A 2021-2027 közötti időszakra szóló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP Plusz) célja a hazai gazdaság versenyképességének növelése a kkv-szektor ellenálló képességének erősítésével, a kutatásfejlesztési és innovációs ökoszisztéma fejlesztésével, a hazai munkavállalók alkalmazkodóképességének javításával valamint a minőségi munkaerő biztosításával. Mindemellett a források 65%-ának a négy legkevésbé fejlett régióba történő allokálásával a program kiemelt célja a területi kohézió támogatása is.  A GINOP Plusz folytatása és egyben – a tapasztalatokra, új kihívásokra reagálva - továbbfejlesztett változata a 2014-2020 közötti programozási időszak sikeres operatív programjának, amely segítette és jelentősen előre mozdította a magyar gazdaság fejlődését, és annak eredményeire építve támogatja továbbra is a magyar vállalkozásokat az új kihívásoknak való megfelelésben.

A célok elérése érdekében a GINOP Plusz 5 prioritást tartalmaz: 

  • Vállalkozásfejlesztés 

  • Kutatás, fejlesztés és innováció,

  • Fenntartható munkaerőpiac

  • Ifjúsági garancia

  • Felsőoktatás, szakképzés

A beavatkozások révén a vállalkozások technológiájukat, működésüket megújítva kedvezőbb pozíciót tudnak kialakítani a hazai és nemzetközi piacokon, valamint előreléphetnek a globális értékláncokban. Mindez hozzájárul a társadalom életszínvonalának növekedéséhez, a munkahelyek védelméhez, a foglalkoztatás bővüléséhez, Magyarország és az EU versenyképességéhez.

 

Dokumentumok
GINOP Plusz összefoglaló
Elfogadott GINOP Plusz

 

Archívum és kapcsolódó anyagok
GINOP Plusz – korábbi verziók
Társadalmi egyeztetés során beérkezett észrevételek
Korábbi verziókhoz érkezett vélemények
Társadalmi egyeztetés során beérkezett észrevételekre adott válaszok