezésekkel felszerelt automaták üzembe helyezésére. A 2017-ben kötelezően beszerelt automata felügyeleti egységek rendkívül magas havi díja (nettó 5.000,- Ft / automata) és éves felülvizsgálati díja (nettó 20.000,- Ft / automata) azonban olyan magas terhet ró az üzemeltetőkre, melyek eddig is csak nehezen tették lehetővé újabb beruházások megvalósítását, visszavetve ezzel ágazatunk modernizációját is. Ez a hátrány, a járványhelyzet kialakulása óta csak fokozódott, hisz a munkahelyeken történt jelentős létszámcsökkenés miatt az automatákban keletkező bevételek jelentősen visszaestek. Nagy segítség volna, ha jelen pályázat lehetőséget biztosítana a 8476-os VTSZ alatt szereplő berendezések beszerzésére is.

Köszönettel: Kissné Varga Katalin

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Farmasi Anett | 2020-05-06 08:53:33

Tisztelt Irányító Hatóság!

 A társadalmi egyeztetéshez kapcsolódóan az alábbi javaslatot szeretném tenni:

 

A Felhívás 3.6.1. A projekt területi korlátozása pontja alapján „A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább 1 évvel kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására.”

A fenti kritérium alapján azonban sok pályázó fog kiszorulni ebből a lehetőségből. Érthető, hogy a cél a tömeges visszaélések elkerülése lenne, de ezzel a potenciális pályázói kör is nagyon lekorlátozódik. Ezért javasolnám, hogy támogatási kérelem beadását megelőző egy év helyett 2020.01.01 előtti bejegyzésre (hasonlóan a fejlesztendő tevékenység bejegyzéséhez) vagy esetleg a pályázati felhívás tervezetének megjelenéséig, azaz 2020.04.30-ig bejelentett telephely kerüljön elfogadásra.

Tisztelettel!

Farmasi Anett

Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
Keresztes András | 2020-05-05 19:35:29

Tisztelt Irányító Hatóság!

A pályázati felhívás kapcsán az alábbi módosító javaslatokat tesszük, annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló források minél hatékonyabban segítségek az érintett vállalkozásokat a járványhelyzet okozta helyzethez való alkalmazkodásban és a megnyíló új lehetőségek kihasználásában.

 • Az elszámolható költségek között az új ingatlan építését és a kapcsolódó költségek maximális arányának 80%-ra történő emelését javasoljuk. A felhívás tervezetében szereplő korlátozást indokolatlanul szigorúnak tartjuk.
 • A  felhívás 3.1.2 e) pontja szerinti tanácsadási tevékenység elszámolható költsége kapcsán megfogalmazott átlagos óradíjak a piaci viszonyokhoz képest sok esetben alacsony mértékben kerültek megállapításra, különösen a Stratégiai és üzleti tervezés, Vállalati pénzügyi tanácsadás, Szervezeti struktúra és tevékenységek/folyamatok optimalizálása témakörben, emiatt az átlagos óradíjak emelését javasoljuk.
 • A felhívás 3.1.2 g) pontja szerinti képzési költségek esetében a vészhelyzet idején az engedélyezettől eltérő formában, on-line, távolléti oktatás keretében megtartandó képzésre vonatkozó szabályok részletes és pontos meghatározását kérjük.
 • A megvalósulási helyszín bejegyzése (3.6.1. pont) kapcsán javasoljuk, hogy összhangban a fejlesztendő tevékenységgel 2020. január 1. előtti dátum kerüljön elfogadásra.
 • Az egy megvalósítási helyszín (3.6.1. pont) az alábbi kiegészítést javasoljuk: A támogatást igénylő legfeljebb egy megvalósítási helyszínt jelölhet meg, amely összefüggő terület esetén több helyrajzi számon fekvő területet is jelenthet.
 • A vészhelyzetre tekintettel a beszámolókészítési határidő kitolásra került, emiatt a 4.1 pontban a 2018. vagy 2019. évi beszámoló meglétének elfogadását kérjük, annak érdekében, hogy a jogszabály adta lehetőséggel élő pályázók is indulhassanak a felhíváson.
 • A 4.4.1. pontban rögzítettekkel szemben javasoljuk, hogy legyen lehetőség tisztázó kérdés felételére közreműködő szervezet számára.
 • A 4.4.2.1/1)b) pont törlését javasoljuk, mivel ez az a) ponttal együtt azt eredményezi, hogy a korábban már sikeresen pályázó, tehát az IH számára is bizonyított cég 15 pontot veszít, ha nem indult az MMP-n. Ez sok vállalkozás számára indokoltalan hátrányt okoz. Ehelyett azt javasoljuk, hogy az itt elérhető 5 pontot azok a vállalkozások kapják meg, amelyek a projekt keretében a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzést vesznek igénybe. Egyértelmű ugyanis, hogy a válsághelyzethez szükséges alkalmazkodás hatékonyan csak úgy lehetséges, ha nem csak a tárgyi eszközeit, hanem humán erőforrását is fejleszti a vállalkozás. Ezzel összhangban javasoljuk továbbá az alábbiakat:
 • A 4.4.2.2 1) Technológiai és szervezeti megújulás végrehajtása pont első bekezdésének kiegészítését javasoljuk az alábbiak szerint: A vállalkozás igénybe vett az mmp.ifka.hu weboldalon közzétett listán szereplő, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kiválasztott, minősített külső tanácsadók által nyújtott vállalati megújulást és technológiaváltást segítő szolgáltatást (5 pont) és/vagy igénybe vett az IFKA honlapján listázott szolgáltatótól, a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzést (5 pont), (ha egyiket sem vette igénybe, 0 pont).
 • A 4.4.2.2 1) Technológiai és szervezeti megújulás végrehajtása pont harmadik bekezdésének kiegészítését javasoljuk az alábbiak szerint: A vállalkozás valósított meg fejlesztést az alábbi területeken: Szervezetfejlesztés, képzés / Piaci kapcsolatok, ügyfélmenedzsment / Értékteremtő folyamatok (termelés vagy szolgáltatás) / Üzleti modell és menedzsmentje
 • A fentiekhez kapcsolódóan 4.4.2.2.1 a) I. pont kiegészítését javasoljuk:
 • A vállalkozás igénybe vett vállalati megújulást és technológiaváltást segítő szolgáltatást és/vagy képzést
 • A pályázónak az IFKA honlapján listázott, a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott, vállalati megújulást és technológiaváltást segítő szolgáltatást igénybe kell vennie.

