2023 február 8. 09:00
A „Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) keretében konzorciumi formában megvalósuló projektek kezeléséhez” című dokumentum célja a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapok által finanszírozott TOP Plusz keretében konzorciumi formában megvalósítandó projektekkel kapcsolatos speciális kérdések összefoglalása.

Az Útmutató a releváns jogszabályi rendelkezések, a 2021-27-es programozási időszakra vonatkozó Elszámolási Útmutató, valamint a „KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentum sablon tartalmát figyelembe véve, azokkal összhangban tartalmazza a TOP Plusz keretében alkalmazandó előírásokat.