A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. február 18-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Felhívással kapcsolatos észrevétel - A jelentkezés feltételei
A vélemények rögzítésére 2017-02-18 23:45 -ig volt lehetőség.

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Nagy András | 2017-02-16 09:30:12

Tisztelt Cím!

Az "EFOP-1.11.1-17 Kísérleti programok a szociális gazdaság erősítése és a leghátrányosabb helyzetű csoportok elhelyezkedése érdekében non-profit szervezetek és vállalkozások együttműködése révén" társadalmi egyeztetése kapcsán az alábbi észrevételt teszem: A pályázók köre nem áll összhangban az EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP) Európai Bizottság által elfogadott dokumentumának 1.11 Hátrányenyhítés a társadalmi integrációt szolgáló társadalmi gazdaság eszközeivel intézkedés alatt megjelölt lehetséges kedvezményezetti körével, mely az alábbi:

települési önkormányzatok és társulásaik, önkormányzati szövetségek, nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik, önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati intézmények, költségvetési szervek, szociális szövetkezetek, gazdasági szervezetek, egyházi jogi személyek, civil szervezetek.

Mindezek alapján szükséges a felhívás összhangba hozása az Operatív Programmal és a szociális szövetkezetek megjelenítése a pályázók körében.

Köszönettel: Nagy András

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Frank Sándor | 2017-02-14 07:47:17

Egyetértve az előttem szólóval a Főpályázó és a Kötelező konzorciumi partner közé is erősen indokoltnak tartom a szociális szövetkezetek beemelését. Nincs (még) érdekeltségem ilyen szervezetben, de - egyéb keretek között - évek óta végzett szociális célú társadalmi vállalkozásunkat (fő profil a szociális gazdaság erősítése és a leghátrányosabb helyzetű csoportok elhelyezkedése) szeretnénk ebbe a jogi formába áthelyezni és kibontakoztatni, mivel ezt látjuk a legalkalmasabbnak. Most meglepődve látom, hogy egy ilyen témájú pályázati felhívásban ez a forma nem is szerepel. Hát nem ez lenne az, ami a leginkább a felhívásban jelölt célokat szolgálná? Foglalkoztatási szövetkezet már nem alapítható, de szociális szövetkezetként ezek a funkciók simán megvalósíthatók. De minimum a kötelező konzorciumi partner jogi formában... Köszönöm figyelmüket!  

Felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Nagy Dávid | 2017-02-09 09:41:56

Kérem tegyék lehetővé, hogy a szociális szövetkezetek is szerepeljenek a pályázók körében. Mi indokolja, hogy ez a társadalmi vállalkozási forma ne kapjon lehetőséget a konzorciumokban?

Tisztelettel,Nagy Dávid