Az európai uniós támogatásokat különböző fejlesztési területeket magukba foglaló programok keretében kell a kedvezményezettekhez eljuttatni. Tartalmukat, intézményi és jogi kereteiket az európai uniós jogrend jelöli ki. A 2014-2020-as időszakban Magyarország 12 000 milliárd forint forrással gazdálkodhat, ez az összeg tíz, ún. operatív programon keresztül szolgál különböző fejlesztéseket. A pénzből utak épülnek, iskolák, kórházak újulnak meg, a települések szebbé, lakhatóbbá válnak, a magyar vállalkozások erősebbek lesznek.

 • Széchenyi 2020

  A 2014-2020 közötti időszakban jelentős uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére. A korábbi hét éves periódushoz képest – melynek a legfőbb célja a leszakadt régiók felzárkóztatása volt – a most induló ciklusban az EU más célkitűzéseket vállalt. Ezeket 11 pontban foglalta össze. Az összes tagállamnak a 11 célhoz kell igazítania saját fejlesztési terveit, így mind a 28 ország egy irányba fejlődik majd tovább.

  Részletek
 • EGT ÉS NORVÉG ALAP

  Norvégia, Izland és Liechtenstein képviselői 2011. október 12-én Magyarországgal együtt aláírták a mintegy 40 milliárd forint felhasználását lehetővé tevő megállapodásokat. A pályázati kiírások megjelenése 2013. második félévére várható.

  Részletek
 • Új Széchenyi Terv

  Elérhetőek a kormány által elfogadott, európai uniós támogatások felhasználására irányuló 2011-13-as akciótervek. A véglegesítést 16 napos egyeztetési folyamat előzte meg, melynek során számos önkormányzat, érdekképviseleti- és szakmai szervezet tett konkrét módosító javaslatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) számára. A közel 600 vélemény közül az összes konstruktív javaslatot beépítették a dokumentumba.

  Részletek