ESZA monitoring és értékelési útmutatók

A szűkülő költségvetési források és az EU támogatásokra irányuló intenzívebb közfigyelem miatt egyre fontosabb az Európai Szociális Alap (ESZA) által támogatott kezdeményezések teljesítményének, hatásainak és hozzáadott értékének igazolása. Biztosítani kell, hogy megalapozott, megbízható, összesíthető adatok álljanak rendelkezésre, és az értékelési tevékenységek a támogatások eredményességének és hatásának megállapítására koncentrálhassanak.

Ezt a tevékenységet segíti az alábbi három útmutató:

A „Monitoring és értékelés az európai kohéziós politikában – Európai Szociális Alap” című dokumentum iránymutatást ad a monitoring és értékelési tevékenységekre vonatkozó szabályok alkalmazásáról. (Készült az Európai Bizottság megbízásából.) 

Ennek különálló melléklete, a  „Gyakorlati útmutató adatgyűjtéshez és validáláshoz” konkrét példákkal segíti a output és eredmény indikátorokra vonatkozó meghatározások és jelentéstételi követelmények értelmezését.

A hosszabb távú eredményindikátorok előállításához ad támogatást a Revita Alapítvány által készített „Az ESZA-ból finanszírozott beavatkozások eredmény-indikátorainak előállítása, az ehhez kapcsolódó mintavételi eljárás kidolgozása” című dokumentum.(Készült a Miniszterelnökség megbízásából.