A pénzügyi eszközök bevezetése minden EU tagállamban, így Magyarországon is, az 1303/2013. EU rendelet 37. cikk előírásai szerinti ex ante elemzés elvégzése után lehetséges. Az oldalon található ex ante elemzések célja, hogy kimutassák a piaci hiányosságokat, nem optimális beruházási helyzeteket, valamint az állami beruházási szükségletek becsült szintjét, nagyságrendjét, beleértve a támogatandó pénzügyieszköz-típusokat is.