Magyarország számos az Európai Unió által kezdeményezett és finanszírozott határon átnyúló, transznacionális vagy egyéb együttműködési programban vesz részt a 2007-2013-as időszakban.

Az Európai Területi Együttműködés (ETE) keretében az EU belső határai mentén – tehát a tagországok között – valósulnak meg kétoldalú fejlesztési programok. Az ETE Programok az INTERREG programokat váltják fel a 2007-2013-as időszakban. Fő céljuk a határok elválasztó jellegének csökkentése, a határon átnyúló infrastruktúrák és együttműködések fejlesztése, ill. a határ menti közösségek kapcsolatainak erősítése. Magyarország partnerei: Ausztria, Románia, Szlovákia és Szlovénia.

Egy következő csoportot képeznek azon az EU külső határai mentén található országok, amelyek csatlakozási tárgyalásokat folytatnak Brüsszellel (pl.: Horvátország), ill. amelyek taggá válásával középtávon számolni lehet (pl.: Szerbia). A kapcsolatok szorosabbra fűzését ezen országok esetében az ún. Előcsatlakozási Támogatási Eszközből (IPA – Instrument for Pre-Accession Assistence) támogatja az Unió.

A területi együttműködések harmadik csoportja azon országok felé irányul, amelyek várhatóan tartósan az EU-n kívül maradnak (pl.: Ukrajna). Elkerülendő, hogy az új külső határok mély politikai-gazdasági választóvonalként húzódjanak végig a kontinensen, az EU az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszközből (ENPI – European Neighbourhood and Partnership Instrument) támogat a külső határokon átnyúló együttműködési programokat.

További általános információ az ETE-ről.

Magyarország a következő határon átnyúló programokban vesz részt:
 

Ezeken kívül Magyarország részt vesz az alábbi hét ETE célkitűzésbe tartozó programban:
 

Az ESPON és az URBACT programokról az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium honlapján tájékozódhatnak.