2007 december 13. 00:00
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy az ESZA Kht. közreműködésével 2007. augusztus 21-én meghirdetett TÁMOP 2.1.5/07/1 A Munkahelyi képzések támogatása kis- és középvállalkozások számára címet viselő pályázati felhívásra beérkezett igények elérték a rendelkezésre álló források összegét, ezért a 16/2006 (XII. 28) MeHVM-PM együttes rendelet 5.§ (8) értelmében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a kiírást 2007. december 14-én (pénteken) további intézkedésig felfüggeszti.

Ennek értelmében a
legkésőbb a fenti napon 24:00 óráig lehet postára adni a
pályázatokat.

A támogatási keret a
felfüggesztés napjáig feladott és támogatható pályázatok között kerül
felosztásra a keret kimerüléséig. A támogatás odaítélése kizárólag a
szakmai-tartalmi értékelés során kialakult sorrend alapján történik, a postára
adás dátuma nem bírálati szempont. 

Amennyiben a
keretösszeget jelentős mértékben meghaladó támogatási igény érkezik be, az NFÜ
megvizsgálja a keret növelésének lehetőségét, amely nem érinti a
Közép-magyarországi régióra (KMR) meghatározott arányt.