2016 június 30. 12:15
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. §- a előírja, hogy költségvetési támogatás annak nyújtható, aki – többek között - megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.

Az Áht.-nak való megfelelés értelmében a 2014-2020-as programozási időszak eljárásrendjét meghatározó, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 79. § (2) bekezdése kötelező érvénnyel előírja, hogy a kedvezményezett a támogatási szerződésbe foglalva köteles nyilatkozni arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.

Részletek itt