2018 október 15. 14:00
Az Irányító Hatóság ezúton hívja fel a Támogatást igénylők, illetve a Kedvezményezettek figyelmét a Felhívás 4.3 pontjában foglalt következő szabályokra:

„Kifizetési kérelmet az nyújthat be, aki támogatói okirattal rendelkezik vagy támogatási kérelmet nyújtott be, de jogerős támogatási döntéssel még nem rendelkezik.

Az első kifizetési kérelmet a támogatási kérelem benyújtásával azonos év december 31. napjáig, a további kifizetési kérelmeket az adott támogatási év december 31. napjáig lehet benyújtani a Magyar Államkincstár elektronikus felületén.”

Fentiek értelmében az a termelői csoport, amely a támogatási kérelmét 2017-ben nyújtotta be, de ugyanezen évben kifizetési kérelmet nem nyújtott be, 2018. december 31. napjáig a 2017. évi, elismerés utáni éves értékesített termelése (termelési értéke) alapján tudja a második kifizetési kérelmét benyújtani.

A 2018-ban támogatási kérelmet benyújtó, támogatói okirattal még nem rendelkező termelői csoportok az első kifizetési kérelmüket 2018. december 31. napjáig tudják benyújtani.

Az Irányító Hatóság hangsúlyosan felhívja a támogatást igénylők figyelmét arra, hogy az 1305/2013/EU rendelet 27. cikk (3) bekezdése értelmében a támogatás éves részletekben fizethető ki attól az időponttól számított legfeljebb öt éven keresztül, amikor a termelői csoportot elismerték.

Az Irányító Hatóság felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy a támogatás éves részletekben kerül kifizetésre, úgy, hogy a részletek intenzitása folyamatosan csökken. Az elismerést követő 1. és 2. évben a támogatás mértéke az éves értékesített termelés 10 %-a, amely mérték minden további évben 1%-kal csökken. Ennek megfelelően az a termelői csoport, amely termelői csoportként történő elismerését 2016-ban szerezte meg, de 2017-ben kifizetési kérelmet nem nyújtott be, a maximális támogatási mértékre (10%) csak egyszer, 2018-ban (az elismerést követő 2. évben) jogosult.