EGT és Norvég alap Norvégia, Izland és Liechtenstein képviselői 2011. október 12-én Magyarországgal együtt aláírták a mintegy 40 milliárd forint felhasználását lehetővé tevő megállapodásokat. A pályázati kiírások megjelenése 2013. második félévére várható.

Magyarország több mint 150 millió eurós, vagyis mintegy 40 milliárd forintos EGT és Norvég Alapból való részesedésével a harmadik legnagyobb kedvezményezett a 15 támogatásra jogosult EU-tagállam között. A 2016-ig felhasználható forrásokat a három donor ország, Norvégia, Izland és Liechtenstein a szolidaritás jegyében bocsátja Magyarország rendelkezésére. A források mintegy 97%-át Norvégia biztosítja.

Az Alapok átfogó célja a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, illetve a kétoldalú kapcsolatok erősítése. A 12 támogatásban részesülő program közül a legjelentősebb forrás a környezetvédelem, a kutatás-fejlesztés és a civil szervezetek kapacitásfejlesztése területén áll majd rendelkezésre. Több program kifejezett átfogó célkitűzése továbbá a leghátrányosabb helyzetű társadalmi csoportok, ezen belül a roma népesség életkörülményeinek javítása.

Az EGT és Norvég Alap programterületeiről, a pályázati lehetőségekről, a pályázás menetéről teljes körű információ az Alapok hivatalos honlapján, a www.egtalap.hu, illetve a www.norvegalap.hu weboldalon található. A pályázói felület is itt érhető el a következő címen: http://www.norvegalap.hu/palyazoi-felulet.

Az Alapok felhasználása során az átláthatóság, a feddhetetlenség és a jó kormányzás elvének biztosítása érdekében lehetőséget biztosítunk arra, hogy az Alapokkal kapcsolatos észrevételeit és panaszait bejelentse egy kifejezetten erre a célra létrehozott visszaélés bejelentő rendszeren keresztül. A visszaélés bejelentő rendszer és leírása az alábbi címen érhető el: http://www.norvegalap.hu/visszaeles-bejelentese

Az Alapokkal kapcsolatos általános információért küldje el kérdését a következő email címre: info@norvegalap.hu

A különböző programterületekkel kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel forduljon az adott programterületet koordináló Program Operátorokhoz, akiknek elérhetőségeit megtalálja a következő címen: http://www.norvegalap.hu/kapcsolat.