2016 augusztus 18. 16:00
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet XVI. fejezetében, a pályázati felhívásokhoz kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek 5. pontjában, illetve az Általános Útmutató az EMVA forrásból finanszírozásra kerülő intézkedésekre vonatkozó felhívásokhoz dokumentum 9. fejezetében foglaltak alapján a támogatást igénylő az általa lefolytatni tervezett vagy lefolytatott közbeszerzési eljárások tekintetében köteles az Irányító Hatóságot az előírt dokumentumok megküldésével tájékoztatni.

A Vidékfejlesztési Program felhívásaival kapcsolatban keletkezett közbeszerzési dokumentumok elektronikus úton történő megküldésére a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elektronikus kapcsolattartó felületén, ügyfélkapus benyújtással van lehetőség (www.mvh.gov.hu/e-ugyintezes).

Vidékfejlesztési Program (VP)

Kapcsolódó pályázatok