2016 április 8. 14:30
A március 30-án megjelent közlemény kiegészítése a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című (VP-4-11.1.-11.2.-15 kódszámú) felhívás dokumentációjával kapcsolatban az alábbiakban olvasható.

A módosítás jelentősebb pontjai a következők:

1. a pályázati felhívás 3.1. pontja pontosításra került;

2. a pályázati felhívás 3.2. pontja I. Jogosultsági kritériumok részének (1) alpontjában történő pontosítás:

„(1) A támogatással érintett tábla minimális mérete 0,25 ha nagyságú”;

3. a pályázati felhívás 3.2. pontja IV. Követelmények részének (7) alpontja pontosításra került;

4. a pályázati felhívás 3.2. pontja VIII. Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok részébe új pontként került megfogalmazásra:

„(23) A támogatást igénylő elhalálozása esetén az örökös részére adható ki támogatói okirat, ha erre vonatkozó kérelmét benyújtotta az MVH-hoz, és maradéktalanul megfelel a felhívásban meghatározott jogosultsági és a kötelezettségátadásra vonatkozó feltételeknek”;

5. a pályázati felhívás 3.2. pontja IX. Ellenőrzés részébe a bérlegeltetés pontosításra került;

6. a pályázati felhívás 3.2. pontja X. Vis maior részében pontosításra került a vis maior előírás;

7. a pályázati felhívás 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja és a 6. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája részében törlésre került:

„(12) A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékletet szükséges csatolni: a hazai akkreditációval rendelkező ökológiai tanúsító szervezettel kötött szerződést”;

8. a pályázati felhívás 5. 1. pontja I. Kifizetési kérelem benyújtása részének (3) alpontja pontosításra került és új pontként került megfogalmazásra a bérlegeltetésre vonatkozó szabály;

9. a pályázati felhívás „7. számú melléklet: Szankciós táblázat: Általános kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei 1. pontja és 11. pontja” pontosításra került;

10. a pályázati felhívás „8. számú melléklete: Fogalomjegyzék: 1. pontja” pontosításra került és a hagyományos gyümölcsös és a homogén ültetvény új fogalmakként kerültek megfogalmazásra;

11. a pályázati felhívás „9. számú melléklete: Jogszabályok gyűjteménye” kiegészítésre került;

12. a pályázati felhívás „11. számú melléklete: Ültetvény növényfaj lista” bővült a berkenyével, fekete berkenyével, áfonyával, fehér eperfával, fekete eperfával és hagyományos gyümölcsössel.