2009 február 27. 00:00
Az elmúlt években egyre többen vállalkoznak önkéntes munkára Magyarországon. Ők a civil társadalom munkavállalói, akik segítségükért nem kérnek ellenszolgáltatást.

Az elmúlt években egyre többen vállalkoznak önkéntes munkára Magyarországon. Ők a civil társadalom munkavállalói, akik segítségükért nem kérnek ellenszolgáltatást.

Az önkéntesség a társadalmi tőke fontos építő ereje. A szervezetek többsége ugyanakkor nem talál önkénteseket, vagy nem is ismeri az önzetlen segítők tevékenységét. Rengeteg olyan állampolgár is van, akinek volna ereje és szabadideje is a közjó érdekében tevékenykedni, de nem tudja, hol jelentkezhet. Az alábbi pályázat az ő egymásra találásukat segíti.

Uniós forrás segítségével egy olyan szolgáltató-fejlesztő szervezeti kör kialakítása a cél, amely segít egymásra találnia az önkéntes munkát vállalóknak és a szolgáltatásra igényt tartó szervezeteknek, magánszemélyeknek. A projekteknek köszönhetően nő az állampolgárok önkéntességre való hajlandósága, de egyre több szervezet is alkalmassá válik majd az önkéntesek fogadására. Az önkéntesek bevonásán keresztül nem csak a civil szervezetek, de az állami és önkormányzati intézmények kapacitása is növelhető, így javítható a szolgáltatások minősége.

Támogatás kapható egy országos központ létrehozására, ahol az önkéntesség érdekében összehangolt szakmai, kommunikációs és ügyviteli munkát végeznek. Cél az önkéntességgel kapcsolatos hazai módszertan, elektronikus nyilvántartási rendszer megalkotása, az ehhez kötődő menedzsment és adminisztrációs tevékenység. (A komponens), valamint önkéntes tevékenységet segítő megyei, koordináló centrumok létrehozására, működtetésére, szakmai programok megvalósítására is elnyerhető támogatás. (B komponens)

Pályázhatnak civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, Kht-k, non-profit gazdasági társaságok, szociális szövetkezetek, vagy ezen szervezetek alkotta konzorciumok.  

A pályázat keretében elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege az A komponens esetében 50-60 millió Ft, a B komponens esetében 22-27 millió Ft között mozoghat. 

A pályázatokat mindkét komponens esetében: 2009. március 9-től 2009. május 8-ig várjuk.