2009 június 16. 00:00
Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy megjelent a TÁMOP - 3.4.3-08/1, illetve TÁMOP-3.4.3-08/2 jelű, „Iskolai tehetséggondozás” című pályázat.

A lisszaboni stratégia egyik legfontosabb célkitűzése az oktatás
minőségének javítása. A cél elérése érdekében speciális figyelmet kell fordítani
az egyes területeken kiemelkedően tehetséges, valamint a lemaradó tanulók
képzésére, nevelésére egyaránt. A Magyar Géniusz Zászlóshajó Program részeként,
az országos tehetséggondozási hálózat kialakítását célzó programmal összhangban
most uniós pályázat jelent meg az iskolai tehetséggondozás feltételrendszerének
fejlesztésére, s azon belül is a pedagógusok szakmai-módszertani felkészítésére,
az iskolai tehetséggondozási programok ösztönzése, valamint a közoktatási
intézményekben személyre szabott tehetséggondozást végző pedagógusok és a
tehetséges fiatalok bekapcsolására az országos tehetségsegítő hálózatba.

A konstrukció keretében többek között a pedagógusok tehetséggondozással kapcsolatos továbbképzésére, az iskolai
mentorálás és az egyéni fejlesztési programok feltételrendszerének javítására,
tanulmányi versenyek, készség és képességfelmérést lehetővé tevő programok
megvalósítására, iskolai, iskolák közötti, valamint területi és térségi
tehetséggondozó programok kidolgozására és kísérleti jellegű megvalósítása lehet
európai uniós támogatást igényelni. A támogatható tevékenységek köre részletesen
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján található
meg.

Projektgazdaként e konstrukció keretében jelen pályázati kiírás
keretében többek között óvodák, általános iskolák, szakiskolák, gimnáziumok,
szakközépiskolák, alapfokú művészetoktatási intézmények, gyógypedagógiai illetve
konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények, diákotthon és kollégiumok,
valamint egyes többcélú intézmények, mint például általános művelődési központok
vagy egységes pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények nyújthatnak be
pályázatot. Fontos, hogy e kiírás keretében nem pályázhatnak a jogi
személyiséggel rendelkező for-profit gazdálkodó szervezet, illetve természetes
személy által fenntartott közoktatási intézmények! Konzorciumi partnerként részt
vehetnek a pályázaton többek között pedagógiai szakmai-szolgáltató intézmények, egyes közművelődési intézmények és
civil szervezetek is. A lehetséges pályázók köre részletesen a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség honlapján található
meg.

E konstrukció keretében az elnyerhető támogatás legkisebb összege
5 millió, maximális összege pedig 20 millió forint lehet.

A pályázatok beadására 2009. július 1. és 2009. október 5. között
van lehetőség.