A foglalkoztatást célzó, 2007-2012 között megvalósított programok értékelését a Nemzeti Fejlesztés Ügynökség megbízásából a HÉTFA Kutatóintézet végezte el 2012 decembere és 2013 márciusa között.  Az értékelésben az NFÜ megbízásából a Revita Alapítvány munkatársai is közreműködtek.  Az értékelés két fő modulból tevődött össze:

I. A foglalkoztathatóság javításának céljait közvetlenül szolgáló TÁMOP 1. prioritás és a TÁMOP 2. prioritás intézkedéseit – a programdokumentumok, EMIR-adatok, szakértői interjúk és konstrukció-szintű korábbi értékelések alapján – átfogóan értékelte.

II. Részletesen megvizsgálta a foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek és az általuk végrehajtott projektek jellemzőit, eredményességét.
Az értékelés online adatfelvétel segítségével a ma Magyarországon működő, foglalkoztatással összefüggő tevékenységet végző nonprofit szervezetek elérhető teljes körét igyekezett feltérképezni. Ezen kívül tematikus és területi fókuszú esettanulmányok is készültek, ezek teljes szövegei a zárójelentés II. kötetében találhatók.
Kiemelt értékelési kérdés volt még az, hogy a jelenlegi adatgyűjtési és informatikai rendszerek mennyire teszik lehetővé az indikátorok megbízható előállítását.