2009 december 28. 00:00
Megjelent a TÁMOP - 3.2.1.B-09/1, illetve a TÁMOP 3.2.1.B-09/2 jelű, „Új tanulási formák és rendszerek – Digitális Középiskola program támogatására” című pályázat.

A korábban már kipróbált Digitális Középiskola program tapasztalatait felhasználva, a TÁMOP-3.2.1/1/A kiemelt projekthez kapcsolódva jelent meg mintegy 500 millió forintos keretösszegű európai uniós pályázat a „Digitális Középiskola – az interneten szervezett iskola” új tanulási út széles körű elterjesztésére és alkalmazására. A program célja, hogy az infokommunikációs eszközök alkalmazásával csökkentse a tanulási kudarcokat, a tanulók lemorzsolódását, és képessé tegye az egyes intézményeket (és pedagógusaikat) arra, hogy a tanulás világától már eltávolodott tanulókat újból sikeresen be tudják vonni az oktatásba.

A konstrukció keretében, a Digitális középiskola program új tanulási formáinak bevezetéséhez kapcsolódóan többek között az intézményi alapdokumentációk átdolgozására, tanulók toborzására, továbbképzésen való részvételre, intézményenként legalább három szolgáltatási pont kialakítására. az intézmény saját oktatási portáljának kialakítására, a Digitális Középiskolában nyújtott oktatási szolgáltatások tekintetében az oktatási együttműködésbe való bekapcsolódásra igényelhető európai uniós támogatás. A támogatható tevékenységek köre részletesen a palyazat.gov.hu honlapon megtalálható.

A konstrukció keretében gimnáziumok, szakközépiskolák, valamint olyan többcélú intézmények pályázhatnak, amelyek gimnáziumi vagy szakközépiskolai intézményegységet működtetnek.

A konstrukció keretében elnyerhető, vissza nem térítendő támogatás összege 12 millió és 18 millió forint között lehet. A támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének a 100 százaléka.

A
pályázatokat 2010. január 11. és 2010. február 26. között lehet benyújtani.