  Ezen programok, tevékenységek bármelyikén való részvétel megfelel a követelmény teljesítésének. A több programon való részvétel csak abban az esetben jelent többlet pontot ha tanácsadást és képzést is igénybe vesz a pályázó,  további programokon történő részvételnek nincs akadálya, amennyiben például a pályázó térítésmentesen kíván további tudásalapú szolgáltatáshoz jutni.

  A pályázó részvételét az adott programon a programgazda által kiállított igazolás, illetve a képzés elvégzését igazoló tanúsítvány dokumentálja.

 • A fentiekhez kapcsolódóan 4.4.2.2.1 a) III. pont kiegészítését javasoljuk, azzal, hogy a fejlesztések külső szolgáltató igénybevétele esetén az IFKA honlapján listázott szolgáltatóktól vehetők igénybe.
 •  A fentiekhez kapcsolódóan 4.4.2.2.1 e) pont kiegészítését javasoljuk a 2018. évi beszámoló elfogadásával.
 • Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
  SOKOFE Agrármenedzser Kft. | 2020-05-05 18:26:18

  Tisztelt Cím!

  A pályázati felhívás 3.6.1. A projekt területi korlátozása pontja szerint „A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább 1 évvel kell bejegyzésre kerülnie”. Javasoljuk ennek a pontnak megváltoztatását, mivel számos, a pályázati felhívás egyéb előírásainak megfelelő cég elesik a támogatás lehetőségétől, amennyiben az elmúlt 1 év során vásárolt új telephelyet, melyet a jövőben fejleszteni és használni kíván, esetleg éppen bérelt telephelyről saját tulajdonúba költözött, vagy csak egyszerűen a cégkivonatában nem vezette át az adatokat, de más (NAV) hivatalos bejelentésének eleget tett. A megvalósítási helyszín esetében a pályázati felhívás tervezetének megjelenéséig, 2020.04.30-ig kerüljön bejegyzésre feltételt javasoljuk, a tervezetben megfogalmazottakkal szemben. Így nem kerülnek kizárásra a fentebb említett pályázók sem, és a spekuláció elkerülésére való törekvés is teljesül. A felhívásban a „bejegyzés”, a cégkivonatba történő bejegyzésre utal. Sok esetében a cégkivonatba történő bejegyzés később történik meg, mint a NAV-hoz történő telephely bejelentés, mely a Törzsadatok között ellenőrizhető. A Törzsadat mellett a közüzemi számlák is alátámasztják a működő, pályázó által történő használatot. Javasoljuk ezt is tisztázni, és figyelembe venni a pályázat végleges kiírásához. A TARTALMI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK között szerepel: „A vállalkozás a támogatási kérelem benyújtásáig nem részesült pénzügyi támogatásban a GINOP 1., 2., 3. és 4. prioritástengelyein belül kiírt egyik támogatási konstrukció keretében sem.” A pénzügyi támogatás esetén javasoljuk tisztázni, hogy mit értenek rajta pontosan: megnyert támogatást, vagy megnyert támogatást, melyhez beadásra került már kifizetési kérelem, vagy megnyert támogatás mely részben, vagy teljes egészében elszámolásra, és kifizetésre került?

