Az Európai Határokon Átnyúló Együttműködési Csoportosulásáról szóló 2004 júliusában elfogadott és kihirdetett rendelet-tervezetében az Európai Bizottság javaslatot tett egy a határon átnyúló (határmenti, transznacionális és interregionális) együttműködések kivitelezési feltételeit segítő jogi személyiséggel rendelkező eszköz (Európai Határokon Átnyúló Együttműködési Csoportosulás, EGCC) létrehozását szabályozó rendelet megalkotására.

A rendelet megalkotásának célja, hogy olyan a határon átnyúló jogi személyiséggel felruházott eszköz létrehozását tegyék lehetővé a Közösség területén, amely jogi személyiségéből adódóan az együttműködések menedzsment, illetőleg lebonyolítási feladatait könnyítené meg.