Az európai uniós támogatások hazai végrehajtásában kulcselemnek bizonyult a központi, közösségi szintű szabályozáson túlmenő, nemzeti szintű szabályok rendszere és tartalma.

A jelenlegi pályázati rendszert és a projekteket közvetlenül érintő eljárások és előírások túlnyomó többsége tagállami szinten került rögzítésre, így a programok végrehajtóinak tapasztalatai és pályázói visszajelzések nyomán alakításuk is viszonylag rugalmasan és gyorsan történhet. Jelen papír célja, hogy a Magyarország 2004-es uniós csatlakozása óta eltelt időszak Strukturális és Kohéziós Alapok forrásainak felhasználására vonatkozó szabályrendszer alakulását tekintse át, bemutatva a szabályozás szintjeit, formáit és főbb tématerületeit. Az első, vonatkozó jogszabályok elfogadása óta eltelt mintegy nyolc év fontos tapasztalatokkal szolgált, amelyek felhasználhatóak lehetnek a jelenlegi programozási időszak szabályozási környezetének finomhangolásához, illetve az előttünk álló 2014-2020-as tervezési időszak tagállami szintű rendszerének kialakításához is.