2018 június 26.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy megjelent a GINOP 8. prioritáson belül a 2-es tematikus célhoz (TC2 - IKT fejlesztések) kapcsolódó Digitális Jólét Program (DJP) pénzügyi program felállítását megalapozó ex-ante vizsgálat a Széchenyi2020 honlapon.

Az elemzés célja, hogy meghatározza a Digitális Jólét Programot támogató komplex pénzügyi eszközprogram helyét a hazai finanszírozási rendszerben és javaslatokat tegyen a Digitális Jólét Program céljainak megvalósítását támogató befektetési stratégiára.

 

Ex ante elemzések