  Köszönöm a lehetőséget!

  Tisztelettel! Urbán Judit

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
  Tóth Gergely | 2020-05-05 18:12:06

  Tisztelt Irányító Hatóság!

   

  A pályázók köre vonatkozásában javaslatunk, hogy az ügyvédi iroda is kerüljön be a felsorolásba.

  Az ügyvédi iroda ugyanolyan szellemi szolgáltatást nyújt, mint egy gazdasági tanácsadó iroda, egy könyvelő iroda vagy egy IT cég.

  Több mint 10 alkalmazottat foglalkoztatunk 9 lezárt üzleti évvel rendelkezünk, irodánk a gazdasági paraméterek alapján szívesen pályázna, és tudna is.

  A koronavírus a mi vállalkozásunkat is jelentősen érinti. Szeretnénk megtartani munkavállalóinkat. Szeretnénk fejleszteni termelékenységünket és új technológiákat kívánunk bevezetni.

  Ezt a jelenlegi kiírás szerint nem tehetjük meg, hiszen kizárólag a gazdálkodási formánk alapján ki vagyunk zárva a lehetőségből.

   

  Álláspontunk szerint összhangban állna a kiírói szándékkal, a esélyegyenlőség és az egyenlő elbánás elvével, amennyiben a pályázók köre kiegészítésre kerülne az ügyvédi iroda jogi formával, ennek megfelelően 

  - Javasoljuk, hogy a pályázati felhívás 4.1.1. pontjában a gazdasági társaságok helyett vállalkozások kifejezés kerüljön alklamazásra.

  - Javasoljuk, hogy a pályázati felhívás 4.1.2. pontájban a felsorolás kerüljön kiegészítése a "131 Ügyvédi iroda" kifejezéssel.

  Tisztelettel:

  dr. Tóth Gergely

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
  Tóth Alexandra | 2020-05-05 15:05:07

  Tisztelt Irányító Hatóság!

  1. ​A Felhívás 3.6.1. A projekt területi korlátozása szerint, csak az vállalkozás nyújthat be támogatási kérelmet, melynek székhelye, telephelye vagy fióktelepe a támogatás benyújtását megelőzően legalább 1 évvel bejegyzésre került. Tekintve, hogy a felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése, a hazai vállalkozások munkavállalói létszámának minél nagyobb arányú megtartásán, továbbá az egyes KKV-besoroláshoz és alkalmazotti létszámhoz illeszkedően elérhető támogatás révén megvalósuló fejlesztéseken keresztül, kérjük, hogy a fentebb jelölt korlátozást legalább 6 hónapra csökkenteni szíveskedjenek, tekintettel arra, hogy számos, több éve működő vállalat kiesik a korlátozás miatt, akiknek a székhelye, telephelye egy költözés következében megváltozott az elmúlt 1 évben.

  2.A Felhívás 4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre 26. pontja szerint nem támogatható az a vállalkozás, amely, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívás keretében korábban támogatásban részesült. Kérjük ezt a kizáró indokot törölni szíveskedjenek, tekintve, hogy a Felhívás 4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre 29. pontja 800 000 euróban korlátozza a cégcsoportonként igényelhető támogatás összegét. (amely esetében a támogatás támogatástartalma az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai bizottság közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként - a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve - a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – meghaladja a 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget)

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
  Trend Business | 2020-05-05 10:27:21

  Tisztelt Irányító Hatóság!

  A pályázati felhívás 3.6.1 pontjához van kérdésünk.

  A pályázati felhívás 3.6.1 pontjában az alábbi olvasható: Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

  Ugyanakkor a Világgazdaság 2020. május 04-i számában a 4. oldal alsó blokkjában lévő cikk szerint: György László a Világgazdaság kérdésre azt válaszolta: „Magyarország minden régiójában, így Közép-Magyarországon, Budapesten és Pest megyében is lehet majd a forrásra pályázni.”

  Ez miként fog megvalósulni:

  • módosítják a pályázati felhívást?
  • vagy meg fog jelenni a VEKOP-ban egy „tükör” pályázat?

