A 2014-2020-as programozási időszakban az Európai Bizottság kiemelt szerepet szán az egyszerűsített elszámolási módoknak, mely elszámolási eszközök alkalmazásával jelentősen csökkenthetők a program-végrehajtási intézményrendszer adminisztrációs terhei. A 1304/2013-as ESZA rendelet 14. cikkének 4. pontja kötelezővé teszi az egyszerűsített elszámolási módok alkalmazását azon Európai Szociális Alapból finanszírozott projektek esetében, ahol a közösségi hozzájárulás mértéke nem haladja meg az 50.000 €-t (megközelítőleg 15 millió Ft). A lehetséges elszámolási módok: az egységköltség alapú elszámolás, az átalány és a lump sum.

A Miniszterelnökség Értékelési és Elemzési Osztályának megbízásából a Budapest Szakpolitika Elemző Intézet készítette el az „Egységköltség-számítási módszertan kialakítása és alkalmazási lehetőségei” című tanulmányt 2014 májusában. Az anyag részletesen bemutatja az egységköltség-számítás alkalmazási lehetőségét, a támogatott képzések jellegzetességeit, a képzési támogatás rendszerét és a képzések költségeinek teljes körét. Mindezek alapján javaslatot tesz az egységköltség-számítási módszertan kialakítására és a módszertan végrehajtásának intézményi feltételeire is.