A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából az AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt. által vezetett EXISTIMO Konzorcium végezte el az ÚMFT közreműködő szervezetei finanszírozási rendszerének értékelését, a finanszírozási rendszer felülvizsgálatát.

Az értékelés célja az volt, hogy a közreműködő szervezetek teljesítmény alapú finanszírozási rendszerével kapcsolatos eddigi tapasztalatokat feltárja, és adatelemzéssel alátámasztott javaslatokat fogalmazzon meg arra vonatkozóan, hogy a finanszírozási rendszer hogyan ösztönözhetné jobban a közreműködő szervezetek gyorsabb feladatellátását.