  Talán a másodikat az támaszthatja még alá, hogy a Világgazdaság szerint 50 milliárd Ft. értékű a támogatási program, a GINOP-1.2.8-20 pályázati felhívás tervezet 1.2. pontjában a rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 33,3 milliárd Ft.

  Vagyis 166,7 milliárd Ft. lesz majd a VEKOP pályázati forrás?

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Hingyi Hajnalka | 2020-05-04 16:27:29

  Tisztelt Hivatal!

  Cégünk kiegészítő takarmányok gyártásával, forgalmazásával foglalkozik. Nem értjük, hogy a pályázatban miért nem támogatható a 84360000 VTSZ számú eszköz. 21 fős cég vagyunk; egy PG800 lapátos, kéttengelyes, vákuumos keverőgépet  szeretnénk beszerezni és ezáltal a termelés hatékonyságát javítani. Köszönettel: Dr. Hingyi Hajnalka

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
  Csongár Gábor | 2020-05-04 13:41:37

  Tisztelt Széchenyi 2020!

  Először is üdvözlöm, hogy egy összességében igen jó pályázati Felhívás-tervezetet tettek közzé. Mindazonáltal szeretnék néhány változtatási lehetőséget javasolni Önöknek a Felhívás egyes pontjainak megfelelően:

  3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek: javaslom, hogy az itt elszámolható egyedi eszközök nettó bekerülési értéke a pályázat későbbi pontjában meghatározott nettó 500.000,- Ft / db-ról, kerüljön leszállításra nettó 200.000,- Ft / db értékre.

  3.4.1.1. l.) pont -  Műszaki és szakmai elvárások: csak a cégkivonatba 2020.01.01. előtt bejegyzett tevékenység jelölhető meg fejlesztendő tevékenységként. Ezzel kellene összhangba hozni a 3.6.1. A Projekt területi korlátozása pontban leírtat, miszerint a megvalósulás helyszínének a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább 1 évvel kell bejegyzésre kerülnie. Javaslom, hogy ezt módosítsák a következőre: A megvalósulási helyszínnek 2020.01.01. előtt kell bejegyzésre kerülnie. De mindkettő esetben biztosítsanak lehetőséget arra, hogy a fejlesztendő tevékenység és a megvalósulási helyszín is bejegyzésre kerülhessen a Cégkivonatba, legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásáig.

  4.4.1. Kiválasztási eljárásrend: Javaslom, hogy egyszerűsített eljárásrend mellett is legyen lehetőség hiánypótlásra és tisztázó kérdésre is. Álláspontom szerint, ha erre nem adnak lehetőséget, nagyon szubjektív lehet a pályázatok elbírálása, pl. a 3.4.4.1 Műszaki-szakmai elvárások d) pontjára hivatkozással: "A támogatási kérelem pontjait a támogatást igénylőnek a felhívásban meghatározott feltételek alapján releváns szakmai és pénzügyi tartalommal ki kell töltenie. A támogatást igénylő által a támogatási kérelem kitöltése során megadott adatok, szakmai-pénzügyi leírások bővítésére, kiegészítésére nincs lehetőség." Gyakorlatilag egy aprócska figyelmetlenség is a pályázat elutasítását vonhatja maga után, és így igen értékes projektek nem valósulnak majd meg.

  5.5.3. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díjak: a támogatási kérelem benyújtásáig megkötött bérleti szerződések díjai is legyenek elszámolhatók.

  5.8. Nem elszámolható költségek: javaslom, hogy kerüljön ki a 25-26. pont, azaz legyen lehetőség irodabútor és készletek beszerzésére is a támogatásból.

  Az általam javasolt változtatások révén, véleményem szerint, sokkal többen vehetik majd igénybe ezt az egyébként hiánypótló pályázati felhívást!

   

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
  Csongár Gábor | 2020-05-04 13:39:48

  Tisztelt Széchenyi 2020!

  Először is üdvözlöm, hogy egy összességében igen jó pályázati Felhívás-tervezetet tettek közzé. Mindazonáltal szeretnék néhány változtatási lehetőséget javasolni Önöknek a Felhívás egyes pontjainak megfelelően:

  4.1 Támogatást igénylők köre a.) pont: 2019. év vonatkozásában, rendelkeznek 1 teljes, lezárt pénzügyi évvel. Ez a kötelező előírás ellentmond azzal, hogy a 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján, a 2019. évi Beszámolók közzétételére lehetőséget biztosítanak 2020.09.30-ig. Javaslom, hogy itt a megfogalmazás változzon a következőre: rendelkezik 1 teljes, lezárt pénzügyi évvel. Ez lehetőséget ad arra, hogy aki a koronavírus miatti helyzetre tekintettel, nem tudja a tervezett beadási határidő (2020.06.10.) előtt közzétenni a beszámolóját, az a jogosultsági szempontoknak megfelelhessen a 2018. évre közzétett Beszámolójával is.

