2017 szeptember 1. 14:00
Mint az ismeretes a Miniszterelnökség, mint Munkáltató és Ön, mint Értékelő között létrejött Állami projektértékelői keretszerződés - IV. A Felek jogai és kötelezettségei IV.4. pontja - értelmében, az állami projektértékelő vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett, amelynek kétévente köteles eleget tenni.

A fenti rendelkezések alapján kérjük, hogy amennyiben vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét az állami projektértékelői státuszával összefüggésben eddig nem teljesítette, azt mielőbb pótolni szíveskedjen, a honlapon található tájékoztató levélben foglaltaknak megfelelően.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy vagyonnyilatkozatát 2 (kettő) eredeti példányban, egy-egy sima  (fehér, címer és címzés nélküli) A/4-es NEM LEZÁRT borítékban szükséges személyesen benyújtania.

Tájékoztatom, hogy az 40/2016 (XII.30.) Mvm utasítás 3. § (5) bekezdés alapján – amennyiben más jogviszonyára tekintettel - már vagyonnyilatkozatot tett, az erről szóló igazolást leadhatja a kötelezettség teljesítésének érdekében. Felhívom a figyelmét, hogy az igazolás kizárólag abban az esetben fogadható el, ha az a más jogviszonya szerinti őrzésért felelős személy által kerül kiállításra.

                                                                                                          

Leadás helyszíne:

Miniszterelnökség, Projektértékelői Koordinációs Főosztálya

1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. V. emelet 526. szoba

Kérjük, a gyors és hatékony ügyintézés érdekében minden esetben telefonon egyeztessen időpontot kollégánkkal a +36 1 896 0600-as hívószámon.