2016 március 30. 14:00
Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2016. március 29-én hivatalosan megnyílt.

2016.06.18-közlemény    2016.10.05-közlemény   2016.12.12.-közlemény  2020.03.18-közlemény

 

INTERREG-IPA MAGYARORSZÁG-SZERBIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

A Magyarország és Szerbia közötti határon átnyúló együttműködés folytatásaként az Európai Unió kohéziós politikájának 2014-2020-as időszakában az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program újabb lehetőséget nyújt a határtérség fejlesztésére.

Az Európai Bizottság által elfogadott Együttműködési Program az alábbi támogatási területeket tartalmazza:

1. prioritási tengely: Határon átnyúló vízgazdálkodás és kockázat megelőzési rendszerek színvonalának javítása                                                 

Specifikus célkitűzés

Támogatható tevékenységek például

A víztestek vízminőségének és a természetvédelmi területek környezeti kockázatainak (pl. aszály, árvíz, jégeső) csökkentése és kedvezőtlen hatásaik megelőzése

 • Megbízható információ gyűjtése a felszín alatti vizek, folyóvizek, patakok, csatornák vízminőségének javítása érdekében, valamint megfelelő vízgazdálkodási rendszerek bevezetése
 • Vízgazdálkodási rendszerek kidolgozása víztestek minőségének javítása biztosítása, valamint az aszály-, árvíz-, belvízkockázatok csökkentése érdekében;
 • Rekonstrukciós tevékenységek a vonatkozó folyók és a kapcsolódó csatornák vízgazdálkodási rendszereiben
 • Beavatkozó intézkedések bevezetése a jégeső által okozott károk minimalizálása érdekében
 • Természetvédelemi együttműködés lehetőség szerint a vizes élőhelyek védelmét, kezelését illetően

 

2. prioritási tengely: A határon átmenő forgalom akadályozó tényezőinek csökkentése

Specifikus célkitűzés

Támogatható tevékenységek például

A határátkelők és a kapcsolódó közlekedési útvonalak kapacitásának növelése a közúti közlekedés és a fenntartható közlekedési formák fejlesztésével

 

 

 • Rendszeres konzultációk szervezése a határ menti közlekedésben érintett résztvevők bevonásával a közlekedésfejlesztési tervek harmonizációja érdekében
 • Határmenti vasúthálózat fejlesztése
 • Határátkelőhelyek és a határállomásokhoz vezető fontosabb közlekedési útvonalak fejlesztése
 • A közösségi- és szállítási közlekedési infrastruktúra-rendszerek fejlesztése az üzleti infrastruktúra javítása érdekében

 

3. prioritási tengely: Idegenforgalmi és kulturális örökségi együttműködés ösztönzése

Specifikus célkitűzés

Támogatható tevékenységek például

Közösen koordinált határon átnyúló turisztikai állomások létrehozása a kiegészítő helyi lehetőségekre alapozva a turisztikai potenciál fenntartató fejlődésének fejlesztése érdekében.

A kultúra, szabadidős tevékenységek, sport és természetvédelem területén folytatott együttműködés előmozdítása

 • Közös turisztikai és marketing stratégia és intézkedési terv kidolgozása és bevezetése a határmenti régióban, valamint marketingtevékenységek regionális szintű végrehajtása
 • Közös turisztikai termékek kidolgozása és fejlesztése
 • Az ágazati szereplők hálózatépítésének, kapacitásnövelésének kezdeményezése, valamint a turizmus különböző területein belüli vállalkozások ösztönzése
 • Együttműködési tevékenységek a kultúra, a szabadidő és sport, valamint a természetvédelem területén

 

4. prioritási tengely: KKV-k versenyképességének erősítése innováció vezérelt fejlesztéssel

Specifikus célkitűzés

Támogatható tevékenységek például

A KKV-k növekedési képességének és munkaerő fejlesztési potenciáljának erősítése új technológiák, folyamatok, termékek és szolgáltatások kifejlesztésének és adaptációjának elősegítésével

 

 • Innovációs infrastruktúrafejlesztés a KKV-kban
 • Új technológiák, folyamatok, termékek vagy szolgáltatások fejlesztésének és adaptációjának elősegítése
 • Innovációs közösségek felállítása és működtetése a gazdasági és szociális kihívásokkal küzdő területeken
 • A határon átnyúló mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozási folyamtok pozicionálása közös innovációs intézkedések bevezetésével
 • Tudásmegosztás és hálózatépítés ösztönzése és szakmai tapasztalatszerzés elősegítése a fiatal kutatók és vállalkozók számára

 

Felhívjuk a tisztelt érdeklődők figyelmét, hogy az egyes támogatási területekkel kapcsolatos részletes információkat (elvárt eredmények, támogatható tevékenységek indikatív listája, eredmény és output indikátorok, főbb célcsoportok, lehetséges kedvezményezettek stb.) az Együttműködési Program tartalmazza.

A programterület:

A támogatásra jogosult terület Magyarország dél-keleti, valamint Szerbia északi részén helyezkedik el. A Program terület Magyarországon Csongrád és Bács-Kiskun megyét, Szerbiában pedig az alábbi, Vajdaság Autonóm Tartományon belül található NUTS III szintű területeket foglalja magába: Észak- Bácska, Nyugat-Bácska, Dél- Bácska, Észak-Bánát, Közép- Bánát, Dél-Bánát és Szerémség.

Támogatási források a teljes programidőszakra:

A program Előcsatlakozási Támogatási Eszközből (IPA) származó támogatása 65,1 millió euró, amelyet a két ország nemzeti finanszírozási hozzájárulása egészít ki, így a program teljes költségvetése 76,6 millió euró.

Programszervek:

Irányító Hatóság: Miniszterelnökség, Nemzetközi Helyettes Államtitkárság, Budapest

Szerb Nemzeti Hatóság: Szerbiai Európai Integrációs Iroda, Belgrád

Közös Titkárság: Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft., Budapest, Szeged

Titkársági Antenna szervezet (JS Antenna), Szabadka

A pontos elérhetőségekről kérjük, a program weboldalán szíveskedjenek tájékozódni: http://www.interreg-ipa-husrb.com

Pályázás:

Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program első, Stratégiai Pályázati Felhívása 2016. március 29-én hivatalosan megnyílt (1., 2. és 3 prioritási tengely). A program első, stratégiai relevanciájú projektek támogatását célzó pályázati felhívása egykörös rendszerben került meghirdetésre, melynek benyújtási határideje 2016. augusztus 26-a. A Program hivatalos nyelve az angol, a felhívással kapcsolatos dokumentumok kizárólag angol nyelven elérhetőek.

A pályázati lehetőségekről és feltételekről kérjük, a program weboldalán szíveskedjenek tájékozódni: http://www.interreg-ipa-husrb.com