  4.1 Támogatást igénylők köre b.) pont: itt ellentmondás van. Ugyanis Önök azt kérik, hogy 2020. április hónapjában az átlagos statisztikai állományi létszám min. 5 fő legyen, ezzel szemben ennek alátámasztására a 2020.05.12-ig beküldendő 2008-as bevallás "A" főlapján feltüntetendő létszámadatot kérik benyújtani, ami azonban távolról sem az adott vállalkozás átlagos statisztikai állományi létszámát mutatja meg, hanem csak azt, hogy az adott bevallásban, mennyi fő emberről szolgáltatunk adatot a járulékbevallásban (pl. a bevallásban szerepelhet 5 fő olyan munkavállaló is, akinek a heti munkaideje pl. 12 óra /fő. Az pedig nagyon nem felel meg 5 fő statisztikai állományi létszámnak. Itt több javaslatom is lenne:

  1./ a 2020.04. havi járulékbevallás fő lapja mellett, csatolni kellene a dolgozókra vonatkozó havi (bejelentett) óraszámot igazoló lapot is, vagy

  2./ a 2020.04. havi járulékbevallás fő lapja mellett, csatolni kellene a Pályázó által az 2020. április hónapra vonatkozó munkavállalókra kiszámított FTE adatot, vagy

  3./ nagyon sokan - a vészhelyzet kihirdetésekor - felmondtak vagy fizetés nélküli szabadságra küldték vagy lecsökkentették munkavállalóik óraszámát. El kellene dönteni, hogy ők részt vehetnek-e a pályázaton:

  3.a.) amennyiben igen: náluk a 2019.12.31-i átlagos statisztikai állományi létszám számítson, azzal, hogy az értékelés során azok, akik nem csökkentették 2020. április hónapban a munkavállalóik munkaidejét, nem küldték el őket fizetés nélküli szabadságra, vagy nem bocsátották el dolgozóikat (vagyis mindezeket vagy mindezek valamelyikét nem tették meg a 2020.02. havi adatok 30%-át meghaladó mértékben), azok az értékelés során kapjanak +5 pontot.

  3.b.) amennyiben nem, úgy egyértelműsítsék, hogy akik 2020. áprilisában, a 2020.02. havi adatokhoz képest, több mint 30%-kal csökkentették munkavállalóik létszámát, munkaidejét, vagy fizetés nélküli szabadságra küldték őket, azok nem pályázhatnak.

  4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre, 22. pont: "Nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg. Az ÁUF-től eltérően már a támogatási kérelem benyújtásakor sem minősülhet a fejlesztéssel érintett ingatlan lakáscélú ingatlannak. Lakás/lakhatási célú fejlesztésnek minősül minden olyan fejlesztés és/vagy beruházás, amely a KSH építmény jegyzékében a „11 LAKÓÉPÜLETEK” között nevesített épületek fejlesztésére irányul." Javaslom, mivel nagyon sok szolgáltató iroda végzi a tevékenységét olyan ingatlanban, aminek a tulajdoni lapon "lakóépület" és/vagy "lakás" a besorolása, hogy ezt a pontot töröljék, azzal a feltétellel, hogy az ilyen besorolás alatti ingatlanban tevékenységet végzők a fenntartási időszak végéig kötelesen havonta bizonyítani fényképes dokumentációval, hogy az ingatlanban valóban üzletszerű tevékenység folyik és, hogy ezen időszak alatt ezt bármikor helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizhetik, akár bejelentés nélkül.

  Az általam javasolt változtatások révén, véleményem szerint, sokkal többen vehetik majd igénybe ezt az egyébként hiánypótló pályázati felhívást!

  Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
  Takács András | 2020-05-04 08:48:34

  Tisztelt Cím! Cégünk szeretne élni a pályázat adta lehetőséggel, a munkahelyek megtartása céljából, viszont áprilisi hónapban már munkavállalóink jelentős részét csökkentett munkaidőben alkalmaztuk, emiatt  áprilisi statisztikai létszámunk már lényegesen kevesebb a korábbi hónapokhoz képest. Javaslatom illetve kérésem az lenne, hogy amennyiben a márciúsi, vagy az elmúlt év statisztikai létszáma lenne a meghatározó, hozzánk hasonlóan jóval több vállakozás tudna élni a pályázati lehetőséggel. Köszönettel: Takács András