Gazdaságfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság, amely a Nemzetgazdasági Minisztérium keretében működik.

Cél: a gazdaság fejlesztése

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) hosszabb időtávra a saját és más tagállamok tapasztalataira támaszkodva készült el. A program elsődleges céljai a tudásalapú gazdaság erősítése, a vállalkozások nemzetközi versenyben való helytállása, a társadalmi, gazdasági és területi kohézió erősítése, a gazdasági és társadalmi változások miatt szükséges alkalmazkodóképesség javítása, elsősorban pedig a gazdaság tartós növekedésének elősegítése.

A fentiek érdekében az alábbi specifikus célok, ún. prioritások kerültek kijelölésre:
•    A kutatás-fejlesztési és innovációs kapacitás, és együttműködés növelése.
•    A vállalati kapacitások komplex fejlesztése.
•    Az üzleti környezet fejlesztése.
•    A kkv-k finanszírozási forrásokhoz való hozzáférésének elősegítése.
 

Prioritások  Prioritás rövid tartalma

Prioritás 1. K+F és innováció a versenyképességért

A prioritás ösztönzi a gazdaságban hasznosuló olyan ipari kutatást és kísérleti fejlesztési tevékenységet, amely a vállalkozások, egyetemek és kutatóintézetek közötti szoros innovációs együttműködésben valósul meg, valamint támogatást biztosít korszerű kutatási infrastruktúra kialakításához, szabadalmak bejelentéséhez, bizonyos kiemelt jelentőségű területeken a hasznosítható tudás utánpótlásának megteremtése és a piaci hasznosíthatóság érdekében. A prioritás célja továbbá a kutatási tevékenységnek és az innovatív vállalkozásoknak fizikailag is helyet adó innovációs és technológiai parkok létesítése és a meglévő intézmények fejlesztése. A prioritás tartalmaz továbbá olyan pályázati elemeket, amelyek egyidejűleg több oldalról segítik a hazai vállalati innovációt.

 

Prioritás 2. A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése

A prioritás keretében a nagy hozzáadott-értékkel rendelkező, versenyképes, magas minőségű termékek/szolgáltatások gyártására/nyújtására alkalmas csúcstechnológiának számító termelőkapacitások létrehozása, bővítése kerül támogatásra. A prioritás a növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások, elsősorban a KKV-k komplex fejlesztését, technológiai korszerűsítését, a szervezetfejlesztést és a korszerű folyamatmenedzsment ösztönzését, valamint a vállalkozások környezetvédelmi jellegű fejlesztéseinek támogatását célozza meg.

Prioritás 3. A modern üzleti környezet erősítése

A modern üzleti környezetért prioritási tengely keretében a vállalkozások külső, működési környezetének fejlesztése részesülhet támogatásban, a Nemzeti Akcióprogramban megfogalmazott szabályozási intézkedéseket kiegészítve. A prioritás célja a vállalkozások külső, működési környezetének fejlesztése, kiemelten az infokommunikációs infrastruktúra és logisztikai központok fejlesztése, valamint befektetés-ösztönzési és vállalkozás specifikus üzleti tanácsadás nyújtása a vállalkozások piaci megjelenésének és a piaci versenyben való eredményes részvételének elérése érdekében.

Prioritás 4. Jeremie típusú pénzügyi eszközök

Az intézkedés keretében azok a kis- és középvállalkozások kerülnek támogatásra, amelyek beruházásaik megvalósításához, valamint tevékenységük bővítéséhez szükséges forgóeszközök, szolgáltatások finanszírozáshoz szeretnének kis összegű hitelekhez jutni. A hitelgarancia intézményrendszerének javításával, támogatásként (garanciaként) a ténylegesen nyújtott összeg sokszorosát lehetséges piaci hitelek útján megmozgatni. Ezen kívül a tőkealapok számára társfinanszírozási lehetőséget biztosítunk.

A program előrehaladását többféleképpen is meg lehet közelíteni: egyrészt a meghirdetett konstrukciók és beérkezett pályázatok előrehaladásának ábrázolásán keresztül, másrészt az EU magindikátorok és az OP indikátorok teljesülésének vizsgálatával. Minderről az Irányító Hatóság éves rendszerességgel többek között végrehajtási jelentésben ad számot az Európai Bizottságnak.

Fejlesztések minden téren

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2007. januárjában indult el, és az azóta megjelent pályázati kiírások rendkívül széles körben kínálnak és kínáltak lehetőséget a magyar vállalkozások számára.  A GOP egyik fő célterülete a vállalkozások fejlesztése, ezen belül is kiemelt szerepet játszik a kis- és középvállalkozások megerősítésének támogatása. Ennek megfelelően a KKV-knak szóló technológia korszerűsítési pályázatok 2007 januárjában elsőként jelentek meg.

Az NFT I. (2004-2006) gazdaságfejlesztési programjának, a GVOP pályázatainak többsége esetében jellemző volt, hogy rövidtávú, kisléptékű beruházásokhoz igényeltek támogatást a vállalkozások (5 m Ft átlagos projektméret).

