A versenyképesség növelésének egyik horizontális dimenziója egy olyan működési környezet megteremtése, amelynek kialakítása követi a kor, a technológia és a gazdasági-társadalmi igények fejlődését. Azok az országok és társadalmak képesek lépést tartani a világ fejlődésével, amelyek az élet minden területén tudatosan alkalmazzák a digitális technológiákat és folyamatosan megújítják azokat. A digitális átmenet integrált megközelítést megkívánó domináns célrendszerré vált, amelynek választ kell tudnia adni a jelenlegi és az újonnan felmerülő globális, technológiai, biztonsági és fenntarthatósági kihívásokra. A gazdaság és társadalmi versenyképesség megtartása és növelése érdekében Magyarország a 2021-2027 közötti időszakban egy külön – horizontális - operatív program, a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz) keretében tervezi végrehajtani ezeket a fejlesztéseket.

A DIMOP Plusz egységes szemléletmód mellett kívánja összehangolni az ágazati szakpolitikai beruházásokat és az innovatív technológiák alkalmazását, hogy egységes szolgáltatási rétegeken keresztül, adatintenzív megközelítésben járuljon hozzá az egyes szakpolitikai feladatok digitalizációs beruházásaihoz és ilyen módon átfogó megoldásokat támogasson, amelyek egy-egy ágazati célkitűzés megvalósulása mellett egységesen támogatják a digitális transzformáció folyamatát.

A DIMOP Plusz négy prioritási tengelyből áll:

Prioritási tengely Finanszírozó Alap Régiókategória
1. Inteligensebb Magyarország ERFA  fejlettebb, kevésbé fejlett
2. Hi-tech és zöld átállás ERFA fejlettebb, kevésbé fejlett
3. Magyarország csatlakoztatva ERFA fejlettebb, kevésbé fejlett
4. Digitális állampolgárság ESZA+ fejlettebb, kevésbé fejlett

 

 

 

 

 

 

 

Digitális Megújulás Operatív Program Plusz
Vélemények rögzítése

 

Társadalmi egyeztetés során beérkezett észrevételek
46. - 50. heti válasz
3. heti válasz
4. heti válasz
20. heti válasz

 

Korábbi verzió
  Vélemények