2017 július 20. 15:45
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet értelmében a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási előleg abban az esetben folyósítható, ha a kedvezményezett benyújtotta az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet.

A Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett pályázati felhívások kapcsán előlegigényléshez benyújtandó likviditási terv sablon és annak kitöltési útmutatója a www.palyazat.gov.hu oldalon, a Vidékfejlesztési Program dokumentumai között érhető el. A likviditási tervet konzorciumok esetében projektszinten és konzorciumi tagonként is szükséges benyújtani.

Kapcsolódó pályázatok