A GOP keretében megjelent vállalkozásfejlesztést célzó konstrukciói az elmúlt években olyan pályázati lehetőséget kínáltak a magyar vállalkozásoknak, amelyek révén  hosszabb távon tervezve, nagyobb lépésekkel fejleszthetik vállalkozásaikat.
A vállalkozásfejlesztési projektek keretében komplex fejlesztések valósulhatnak meg, hiszen akár nyolcféle költségtétel elszámolására van lehetőség, amely nagymértékben megkönnyíti a vállalkozások életét mind a projekttervezés, mind a pályázás során.

Középpontban a KKV-k és gyors döntéshozatal

A vállalkozásfejlesztés célját szem előtt tartva kiemelkedő jelentőséggel bír, hogy a GOP 1-3 prioritásokban nyertes pályázatok több mint 97%-át kis- és középvállalkozások nyújtották be.

A kis- és középvállalkozások sikeres pályázati részvétele többek közt az automatikus pályázati eljárásoknak is köszönhető, amelyek kizárólag számukra érhetők el, és amelyek elsőként Magyarországon kerültek alkalmazásra az egész Európai Unióban. Az új eljárástípus érzékenyen és jól reagált a mikro- és kisvállalkozások GVOP-os kritikáira. A rendszer továbbra is követi az igényeket, többször is nőtt az igényelhető összeg, a rendelkezésre álló keretek is követték az igényeket, valamint a gyors határidők is betartásra kerülnek a pályázatok kezelése során.

JEREMIE (pénzügyi eszközök) a fejlesztéspolitika szolgálatában

A pénzügyi eszközök típusú pályázatok célja a bankokkal hitelviszonyban nem álló, vagy nem a kívánt mértékben finanszírozott mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése

•    a hitelhez jutás lehetőségeinek bővítésével,
•    a hitelgarancia intézményrendszerének javításával,
•    kockázati tőke finanszírozás nyújtásával.

A program forrásaihoz a vállalkozások pénzügyi közvetítőkön keresztül juthatnak hozzá. A pénzügyi eszközök keretében háromféle konstrukció került kidolgozásra: hitel, garancia, kockázati tőke típusú támogatások.

A mikro-, kis- és középvállalkozások számára jelenleg elérhető programjaink:

1.    Új Széchenyi Hitel Programok (ÚSZH)

A program keretében az MV – Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.-n mint forráskezelő szervezeten keresztül refinanszírozási hitelkeretet biztosítunk a szerződött pénzügyi közvetítők számára.
A hitelprogram keretében a közvetítők által a vállalkozásoknak kihelyezhető hitel összege akár 500 millió Ft is lehet, 10% önerő biztosítása mellett, maximum 6,5% ügyleti kamat mellett.
A program a konvergencia régiókban érhető el a vállalkozások számára.

2.    Új Széchenyi Viszontgarancia Program (ÚSZVG)

A pályázat célja a közvetítőként kiválasztásra kerülő garantőr intézmények hitelszerződésekhez (maximális hitelösszeg 500 millió Ft) kapcsolódó (max. 80%-os) kezességeinek viszontgarantálása (max. 100% mértékben). A garantőr szervezet kezességvállalásának éves díja maximum a kezességvállalás adott évi átlagos összegének 1,7%-a.
A program az egész ország területén elérhető a vállalkozások számára.

3.    Kockázati Tőkeprogramok

A korai életszakaszokban lévő kis- és középvállalatoknál jelentkezik a legintenzívebben a tőkehiány, hiszen ezek a vállalatok a legritkábban hitelképesek. A magán kockázati tőke ösztönzése céljából kockázati tőke típusú támogatás biztosítása szükséges.
Jelenleg 28 Jeremie alap működik, négy alap kifejezetten a korai (magvető és induló) életszakaszban lévő innovatív vállalkozásokat kívánja  tartós forráshoz juttatni. Az összes elnyert forrás a két operatív programban 90 Mrd Ft, amelyhez még az egyes befektetések esetén további 30%-nyi magánforrás bevonása szükséges – a programban rögzített feltételeknek megfelelően.
A program az egész ország területén elérhető a vállalkozások számára.
A pénzügyi eszközök segítségével létrejött egy olyan finanszírozási eszköz, amely hosszú távon, az új 2014-2020-as programozási időszakban is képes kezelni a piacon tapasztalható finanszírozási elégtelenségeket.

Ügyfélszolgálat elérhetősége

Központi Ügyfélszolgálat:
Széchenyi 2020 Ügyfélszolgálat
Telefonszám: +36 1 896 - 0000
http://palyazat.gov.hu/eugyfelszolgalat

Gazdaságfejlesztési Programok Ügyfélszolgálat:
Gazdaságfejlesztési programok telefonos ügyfélszolgálata:
Telefonszám: +36 1 896 - 6666
gazdasagfejlesztes@ngm.gov.hu
Cím:
1139 Budapest, Váci út 81-83., Center Point irodaház
Levelezési cím:
1539 Budapest, Postafiók 684.

Közreműködő szervezeti feladatokat ellátó szervezeti egység neve:
Gazdaságfejlesztési Programokért  Felelős Helyettes Államtitkárság
Forráskezelő Szervezet: MV – Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.