2022 november 15. 12:30
Az európai uniós kohéziós politika keretében a 2014-2020 időszakban megvalósuló Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program határon átnyúló együttműködési projektek támogatásán keresztül járul hozzá a magyar-horvát határtérség közös fejlődéséhez. A program Európai Regionális Fejlesztési Alapból származó támogatási kerete 60,8 millió euró, amelyet a két ország nemzeti társfinanszírozással egészít ki. Az együttműködési programban résztvevő országok jogosult területei az alábbiak:

 

Magyarország

 • Zala megye

 • Baranya megye

 • Somogy megye

 

Horvátország

 • Varaždinska (Varasd) megye

 • Koprivničko-križevačka (Kapronca-Kőrös) megye

 • Međimurska (Muraköz) megye

 • Bjelovarsko-bilogorska (Belovár-Bilogora) megye

 • Virovitičko-podravska (Verőce-Drávamente) megye

 • Požeško-slavonska (Pozsega-Szlavónia) megye

 • Osječko-baranjska (Eszék-Baranya) megye

 • Vukovarsko-srijemska (Vukovár-Szerémség) megye

 

Az Európai Bizottság által 2015. szeptember 7-én elfogadott Együttműködési Program az alábbi támogatási területeket tartalmazza:

 

1. prioritási tengely: A KKV-k versenyképességének javítása

 

 • A korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtésének és bővítésének támogatása.

 

2. prioritási tengely: A természeti és kulturális erőforrások fenntartható hasznosítása

 

 • A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése.

 • A biológiai sokféleség és a talaj megóvása, helyreállítása valamint az ökoszisztéma-szolgáltatások elősegítése, többek között a NATURA 2000 és a zöld infrastruktúrák révén.

 

3. prioritási tengely: Együttműködés: Intézményi kapacitások bővítése és hatékony közigazgatás

 

 • A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának és a közigazgatás hatékonyságának javítása a jogi és közigazgatási együttműködés, valamint az állampolgárok és az intézmények közötti együttműködés támogatása révén.

 

4. prioritási tengely: Oktatás: az oktatásba a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében

 

 • Az oktatásba, a képzésbe és a szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében a közös oktatási, szakképzési és képzési rendszerek kidolgozása és megvalósítása.

 

Programszervek

 • Irányító Hatóság: Külgazdasági és Külügyminisztérium, Regionális és Határ Menti Gazdaságfejlesztésért Felelős Helyettes Államtitkárság, Budapest;

 • Magyar Nemzeti Hatóság: Külgazdasági és Külügyminisztérium, Regionális és Határ Menti Gazdaságfejlesztésért Felelős Helyettes Államtitkárság, Budapest;

 • Horvát Nemzeti Hatóság: Területfejlesztésért és EU Támogatásokért Felelős Minisztérium, Zágráb;

 • Közös Titkárság: Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft., Budapest

 

A programról bővebben az alábbi weboldalán tájékozódhat: http://www.huhr-cbc.com/