A 2014-2020-as támogatási időszak egyik legfontosabb eredménye, hogy a támogató és a támogatást igénylő közötti papíralapú, esetleg postai kommunikáció megszűnt, és ezt - valamennyi eljárásrendi szakaszban, a teljes pályázati folyamatot lefedően – az egyablakos, digitális ügymenet váltotta fel.

Az egyes támogatási kérelmekhez szükséges, személyre szabott lehetőségek megismeréséhez, a kérelmek elkészítéséhez, benyújtásához és menedzseléséhez egységes elektronikus felületet alakítottunk ki, amely az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszer (EPTK) nevet viseli. Az itt zajló valamennyi ügyintézés során automatikus adatellenőrzésekkel nyújtunk segítséget a támogatást igénylőknek abban, hogy a szükséges dokumentumokat minden esetben formailag és tartalmilag kifogástalanul nyújthassa be.