2012 július 25. 00:00
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TÁMOP 6.1.2./11/1 jelű, „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok – lokális színterek” című pályázati felhívás „A” komponensére beérkezett pályázatok forrásigénye meghaladja a rendelkezésre álló keretet.

A
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a benyújtási lehetőséget a 4/2011 (I. 28.) Korm.
rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások felhasználásának rendjéről 21. § (10) alapján a „A” komponens vonatkozásában
2012. július 28-án felfüggeszti. A 2012. július 28-án éjfélig postára adott
pályázatok még elbírálásra kerülnek.