2017 március 23. 09:15
Az EMVA Irányító Hatóság tájékoztatja a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.

Fentiek szerinti tartalommal a Vidékfejlesztési Program alábbi felhívásai kerültek kiegészítésre:

 • VP3-14.1.1.-16 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás
 • VP3-4.2.2-16 Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása
 • VP4-4.4.2.1-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények kialakítása, fejlesztése
 • VP2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése
 • VP2-4.1.1.2-16 Baromfitartó telepek korszerűsítése
 • VP2-4.1.1.4-16 Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése
 • VP2-4.1.1.5-16 Sertéstartó telepek korszerűsítése
 • VP2-4.1.1.3-16 Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
 • VP2-4.1.2-16 Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése
 • VP3-17.1.1-16 Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás
 • VP4-4.4.1-16. Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások
 • VP4-12.1.1-16. Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
 • VP4-10.2.2.-15 Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése
 • VP6-6.2.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása 
 • VP6-6.4.1–16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása
 • VP5-4.1.3.4-16 Kertészet korszerűsítése – gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése
 • VP2-4.1.3.3-16 Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése
 • VP4-10.2.1.-15 A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése
 • VP2-4.1.3.5-16 Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása
 • VP2-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése
 • VP3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban
 • VP4-12.2.1-16. Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
 • VP5- 8.5.1.-16 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások
 • VP-7.2.1-7.4.1.1-16 A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés
 • VP-2-4.1.3.2.-16 Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével
 • VP-2-4.1.3.1.-16 Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével
 • VP4-4.4.2.2-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése
 • VP-4-10.1.1.2.-16. Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés
 • VP-4-10.1.1.-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés
 • VP-4-11.1.-11.2.-15 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása
 • VP4-13.2.1.-16 Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken
 • VP3-5.1.1.2-17 Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás
 • VP3-5.1.1.1-16 Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása
 • VP4-15.2.1.1-16 Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése
 • VP5-4.1.1.6-15 Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése
 • VP2-6.3.1-16 Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése
Kapcsolódó pályázatok