2010 június 18. 00:00
Tisztelt Pályázók illetve Kedvezményezettek!

Felhívjuk
a figyelmet arra, hogy az ÉMOP pályázatainak vonatkozásában a
kedvezményezettekre vonatkozó eljárási határidők az árvíz kapcsán
bekövetkezett vis maior helyzet
miatt maximum 30 nappal történő hosszabbítására van lehetőség,
amennyiben nem tudták határidőre teljesíteni az adott Közreműködő Szervezet által
előírtakat.