A különböző típusú támogatások különbözőképpen fejtik ki hatásukat a gazdasági-társadalmi-környezeti folyamatokra. Az alábbiakban az egyes támogatási típusok elméleti hatásmechanizmusairól olvashat.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Stratégiai és Értékelési Főosztálya külső szakértők közreműködésével elkészíttette az Új Magyarország Fejlesztési Terv egyes beavatkozási típusainak elméleti hatásmechanizmusait. Az alant olvasható tanulmányok első lépéseknek tekinthetők egy eddig hazánkban kevéssé feltárt területen, a hazai fejlesztéspolitika hatásairól.