A Végrehajtás Operatív Program Monitoring Bizottsága által elfogadott 2010-2012 időszakra vonatkozó értékelési terv az értékelési rendszer szerves része, mely az értékelések előre tervezésén keresztül platformot biztosít a releváns értékelési témák kiválasztásához.

A 3 évre vonatkozó értékelési terv az Irányító Hatóságokkal történő konzultáció eredményeképpen keletkezik és évente felülvizsgálatra kerül.