2012 június 14. 00:00
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2011.12.09-én kezdeményezte az Európai Bizottság felé az Államreform Operatív Program módosítását, melyet a Bizottság 2012. június 1-én, 2012. január 01-ei hatállyal elfogadott a C(2012)3652 számú határozatával.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy az allokációs kulcs az elfogadott dokumentum alapján az alábbiak szerint módosul:

- Azon országos kihatású projektek esetében, melyek támogatási döntése 2011.12.31-ig megszületett, a 3. prioritási tengelyen - a Közép-magyarországi régióban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban állók országon belüli arányában - az adott intézkedés költségének a 42%-a jelenik meg, míg a fennmaradó hányad (58%) a tartalmilag érintett 1. vagy 2. prioritási tengelyt terheli és az elszámolásnál is ezt a megosztást kell feltüntetni.
- Azon országos kihatású projektek esetében, melyek támogatási döntése 2012.01.01-ét követően születik meg, a 3. prioritási tengelyen - a Közép-magyarországi régió lakosságának egész százalékra kerekített országon belüli aránya alapján - az adott intézkedés költségének 30%-a jelenik meg, míg a fennmaradó hányad (70%) a tartalmilag érintett 1. vagy 2. prioritási tengelyt terheli és az elszámolásnál is ezt a megosztást kell feltüntetni.

Ezen közlemény egyúttal módosítja azon felhívások és útmutatók allokációs kulcsra vonatkozó részét, melyek 2011.12.31-ig meghirdetésre kerültek, azonban a támogatási döntés 2012.01.01-ét követően született/születik meg.

Kérjük, hogy az elszámolások során a fentieket figyelembe venni szíveskedjenek!