Az Új Magyarország Fejlesztési Terv végrehajtását felügyelő eseti bizottság

A bizottság feladata a fejlesztéspolitikai források felhasználása feletti országgyűlési ellenőrzés biztosítása, segítése és támogatása. E feladatkörében eljárva ellenőrzi annak folyamatát, hogy a fejlesztési források felhasználása hatékonyan, átláthatóan és fenntartható módon történjen meg. Ennek érdekében együttműködik a fejlesztési források felhasználása fölött jogkörrel rendelkező intézményekkel. Figyelemmel kíséri a tervezési folyamat előrehaladását, ellenőrzi a végrehajtás átláthatóságát és a forrásfelhasználás hatékonyságát. Utólagos ellenőrzést végez az alapvető fejlesztési célokhoz való hozzájárulás és a projektek fenntarthatósága témakörében.