A kormányzati politikák értékelései az alábbi kérdésekre keresik a választ:

1) Szükségesség

Az állami politikák értékelésének alapvető szempontja, hogy az adott
politika által megcélzott folyamatban miért van szükség az állami
beavatkozásra. A beavatkozás milyen társadalmi, gazdasági vagy
politikai cél eléréséért indokolt, illetve a piaci folyamatok milyen
hiányossága indokolja a beavatkozást.

2) Megfelelőség (relevance)

 • A vizsgált kormányzati beavatkozás a definiált problémára
  irányul és hozzájárul-e azon cél eléréséhez, amely szükségessé tette a
  beavatkozást?
 • A kormányzati cél elérésére legalkalmasabb
  eszköz történt-e kiválasztásra? Melyek a választott eszköz előnyei,
  hátrányai, korlátai, más területeken jelentkező hatásai?
 • A kulcstényezők megváltozására mennyire érzékeny a választott beavatkozás?

 

3) Eredményesség (effectiveness)

 • Eléri-e a kormányzati program a célját?
 • A vizsgálat során mért eredményeink megfelelnek-e céljainknak?
 • Hogyan viselkedtek az érintettek a beavatkozás hatására, a feltételezett (elvárható) viselkedéssel reagáltak-e?
 • Hogyan reagáltak a donor és a kedvezményezett a nem várt külső hatásokra?
 • Mely kulcstényezőkre a legérzékenyebben a szakpolitika eredményessége?

4) Hatékonyság (efficiency)

 • A kormányzati beavatkozás hasznai összhangban állnak-e költségeivel?
 • Hogyan alakul felhasznált források, a tevékenységek és az elért eredmények egymáshoz való viszonya?
 • Milyen a partnerek közti együttműködés hatékonysága?
 • Mely kulcstényezők hatnak legérzékenyebben a hatékonyság biztosítására?

5) Hatás (impact)

 • Melyek a kormányzati program társadalmi-gazdasági hatása?
 • Milyenek és mekkorák a nem várt hatások?
 • Vannak-e
  az állami politikának olyan mellékhatásai más területekre, szektorokra
  vagy társadalmi csoportokra, amelyek nem kívánatosak, esetleg további
  állami beavatkozást, a vesztesek kompenzálását teszik szükségessé?


6) Fenntarthatóság (sustainability)

 • A kedvezményezettek milyen mértékben használták a megvalósulás eredményeit, és ez hozzájárult-e valamilyen szemléletváltozáshoz?
 • A beavatkozás eredménye fennmarad-e a támogatás megszűnte után is?
 • A beavatkozás megvalósítása során esetlegesen felállított intézmény(rendszer) tovább működik-e?
 • A donor és a kedvezményezett – a beavatkozáshoz kapcsolódó – távlati céljai hosszú távon összeegyeztethetők-e?
 • Mely kulcstényezők hatnak legérzékenyebben a fenntarthatóság biztosítására?