Az európai uniós támogatásokat különböző fejlesztési területeket magukba foglaló programok keretében kell a kedvezményezettekhez eljuttatni. Tartalmukat, intézményi és jogi kereteiket az európai uniós jogrend jelöli ki. A 2014-2020-as időszakban Magyarország 12 000 milliárd forint forrással gazdálkodhat, ez az összeg tíz, ún. operatív programon keresztül szolgál különböző fejlesztéseket. A pénzből utak épülnek, iskolák, kórházak újulnak meg, a települések szebbé, lakhatóbbá válnak, a magyar vállalkozások erősebbek lesznek.